Методические указания по истории Украины

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ «ПРИБЕРЕЖНЕНСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ».

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зам. директора з навчальної роботи

__________________ А. Н. Хаірова

«____» ______________ 200 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни: История Украиныдля студентів спеціальності 5. 09010201 « Производство и переработка продукции животноводства»5.09010103 «Производство и переработка продукции растениеводства».

(шифр і назва спеціальності)

загальна кількість годин за робочим навчальним планом______ 54______________

із них: аудиторні заняття_______ 30______________

самостійна робота________ 24______________

Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої Министерством образования и науки Украины, учебно-методическим центром высшего образования 30.06.2004г. № 14/182-1447.

Викладач _____ Лозовская Т. Н.

(підпис, прізвище, ініциали)

Програму розглянуто і схвалено предметною

(цикловою) комісією общеобразовательных дисциплін

Протокол № _____ від____________________

Голова предметної (циклової) комісії

______________ Прохненко В. М.

(підпис, прізвище, ініциали)

Скачать Рабочая программа История Украины

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить