Завдання на олімпіаду по інформатиці

Розділ 4.1 Текстовий редактор MS Word

Завдання 1

1.  Підберіть необхідну функцію та використовуючи формулу, обчисліть кількість студентів у групі.

2.  Підрахуйте середній бал V семестру.

3.   

Таблиця 1

Прізвище Ім’я

I

II

III

IV

V

Артемко Олександр

5

4

4

4

4

Афанасьєв Євген

4

4

5

4

5

Бабій Ігор

5

4

4

4

4

Барабаш Оксана

3

4

4

4

4

Бойко Марина

5

4

4

4

4

Бойченко Сергій

3

4

4

4

4

Брагінець Євген

4

5

5

5

5

Василенко Дмитро

5

4

4

4

4

Висоцька Аліна

2

5

5

5

5

Головко Валентина

5

5

5

5

5

Демченко Марина

4

5

5

5

5

Дмитренко Олексій

5

4

4

4

4

Зінченко Павло

5

5

4

4

4

Краснова Марія

5

5

4

4

4

Куценко Тамара

3

5

4

4

4

Малюк Людмила

5

4

4

5

4

Матвієнко Микола

4

4

4

5

4

Моринець Іван

4

5

4

4

4

Мусієнко Марія

5

5

4

4

4

Павлова Аліна

4

5

4

4

4

Петренко Іван

5

5

4

4

4

Правдивий Андрій

4

4

5

5

5

Примушкоенко Тетяна

4

4

3

4

3

Сахно Ірина

3

4

5

5

5

Селиванов Сергій

3

4

5

5

5

Шумейко Михайло

4

4

3

4

3

Всього

         

Середній бал (V)

         

Завдання 2

1.  Створити власну панель “Таблиця” для роботи з таблицями, яка містить обов’язкові кнопки:

ü  “Нарисовать таблицу”

ü  “Ластик”

ü  “Тип линии”

ü  “Толщина линии”

ü  “Цвет границы”

ü  “Добавить таблицу”

ü  “Границы и заливка”

ü  “Добавить ячейки”

ü  “Добавить столбцы”

ü  “Добавить строки”

ü  “Удалить ячейки”

ü  “Удалить столбцы”

2.  За допомогою таблиці створити малюнок1.

Завдання 3

1.  Створіть макрос, який будує таблицю заданої структури та викликається комбінацією клавіш Alt+t.

При створенні макросу до таблиці застосуйте Автоформат.

 

2003

 

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1

                       

2

                       

3

                       

Завдання 4

Створіть малюнок за зразком

Зразок

Завдання 5

1.  Розбийте зразок тексту на дві колонки однакової довжини. Заголовок тексту до колонок не включати.

2.  Вкажіть кількість слів у тексті зразку.

Кількість слів напишіть тут

ЗРАЗОК

Робота з документами, що містять комерційну таємницю

В умовах конкуренції між фірмами (підприємствами, організаціями, установами) актуальною проблемою стає збереження інформації, що становить їхню комерційну таємницю (КТ).

Комерційна таємниця – це виробнича, науково-технічна, управлінська, фінансова та інша інформація, що використовується для досягнення комерційних цілей (одержання прибутку, уникнення збитків, чесного здобуття переваги над конкурентами) і яка вважається конфіденційного. До конфіденційної інформації належать також ідеї, винаходи, відкриття, технології, індивідуальні особливості комерційної діяльності, які дають змогу успішно конкурувати, і т. ін.

Основні умови віднесення інформації до КТ:

Q  дійсна або потенціальна комерційна важливість інформації;

Q  відсутність вільного доступу до інформації на законних підставах;

Q  вжиття заходів володарем інформації для її охорони та збереження конфіденційності.

Для організації зберігання конфіденційної інформації комерційного підприємства необхідно:

Q  визначити інформацію, що становить комерційну таємницю;

Q  забезпечити порядок її захисту.

Якщо ці умови не виконуватимуться, то підприємство не матиме законних підстав для притягнення працівників до відповідальності за розголошення чи передання інформації, що містить комерційну таєм ницю

Завдання 6

Створити шаблон документу з назвою Kontr за зразком1. Установіть пароль 111 для захисту зміни форми, крім зміни полів форми. Створити заповнений документ на основі цього шаблону. Створений документ зберегти у папці Мои документы \Анкета

Завдання 7

Створіть шаблон “Рамка” дипломного проекту за зразком 1. На основі створеного шаблону створіть документ “Диплом”. Текст диплому скопіюйте з будь якого текстового файлу.

Завдання вважається виконаним правильно, якщо рамка і таблиця будуть на кожній сторінці з’являться автоматично.

Зразок1.

Зразок правильно виконаного завдання.

Завдання 8

7.  Наберіть текст за зразком.

Зразок

§1

Завдання 9

8.  Створіть макрос “Кнопка”, який вставляє малюнок в документ при натисненні створеної вами кнопки. Створену кнопку розмістіть на панелі інструментів “Стандартна”.

Завдання 10

9.  Створіть багаторівневий список за зразком.

Завдання 11

Доповніть таблицю стовпчиком “№”. Та вставте номер по порядку для кожного студента.

Таблиця 1

Прізвище Ім’я

Артемко Олександр

Афанасьєв Євген

Бабій Ігор

Барабаш Оксана

Бойко Марина

Бойченко Сергій

Брагінець Євген

Василенко Дмитро

Висоцька Аліна

Головко Валентина

Демченко Марина

Дмитренко Олексій

Дмитренко Ольга

Доценко Олена

Зимоглядчук Вікторія

Зінченко Павло

Краснова Марія

Куценко Тамара

Малюк Людмила

Матвієнко Микола

Моринець Іван

Мусієнко Марія

Павлова Аліна

Петренко Іван

Петренко Петро

Петренко Петро

Петриненко Микола

Правдивий Андрій

Примушкоенко Тетяна

Сахно Ірина

Селиванов Сергій

Семенчик Валентина

Тищенко Андрій

Шелест Ірина

Шуліка Світлана

Шумейко Михайло

Артемко Олександр

Афанасьєв Євген

Завдання 12

Поділіть текст на 4 колонки різної ширини і поставте між ними розподільник. Ширина кожної наступної колонки повинна бути сумою ширини попередніх.

Текст

Справжній лідер може й не займати керівної посади й не підкреслювати на кожному кроці свою зверхність.

Лідер – це передусім людина, яка здатна своїми ідеями та планами “запилити” інших, може зорганізувати й згуртувати людей для виконання якоїсь спільної справи, вміє налагоджувати і підтримувати не лише ділові, а й дружні стосунки між членами колективу, дбає не стільки про себе, скільки про інших, вболіває насамперед за справу, а не за те, як вона виглядає в очах інших. Така людина цілком заслужено користується повагою та авторитетом у колективі, є прикладом або взірцем для інших його членів.

Лідери – це, як правило, яскраві особистості, люди творчі, ініціативні. Тому часто такі люди намагаються уникнути офіційних посад, на яких їхні дії регламентуються всілякими нормами та інструкціями, що сковують ініціативу та творчість. Але якщо вони навіть і погоджуються на це в інтересах справи, то чудово розуміють, що на їхні плечі лягає величезний тягар відповідальності і за інших людей, і за доручену справу. І цей тягар не можуть полегшити ні відносно вища заробітна плата, ні тим паче самовдоволене усвідомлення того, що “я – керівник”, “мене всі знають” тощо. Єдине, що здатне хоч трохи підсолодити цю “гірку пігулку”, -- це почуття сумлінно виконаного обов’язку, успіхи у справі, якій служимо, але найголовніше – сердечна вдячність і повага людей, яким зумів бодай чимось допомогти.

Завдання 13

1.  Використовуючи можливості програми Word cтворіть малюнок за зразком.

Завдання 14

10.Виконайте обчислення в таблиці, використовуючи формули.

11.Виконайте зміни в документі таким чином, щоб на друк виводились не значення, а формула.

№ п\п

Найменування товару

Кількість

Ціна (грн) (без ПДВ)

Вартість(грн) (без ПДВ)

1

Товар1

120

4,5

 

2

Товар2

200

6

 

3

Товар3

10

180

 
   

Всього на суму:

 
   

ПДВ:

20%

 
   

Сума з ПДВ:

 

Завдання 15

З трьох даних малюнків створіть один малюнок за зразком, користуючись лише засобами Microsoft Word.

Мал. 1 Мал. 2 Мал. 3

Зразок

Завдання 16

Створіть панель інструментів “Схема” з такими кнопками :

▪  Групировать

▪  Разгрупировать

▪  Линия

▪  Стрілка

▪  Прямокутник

▪  Овал

▪  Надпись

▪  Линии

▪  Основные фигуры

▪  Фигурные стрелки

▪  Блок-схема

▪  Цвет заливки

▪  Цвет линий

▪  Тип линии

▪  Тип штриха

▪  Вид стрелки.

За допомогою створеної панелі інструментів створіть запропоновану схему за зразком.

Зразок схеми:

Завдання 17

Створіть формулу за зразком.

Зразок

Завдання1 8.

Створіть макрос для автоматизації операції Сортування даних у таблиці за номером по порядку і форматування даних. Шапку таблиці виділіть синім коліром і шрифтом Tahoma. Маркер повинен запускатися за допомогою кнопки на панелі інструментів Форматирование.

№ по пор.

Прізвище, ім’я

Адреса

7

Голод Ігор

Вербицького

22

Петлицька Людмила

Дарниця

25

Трушина Людмила

Яготин

27

Федченко Тетяна

Рембаза

28

Чичкань Микола

Ревуцького

21

Отрошко Тетяна

Бориспіль

29

Шиян Ганна

Гашека.

23

Поляновська

Н-Дарницька

18

Мостовий Дмитро

Бажана

15

Лисенко Олена

Гродненська

11

Жувака Юлія

Гашека

3

Білай Артем

Тростянецька

8

Голуб Ольга

Россійська

6

Глущук Данило

Ревуцького

5

Вирва Юлія

Березань

4

Борис Олена

Березань

10

Ждан Іріна

Гуртожиток

13

Касьян Леонід

Дніпровський р-н

17

Московченко Роман

Московська

20

Однокопила Людмила

В-Донська

24

Романов Дмитро

Гуртожиток

26

Фалюш Олена

Вереснева

12

Кагайкіна Тетяна

Позняки

16

Михайличенко Конс

Гуртожиток

19

Ніжинська Людмила

Позняки

14

Качан Сергій

Баришівка

9

Єрмойленко Мих

Запорожця

1

Ашомок Антон

Гашека

2

Бевзюк Владислав

Ахматової

Завдання 19

В поданому нижче тексті замість кожного слова “Мережа” вставте такий малюнок:  .

Порахуйте кількість слів у тексті.

Кількість слів : _________

Текст

Комп’ютерні МережнІ системи

Існують загальні питання, які неможливо розв’язати за допомогою одного комп’ютера, особливо того, який керує складним процесом. Вихід його із ладу загрожує непоправними наслідками. Інша проблема – обмін комп’ютерною інформацією на значній відстані.

Для вирішення такий задач ПК об’єднують у мережу. Взагалі мережа – це сукупність вузлів, поєднаних між собою зв’язками.

 

Комп’ютерна мережа – це сукупність взаємопов’язаних та узгоджених апаратних і програмних засобів: комп’ютерів, периферійного (мережного) обладнання, операційних систем і мережних додатків, а також каналів зв’язку для передавання даних.

Перші мережі з’явились у 70-х роках. Тоді здійснювали обмін даними між потужною суперЕОМ і терміналами.

 

Термінал – це робоче місце користувача, обладнане дисплеем і клавіатурою, що забезпечує віддалений доступ до ресурсів ЕОМ. На підприємствах з’явився парк невеликих ЕОМ. Потрібно було збільшити потужність окремих ПК за рахунок інших. Тому їх почали з’єднувати між собою. Для налагодження обміну даними почалась розробка відповідного програмного забезпечення та пристроїв спряження ПК. Але справа ускладнювалась різноманітністю типів ПК. Тому були потрібні якісь стандарти (у вигляді протоколів) мережного обміну та стандартні пристрої для підключення до мереж. Так виникли стандарти, орієнтовані на ПК: Enternet, Token Ring, ArcNet.

Так з’явились комп’ютерні мережі.

 

Класифікація комп’ютерних мереж.

 

Комп’ютерні мережі розрізняють за їх масштабами та можливостями.

1.Локальні обчислювальні мережі ЛОМ (LAN). Вони об’єднують до 100 ПК та існують у рамках однієї організації. Їх створюють для спільного використання ресурсів (принтерів, дисководів...). Канали зв’язку між ПК – це спеціальні кабелі, вони забезпечують високу швидкість обміну – до 100 Мбіт/с.

2.Корпоративні обчислювальні мережі КОМ. В їх склад входять мережі окремих підрозділів великого підприємства. Вони з’єднані телефонними каналами, радіоканалами або супутниковим зв’язком. В таких мережах вдаються до спеціальних заходів для збереження таємниці та попередження несанкціонованого доступу.

3.Регіональні обчислювальні мережі РОМ складають ПК, поєднані на теренах регіону країни. Для зв’язку використовують телефонні лінії або супутники. РОМ спрямовані на використання завдань регіону (інформаційне забезпечення транспорту, електроенергетики, постачання, банківської справи...).

4.Мережі різного масштабу можуть бути поєднані між собою із застосуванням різних засобів зв’язку – кабелі, телефонні лінї, радіоканали, супутники...). Завдяки цьому можлива передача повідомлень між містами, країнами, континентами. Об’єднання мереж, що надає послуги багатьом кінцевим користувачам, що розміщені на великій території, називається Глобальною мережею WAN. Приклад – мережа Internet.

5.Міські (мегаполісні) мережі MAN. Вони призначені для обслуговування клієнтів на території великого міста. Особливість мереж – застосування оптоволоконних кабелів для організації магістральних ліній зв. язку, що забезпечують високу швидкість обміну – 40 Мбіт/с

Топологія (конфігурація) мереж.

Топологія або конфігурація мережі – це схема електричного з’єднання ПК у мережі. ОСновні топології такі.

1.  Спільна шина. Усі ПК мережі підключають до одного коаксіального кабелю, а інформація поширюється в обидві сторони. Ця мережа має найпростішу і найдешевшу схему.

Такі ЛОМ мають високу ефективність, полегшують підключення нових станцій, керування процесом передачі даних, але і менш надійна: ушкодження кабеля в одному місці виводить із ладу всю мережу.

2. Зірка. Кожний ПК підключають окремим кабелем до спільного пристрою – концентратора (hub). Він надсилає інформацію від одного ПК до всіх інших. Замість концентратора в центрі зірки може бути центральний ПК. Концентратор може блокувати передавання заборонених даних.

Мережа цієї топології надійніша за “спільну шину” – в разі відмови однієї робочої станції інші можуть обійти її через концентратор, від якого відходять кабелі цих станцій. Однак такі мережі мають досить високу вартість, тому що в них використовується дуже багато кабелю.

2.  Кільце. Кожний ПК з’єднують відрізком кабелю з попереднім і наступним ПК. Цей ПК може обмінюватись інформацією лише з ними. Дані передаються по кільцю в одному напрямку.

Мережа топології “Кільце” не є дуже надійноюм. Його перевага: легко організувати зворотній зв’язок для контролю доставки інформації адресатам. В цій конфігурації застосовують мережну технологію Token Ring. Конфігурацію вибирають за потребами фірми. Для невеликих підрозділів обирають топологію ”зірка”. Для підприємства обирають деревоподібну конфігурацію, в якій для кущів робочих станцій застосовують концентратори, а для всього підприємства – один центральний сервер.

4. Ієрархічна (деревоподібна) мережа. Як правило, ЛОМ створюються комбінацією вищерозглянутих топологій. Так створюють ієрархічну мережу. Її будують за допомогою кількох концентраторів. Найпоширеніша топологія у локальних і глобальних мережах – це ієрархічна конфігурація “зірок”. Вона застосовує мережну технологію Інтернет.

Мережна технологія – це набір стандартних протоколів, апаратних і програмних засобів, на основі яких створюють комп’ютерну мережу.

 

Сервери і робочі станції

 

Найпростіші серед ЛОМ – Однорангові мережі. В них всі ПК наділені однаковими функціями. Всі ПК рівноправно беруть участь в прийомі та передаванні даних. Такі мережі створюють для спільного використання дисків.

Якщо комп’ютерів багато, то в мережі виділяють один чи декілька потужних ПК, призначених для обслуговування мережі. Такі комп’ютери називають серверами. Вони мають вищу продуктивність, більший обсяг ОЗП та жорстких дисків. Клавіатура і монітор для сервера не обов’язкові.

Крім сервера, інші ПК називають робочими станціями. Вони можуть не мати дисководів. Завантаження робочих станцій операційною системою здійснюється по ЛОМ. Але частіше робоча станція – це повноцінний ПК. Він може працювати як у мережі, так і автономно. У мережах з сервером робочі станції виступають як клієнти мережі. Тому такі мережі на відміну від однорангових називають мережами типу клієнт-сервер.

Основним завданням сервера є зберігання даних та оброблення запитів.

 

Програмне забезпечення та протоколи

Комп’ютерна мережа потребує відповідного програмного забезпечення. На кожному ПК, що входить до мережі, повинна бути встановлена операційна система. ОС, що підтримують роботу ЛОМ – Novel, Net Ware та Windows NT. Можуть бути і інші – W98.

Що дає користувачу мережа? Надає йому ресурси інших ПК – файли, принтери, диски. Але недостатньо обладнати ПК мережними адаптерами та з’єднати їх між собою. Необхідно на ПК встановити певні програмні модулі. На комп’ютер із загальними ресурсами встановлюють програми-сервери, вони входять до складу ОС. Їх призначення – обслуговування запитів на доступ до ресурсів свого ПК. На свої ПК потрібно встановити програми-клієнти. Вони формують запити і передають повідомлення із запитами та відповідями від одного ПК до іншого.

Для відповідності роботи ПК при обміні повідомленнями застосовують протоколи.

Протокол – це сукупність стандартів для обміну інформацією між об’єктами мережі.

Згідно з протоколом визначають схему передавання даних та порядок взаємодії ПК.

Глобальна мережа Internet застосовує протокол TCP/IP.

Основним завданням, що вирішує під час створення неоднорідних комп’ютерних мереж, є забезпечення сумісності обладнання за електричними та механічними характеристиками і забезпечення сумісності програм та даних за системою кодування і форматом.

Вирішення цього завдання в мережі Internet грунтується на моделі взаємодії відкритих систем (OSI), яка буде розглянута пізніше. Відповідно до цієї моделі стандартизація апаратури і програмного забезпечення в будь-якій мережі проводиться на підставі протоколів, що утворюють ієрархічну систему правил взаємодії.

Завдання 20.

Створіть макрос: Перетворити текст у оптимальну таблицю з трьома стовпчиками, застосувавши стиль Сетка8 без зміни оформлення останнього рядка, вирівняти данні першого стовпчика по центру. Макрос викликається комбінацією клавіш Alt+T .

Текст

№ по пор; Прізвище та ім’я; Адреса; 1;Барановська Тетяна; ДВРЗ; 2; Бокач Олена; В-Олександрівка; 3; Бружа Аннa; Н-Дарницька; 4; Войт Тетяна; Милославська; 5; Дідківський Андрій; Маяковського; 6; Іванченко Тетяна; Райдужна; 7; Камінський Сергій; Троєщина; 8; Кішкін Максим; Вереснева; 9; Кравченко Віта; Ташкентська; 10; Корж Тетяна; Троєщина; 11; Крохіна Любов; Троєщина; 12; Крохіна Олександра; Севастопільська; 13; Лисенко Анна; Дніпровський; 14; Марченко Денис; Вербицького; 15; Мілевська Вікторія; Ревуцького; 16; Міняйло Валя; Житом. обл.; 17; Носуленко Людмила; Ревуцького; 18; Обелець Ірина; Закревського; 19; Панченко Олена; Бровари; 20; Печарчук Лідія; Вереснева; 21; Попова Наталія; Райдужна; 22; Похілець Інна; Тростянецька; 23; Проценко Тетяна; Березань; 24; Руденко Тетяна; Кагарлик; 25; Сидорова Аліна; Кошиця; 26; Хоменко Вікторія; Ананьїв; 27; Хуторна Іріна; Ревуцького; 28; Цибанкова Олена; Ревуцького; 29; Шаповал Тетяна; Микол. обл.; 30; Яременко Ганна; Руднєва.

Завдання 21

На основі відповідного шаблону створіть документ за взірцем.

Взірець документа:

М. Київ, вул. Бориспільська, 5

Тел. 566-01-88

Київський радіомеханічний технікум

Факсимильное сообщение

Кому:

Карпенку Володимиру Івановачу

От:

Своє прізвище

Факс:

567-04-58

Стр.:

Одна

Тел.:

567-04-58

Дата:

23.06.2013

На:

Олімпіада

Копия:

 

Підтверджую свою участь в олімпіаді по текстовому редактору WORD серед студентів технікумів, Про організаційні зміни прошу мене повідомити.

Підпис (своє прізвище)

ноженко г.с.

 

Примітка. Печатка – на ваше ім’я.

Завдання22

Створіть таку електронну форму Картка:

Заявка на участь у змаганні

Місце проведення:

Дата:

Дістанція:

Розряд:

Кращий час:

Вид змагання:

Біг:

Ходьба:

Велосипед:

Прізвище:

Вулиця:

Місто:

Країна:

Телефон:

Замість прямокутників створіть поля таких типів:

·  Місце проведення – текстове поле 30 символів.

·  Дата – поле дати форматом dd. mm. yy.

·  Дістанція – поле зі списком 3, 5, 10 км, марафон.

·  Розряд – поле зі списком 1, 2, 3, кмс, мс.

·  Кращий час – поле дати форматом hh. mm. yy.

·  Біг, Ходьба, Велосипед - прапорці.

·  Прізвище, Вулиця, Місто – текстові поля 20 символів.

·  Країна - поле зі списком Велика Британія, Бельгія, Данія, Португалія, Росія, Україна. За замовчуванням встановлено “Україна”.

·  Телефон – текстове поле 14 символів.

2. Збережіть створений шаблон під назвою Zayavka.Dot.

3. Створіть документ на основі цієї форми. Заповніть необхідні поля і виберіть елементи списків. Встановіть прапорець у потрібне місце. До будь-яких трьох полів додайте підказки як у рядку стану, такі за допомогою клавіші F1.

Завдання 23

СтворІть схематичний алгоритм рІШення задачІ.

Завдання 24

На цьому тексті ОбЯва, поданому нижче, створіть і застосуйте такі стилі.

1.Олімпіада-текст. Параметри поточного шрифту: тип – Georgia, розмір – 13, накреслення звичайне. Застосуйте цей стиль до всього тексту.

2.Олімпіада-заголовок. Параметри шрифту: тип – Verdana, розмір – 25, накреслення напівжирне, колір – темночервоний, інтервал – розріжений на 3 пт, вирівнювання по центру, границя – об’ємна, її колір – темночервоний шириною 3 пт, заливання – золотисте з визерунком світла решітка. Застосуйте цей стиль до заголовка.

3.Олімпіада-абзац. Параметри форматування: розмір – 16, накреслення напівжирне, відступи зліва і справа по 2 см, відступ першого рядка – 2,5 см, міжрядковий інтервал – полуторний, границя – з тінню синього коліру шириною 2 пт, заливання – бірюзове з визерунком 10%. Застосуйте цей стиль до першого абзацу і до останнього абзацу (До Київського радіомеханічного технікуму можна дістатись... і до кінця тексту).

Об’ява

Київський радіомеханічний технікум започаткував набір студентів на новий навчальний рік. Це вищий навчальний заклад державної форми власності. Готує фахівців з 6 спеціальностей. Всі спеціальності ліцензовані та акредитовані Міністерством освіти і науки України.

Технікум готує спеціалістів за такими напрямками:

1.  Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.

2.  Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж.

3.  Економіка підприємства.

4.  Конструювання, виробництво і технічне обслуговування радіотех-нічних пристроїв.

5.  Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автома-тичних систем.

6.  Бухгалтерський облік.

На старших курсах студенти всіх спеціальностей можуть одночасно навчатись за спеціальністю Бухгалтерський облік та отримати другий диплом молодшого спеціаліста-бухгалтера державного зразка.

Після закінчення технікуму є можливість продовжити навчання заочно за скороченим терміном у Межрегіональній академії управління персоналом МАУП та в Міжнародному університеті розвитку людини «Україна», філії яких діють на базі технікуму.

До Київського радіомеханічного технікуму можна дістатись таким транспортом:

Трамвай № 22, 25 до зупинки Радіомеханічний технікум;

Автобус № 51 до зупинки Радіомеханічний технікум;

Електропоїзд до зупинки Дарниця;

Маршрутні автобуси № 503, 500, 522 до зупинки Радіомеханічний технікум.

З а д а н и е 25:

Изменить на рисунках цвет брюк у каждого из четырёх охотников с белого на: красный, фиолетовый, зелёный, синий

В середине марта следует начинать выращивание георгин, гладиолусов и бегоний. Клубни бегоний и георгин следует вынести на светлое теплое место, тщательно осмотреть, удалить засохшие, заплесневевшие и гнилые корешки. Затем заложить на проращивание в емкость с землёй и содержать во влажном состоянии. Для размножения отросшие до 10 см ростки (черенки) выломать рукой у основания, а еще лучше - при помощи острого садового ножа вырезать вместе с небольшим кусочком клубня (пяткой), высадить в стаканчики, заполненные песчанно-торфяной смесью, которую следует часто поливать. Клубнелуковицы гладиолусов погружаются в фиолетовый раствор марганцовки на 15-20 минут. После промывки под краном и сушки, луковицы внимательно осматриваются и, пораженные паршой (черные заглубленные пятна) места, вырезаются острым садовым ножом с последующей обработкой раненой поверхности зеленкой. Затем луковицы раскладываются на проращивание в сухом виде. Важно не спутать сорта.

Проращивание картофеля надо начинать 15-25 марта. Для проращивания необходимо отобрать совершенно здоровые клубни. Затем их надо разложить на свету в теплом помещении в один-два слоя. Можно поместить клубни в полиэтиленовый пакет, предварительно проделав в нем несколько отверстий для доступа воздуха. Время от времени клубни и пакеты следует переворачивать. Для получения более раннего урожая картофеля рекомендуется

Прорастить не только ростки, но и корешки. За 10 дней до высадки в грунт проросшие

Клубни поместить в низкие ящики и полить. Если нужно быстро размножить клубни сверхранних, ценных или редких сортов, следует проращенные указанным выше способом ростки с корешками осторожно отделить от клубня и пересадить (пикировать) в ящик с влажной землей на доращивание. После съема ростков с корешками клубни подвергаются повторному проращиванию, цикл полностью повторяется, и, наконец, проращенные в третий клубни разрезаются на части с ростком в раз каждой, и эти части после одно-двухдневного завяливания высаживаются в грунт. Таким образом из одного клубня можно получить 12-20 растений, которые дадут нормальный урожай. Только в этом случае проращивание необходимо начинать уже с 1 марта. Для выращивания рассады овощей необходимо провести предпосевную обработку семян, которая заключается минимально в следующем: а) прогревание в течении нескольких часов на отопительном радиаторе; б) калибровка, т. е. отбор наиболее крупных и наполненных семян; в) обработка их в соляном растворе (1 ст. ложка на стакан воды) в течение 20 минут, при этом оставшиеся на поверхности воды семена выбраковываются, а осевшие на дно промываются в чистой воде; г) протравление в темно-фиолетовом растворе марганцовки (промывание после этого под краном обязательно); д) намачивание семян во влажной марле (или другой влагоемкой ткани), лежащей на блюдце вплоть до проращивания; е) закаливание, т. е. перенос на нижнюю полку холодильника на (в той же тряпочке на блюдце) на 12-24 часа.

Обработанные этими способами семена посеять в низкие ящики или коробки со влажной землей, которые маркируются по культурам и сортам. Емкости покрыть пленкой и поставить в темное место. После появления всходов пленку снять, а емкость поставить на подоконник с солнечной

Завдання 26

1.  Word - створити структуру реферата (курсової роботи), який повинен містити:

-  титульну сторінку з рамкою

-  зміст (автоматичний)

-  не менше 2 розділів в кожному по 2 підрозділи (розділ починається з нової сторінки)

-  у 2 розділі 1 підрозділі – розмістити таблицю (5 рядочків, 4 стовпчики, застосувати автоформат, внести дані)

-  в 1 розіділі 2 підрозділі розмістити картинку і автофігури

-  у 1 розділі 1 підрозділі розмістити багаторівневий список, заповнити його

-  в 2 розділі 1 підрозділі створити математичну шпаргалку: площа трикутника за Героном, тригонометричні функції (декілька)

-  у верхньому колонтитулі розмістити № сторінки, дату; у нижньому колонтитулі – назва документа і ім’я автора

-  Створити макрос, який повинен змінити виділений абзац, надавши йому: вирівнювання по центру, розмір шрифта 18, колір шрифта – червоний.

-  Блок – схема - показать процес создания документа

Завдання 27

Зробіть обчислення в таблиці засобами Microsoft Word і побудуйте діаграму структури доходів підприємств району.

Таблиця

Структура доходів підприємств району

Пор.

Назва підприємства

План,

Тис. грн.

Факт,

Тис. грн.

Абсолютне

Відхилення,

Тис. грн.

Відносне

Відхилення,

Тис. грн.

1

ВАТ «Росинка»

150

160

   

2

ВАТ «Оболонь»

190

190

   

3

ЗАТ «Елміз»

290

310

   

4

СП «Квазар»

220

210

   

5

ПП «Маяк»

120

150

   

Середнє

       

Разом

       

Абсолютне відхилення – це різниця між планом і фактом.

Відносне відхилення – це відношення плана до факту.

Завдання 28

Створити форму для Автоматизації Процесу виписування рахунку за деякі товари з використанням текстових полів (номер рахунку, тривалість дії рахунку, платник, кількість і ціна), поля типу Date, полів-списків для наш товарів та розрахункових полів (для розрахунку суми до виплати необхідно кількість помножити на ціну, для розрахунку загальної кількості використати функцію сумування). Захистити створену форму і перевірити її працездатність.

Приклад форми для створення

РАХУНОК № 1

Дата виписування: 14.02.2007

ТОВ „Атлант"

р/р № 260041848 в АКБ „Приватбанк"

МФО 305750 ЗКПО 22340203 Рахунок дійсний протягом 3 дні

Платник Український політехнічний технікум

Назва товару

Одиниці

Кількість

Ціна

Сума

1

Сист. блок "AMADEY"

Шт.

7

2 000,00

14 000.00

2

Процессор Celeron 2.13

Шт.

5

500,00

2 500.00

3

RAM 512

Шт.

5

450,00

2 250,00

4

CD-RW

Шт.

5

120,00

600,00

5

HDD 100

Шт.

5

500,00

2 500,00

Всього

     

21 850,00

Директор В. М Мироненко.

Головний бухгалтер І. В.Нікітіна

Завдання 29-30

Олімпіада з інформатики

Таблиця 1

№ завдання

Завдання з MS Word

Бали

29

Створити діаграму на тему «У світі тварин» з 7-10 елементів (Див. рис.1)

Створити оголошення з 8-10 відривними частками про продаж квартири або тварини (Див. рис.2)

15

30

Створити паспорт для тварини (Див. рис.3)

Створити оголошення про мандрівку (Див. рис.4)

Створіть свої візитки (Див. рис.5)

10

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

Рис.4.

Рис.5.

Завдання 31

Створити макрос для автоматизації наступних дій: формат шрифту виділеного фрагменту тексту перетворити на напівжирний курсив, червоного кольору, підкреслений два рази, розміром 14. Макрос запускається комбінацією клавіш Alt+S.

Завдання 32. Створіть малюнок за зразком

Зразок

овальная выноска: кнопка
виділення кольором

 

 

кнопка Создать задачу MS Outlook

кнопка Сохранить версию

кнопка Отправить сообщение

 

 

 

Завдання 33.

Задачи на роботу з MS Word

1. Оформіть бланк «Зверской заявки» в MS Word. Символ õ розмір 50.

õ

УРЮПИНСКИЙ

ГОРОДСКОЙ

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО

ТВОРЧЕСТВА

 

СТАНЦИЯ

ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ

______№_______

«___»____200_г.

 

Директору

Нью-Васюковского зоопарка

Господину Звереву З. А.

Заявка.

 

Прошу выделить 2 (двух) слонов для постоянного проживания в живом уголке школы с углубленным изучением биологии № 13.

Сохранность хоботов и бивней гарантируем.

Главный любитель животных

 

Мышкин А. И.

31 февраля 2004 г.

   

Завдання 34 Створити прапор держави:

ірак

Приклад виконання:

 

Завдання 35

Скласти колаж у вигляді фантастичної тварини, використовуючи для цього малюнки та фотографії

Завдання 36

2.  Word - створити структуру реферата (курсової роботи), який повинен містити:

-  титульну сторінку з рамкою

-  зміст (автоматичний)

-  не менше 2 розділів в кожному по 2 підрозділи (розділ починається з нової сторінки)

-  у 2 розділі 1 підрозділі – розмістити таблицю (5 рядочків, 4 стовпчики, застосувати автоформат, внести дані)

-  в 1 розіділі 2 підрозділі розмістити картинку і автофігури

-  у 1 розділі 1 підрозділі розмістити багаторівневий список, заповнити його

-  в 2 розділі 1 підрозділі створити математичну шпаргалку: площа трикутника за Героном, тригонометричні функції (декілька)

-  у верхньому колонтитулі розмістити № сторінки, дату; у нижньому колонтитулі – назва документа і ім’я автора

-  Створити макрос, який повинен змінити виділений абзац, надавши йому: вирівнювання по центру, розмір шрифта 18, колір шрифта – червоний.

-  Блок – схема - показать процес создания документа

Завдання 37

Створити кросворд, скористатися побудовою таблиць для створення клітинок в Текстовому редакторі.

Примітка: На олімпіаді буде приведен інший кросворд

По горизонталі: 1. Головний пристрій ЕОМ. 2. Зовнішній носій інформації. 3. Пристрій для вводу інформації в комп'ютер. 4. Пристрій для запису і зчитування інформації з зовнішнього носія. 5. Мінімальна одиниця інформації. 6. Номер комірки пам'яті. 7. Машина для автоматичної обробки інформації.

Завдання 38

Використовуючи таблиці в текстовому редакторі створити неможливі фігури.

Завдання 39

Текстовий редактор MS Word Використовуючи панель Рисование в Текстовому редакторі створити такий малюнок.

Завдання 40

Використовуючи панель Рисование в Текстовому редакторі створити такий малюнок

Завдання 41

Офісні програми

Задание по Табличному процессору MS

Word

Создайте текстовый документ используя правила форматирования абзацев (используя табуляцию, неразрывные пробелы, принудительный переход на другую строку

Завдання 42

 

Завдання 43

Використовуя режим Структури створити документ за зразком.

 

Завдання 44

Підготовка ділового листу з малюнком і таблицею;

З а д а н Ня Набрати текст листу. (Набране курсивом не друкувати).

Пану <Enter>

Богдану Перебійніс <Enter>

Вулиця Виноградна, 120 <Enter>

252100, Київ <Enter>

09 серпня 1999 р. <Enter> <Enter> <Enter> <Enter> <Enter>

Зимовий відпочинок в 1999 р. <Enter>

Вельмишановний пан Богдан, <Enter>

Ви вже вирішили, де провести зимові канікули? Для Вас ми маємо спеціальну, помірну по ціні пропозицію. Мандруйте з фірмою «ВІДПОЧИНОК» до Австрії і насолоджуйтесь привабливими умовами відпочинку. <Enter>

Готель "Сонячна долина» , Інсбрук, Австрія. <Enter>

Готель "Сонячна долина" - це туристичний комплекс, займающий чималу площу. Готель пристосован для відпочинку з дітьми. Лижна школа і тенісний зал розташовані поруч. Готель має ресторан, басейн, сауну, солярій та гімнастичний зал. Крім цього, в готелі є : <Enter>

Дитячий садок, в якому вихователі слідкують за діточками, влаштовують свята, перегляд цікавих кінофільмів, пропонують комп’ютерні ігри. <Enter>

Апартаменти мають телевізор, телефон, холодильник. <Enter>

Варіант 1 - площа біля 27 кв. м., варіант 2 - площа біля 34 кв. м. <Enter>

Ось наші ціни: <Enter>

Термін відпочинку <Таб> Варіант 1 <Таб> Варіант 2 <Enter>

10 діб <Таб> 676.00 <Таб> 794.00 <Enter>

20 діб <Таб> 875.00 <Таб> 945.00 <Enter>

30 діб <Таб> 990.00 <Таб> 1099.00 <Enter>

Зателефонуйте нам, якщо у Вас з’являться питання. <Enter> <Enter>

 

З а д а н ня 2 Форматувати текст

За допомогою кнопок на панелі форматування додати тексту оригінальний вигляд.

1) Встановіть для всього тексту листу розмір шрифту 12.
2) Фразі <Готель "Сонячна долина», Інсбрук, Австрія> задайте шрифт
Ukrainian Kudriashow, жирний, розмір 14, підкреслений.

3) Дату <09 серпня 1999 р.> розташуєте в правій частині листу,
використовуючи кнопку на панелі форматування.

З а д а н ня3 Пеобразовать текст в таблицю.

З а д а н ня 4 Вибрати для таблиці рамку, застосовуя Опцію "Автоформат таблиці",

З а д а н ня 5 Вставити малюнок в текст листу.

Завдання 45 Створити текстовий документ

§ Додаток №3

® Постанова Кабінету Міністрів України № 175 від 25 травня 2004 р.

ПЕРСОНАЛЬНА БУХГАЛТЕРІЯ

Широке розповсюдження домашніх комп’ютерів привело до того, що поряд з такими традиційними сферами їх застосування, як ігри та навчання, вони стали активно використовуватись для Пошуку необхідної інформації і Спілкування з колегами Або Ведення персональної бухгалтерії.

 

Досвід розвинених країн показує, що особисті фінанси потрібно рахувати не менш скрупульозно, ніж це робиться на виробництві. На відміну від державних грошей, за долю яких відповідає колектив фахівців, управління особистими фінансами – цілком самостійне завдання.

Існуючий шаблон можна змінити в такий спосіб:

1.  Вибрати команду ОткрЫть меню Файл;

А) так................................................................................. 15

Б) ні.................................................................................. 25

2.  У вікні, що відкрилося, у полі Тип файла встановити значення Шаблоны документов...

А) так................................................................................. 10

Б) ні................................................................................... 20

 

 

Елементи витрат

Частка витрат

Постійних (%)

Змінних (%)

Допоміжні матеріали

40

60

Паливо

25

75

Енергія

10

90

Інші грошові витрати

60

40

Завдання 46

1.  Запуск текстового процесора Word.

2.  Встановлення параметрів сторінки документа:

-  верхнє поле – 2 см;

-  нижнє поле – 2,5 см;

-  ліве поле – 2 см;

-  праве поле – 2 см.

3.  Встановити абзац – 1,3 см, шрифт 14 Times New Roman.

4.  Введення в створений документ тексту.

Текстовий процесор Word.

1. Робота з текстом.

Програма Word 2000 призначена для створення і обробки текстових документів. Можливості програми дуже широкі: починаючи від створення коротких текстових документів(листів, заміток), до складних документів, що включають графічні елементи, таблиці, схеми, діаграми. Word 2000 має тісну інтеграцію з Web: завдяки засобам HTML програма є чудовим засобом для створення Web-сторінок, нескладних Web-сайтів.

5.  Перейти на наступну сторінку документа та ввести вірш:

Осінь

Ти молода, пишноволоса,

Ти герцогиня, адже так?

А черевички гостроносі

Поважно відбивають такт.

Замість очей - зелені зорі,

Там павутиння мрій летить,

А руки білі, аж прозорі,

А видно: кров твоя - блакить.

6.  Перейти на наступну сторінку документа та створити таблицю:

Побудувати відомість виконання плану виробництва зерна та провести необхідні розрахунки.

Назва

Культури

По плану

Фактично

%

Виконання

Плану

Площа, га

Урожайність, ц/га

Валовий збір, ц

Площа, га

Урожайність, ц/га

Валовий збір, ц

Оз. пшениця

950

31,2

29640

988

30,4

30039,8

101,35

Овес

35

39,5

1382,5

30

31,8

954,0

69,01

Ярий ячмінь

90

23,1

2079

92

31,4

2888,8

138,95

Всього

1075

-

33101,5

1-110

-

33882,6

-

Примітка: Відсоток виконання плану визначається відношенням фактичного значення валового збору помноженого на 100 до планового значення валового збору.

7.  Створити активний зміст на першій стрічці документа.

ЗМІСТ.

Текстовий процесор Word. 37

Осінь. 37

Побудувати відомість виконання плану виробництва зерна та провести необхідні розрахунки. 37

 

8.  Створити верхній колонтитул (у лівій частині – прізвище та ініціали, у правій частині – нумерація сторінок).

Завдання 47

1.  Створити в редакторі Microsoft Word титульний лист до звіту про виконання завдань конкурсу операторів ЕОМ. Він повинен містити інформацію про місце проведення конкурсу, дані про виконавця. Оформлення довільне. Вимога: чорно-біле виконання.

2.  Ви – художній редактор газети. Потрібно оформити статтю для газети в редакторі Microsoft Word. Даний текст та заголовок статті. Потрібно розмістити заголовок, який повинен бути великим і гарно оформленим, та текст статті на листі розміром А4 альбомної орієнтації. Стаття повинна займати весь лист та бути розміщена в 3 або 4 колонки, так, щоб текст було легко читати. Текст повинен бути з “мобільними” переносами, щоб можна було вставити одну або декілька фраз чи слів без спотворення слів з переносами. В статті розмістити ілюстрації.

Текст статті:

ЛЕГЕНДИ ПРО ЗОРЯНИХ ПРИБУЛЬЦІВ

Мільйони років вони торують космічний простір, виконуючи місію Розуму. І ось якось їх космічний корабель потрапляє до системи жовтої зірки. Дослідження планет встановило, що найбільш сприятливі життєві умови утворились на третій від зірки планеті. Тому було прийняте рішення здійснити посадку на ній. Дослідження флори і фауни дозволили виявити кілька видів високорозвинених тварин, і було прийняте рішення про проведення Експерименту. Його метою було створення мислячих істот на генетичній базі існуючих мавпоподібних істот і дельфінів. Створення і вирощування цих нових істот відбувалось у спеціальних інкубаторах, а потім їх випускали на волю в первісні ліси і моря планети - це відбулося 2 мільйони років тому.

Можливість цих подій підтверджують сучасні методи генної інженерії, які дозволяють клонувати будь-яких істот, створюючи їх у необмеженій кількості. Таким чином науковці досягли можливості створення життя вічного для різних тварин, а також і людей. Подальші дослідження відкривають можливості змінювати або створювати будь-яких істот. Для спостереження за експериментом на супутнику нашої планети була побудована спеціальна база. Пройшло кілька мільйонів років, і з'ясувалось, що експеримент потребує корекції, тому що мозок цих істот - пітекантропів був недостатньо розвинутий для створення цивілізації. Тому генетична операція знову була проведена 50 тисяч років тому, і створені неандертальці і кроманьйонці. Подальші прильоти могутніх прибульців з Космосу та їх спілкування з людьми і породили уявлення про богів, що в подальшому знайшло відображення в міфології усіх народів Землі. Міфи та легенди розповідають, що боги різних народів хоча і мали різні імена, але були могутніми і прилітали з неба. Ось так і виникла релігія.

На хетських глиняних табличках 2 тисячоліття до н. е. знайдена розповідь про те, як "...Бог Місяця впав зверху з неба". Про подібну подію повідомляє і вавілонський клинопис: "Сін (бог Місяця), господар усіх богів та богинь, що живуть на небі, зійшов на землю". Давньогрецькі автори Геродот Гераклійський, Епіменід та інші стверджували, що колись з Місяця "впала" жахлива потвора з металоподібною шкірою. Давньоєгипетські ієрогліфи зберегли розповідь про літаюче, сяюче і розмовляюче яйце, з якого "вийшла людиноподібна істота, яка володіла магічною силою".

3.  Існує торгова фірма “Інформпродукт”. Потрібно створити в програмі Microsoft Excel розрахункову таблицю для цієї фірми, що повинна складатись з 2 листів. На 1-му листі, що повинен називатись “інформація про фірму” повинні знаходитись логотип фірми, назва фірми, адреса, телефон, Інтернет-адреса, і все це повинно бути художньо оформлене. На 2-му листі, що повинен називатись “розрахункова таблиця”, потрібно створити таблицю обліку товарів. Повинні бути стовпці, в яких інформація вводиться: номер по порядку, назва товару, закупівельна ціна одиниці товару, кількість партій, кількість одиниць товару в партії, процент торгової надбавки (наприклад, 15%), процент НДС (наприклад, 20%) (останні два значення повинні бути не стовпцями, а просто комірками в перших рядках таблиці). І повинні бути стовпці, що розраховуються (тобто в їх комірках повинні бути не значення, а формули): загальна кількість закупленого товару (кількість партій, помножена на кількість одиниць товару в партії), загальна закупівельна вартість даного виду товару (загальна кількість закупівельного товару, помножена на закупівельну ціну одиниці товару), продажна вартість одиниці товару без НДС (закупівельна ціна одиниці товару, до якої додали ще процент торгової надбавки від закупівельної ціни одиниці товару), остаточна продажна вартість одиниці товару (продажна вартість одиниці товару без НДС, до якої додали ще процент НДС від продажної вартості одиниці товару без НДС), очікуваний валовий дохід (остаточна продажна вартість одиниці товару, помножена на загальну кількість закупленого товару).

У комірках, що містять числові значення, потрібно встановлювати відповідний формат, наприклад: грошовий, процентний і т. ін.

Товари, які на даний момент обліковуються, та дані до них:

Процент торгової надбавки (для всіх товарів) – 30%, НДС – 20%.

Холодильники: закупівельна ціна одиниці товару 2301 грн, кількість партій 1, кількість одиниць товару в партії 12. Комп’ютери: закупівельна ціна одиниці товару 3058 грн, кількість партій 4, кількість одиниць товару в партії 10. Стільці: закупівельна ціна одиниці товару 98 грн, кількість партій 4, кількість одиниць товару в партії 20. Попільнички: закупівельна ціна одиниці товару 3,50 грн, кількість партій 1, кількість одиниць товару в партії 100.

З допомогою діаграм порівняти закупівельну вартість товарів та очікуваний валовий дохід від кожного виду товару.

Завдання 48

Завдання 3

Засобами WORD створіть документ наведеного нижче зразка та збережіть його в своїй папці під іменем «Завдання 3».

 

У всіх людей одна святиня,

КУди не глянь, де не спитай,

РІдніша їм своя пустиня,

АНіж земний в чужині рай.

ЇМ красить все їх рідний край.

НЕма без кореня рослини,

А нас, людей, без батьківщини.

Микола Чернявський

Завдання 49

Завдання для олімпіади:

1.   

1.  З поданого файлу створити багатотомний архів і визначити коефіцієнт стиснення

2.  У текстовому процесорі Word, за допомогою панелі малювання створити графічне зображення, за зразком

Завдання 50

1.  Робота у MSWord.

У свою папку з дискети (або диска) скопіюй файл Text.Doc та відкрий його для роботи. У відкритому документі Text.Doc виконай наступні дії:

Ø пронумеруй його сторінки;

Ø у верхньому колонтитулі парної сторінки документа вкажи свій код;

Ø у верхньому колонтитулі непарної сторінки вкажи назву документа;

Ø створи зміст запропонованого документа за допомогою команди Оглавление и указатели (наприклад: зміст документа може мати вигляд див. малюнок 1. Також слід враховувати, що при створенні змісту нумерація сторінок на зразку (мал. 1) може не співпадати із відповідною нумерацією сторінок у твоєму документі).

Ø Використовуючи гіперпосилання, зроби так, щоб документ Text.Doc можна було відкрити із документа Виконання завдань За допомогою

Ø гіперпосилання.

Завдання 51

1.  В текстовому редакторі Microsoft Word створити документ (сторінка 1, книжна орієнтація).

2.  Відформатувати його наступним чином:

¨  розмір шрифту – 14, стиль – Обычный, тип – Times New Roman, вирівнювання – по ширині листа;

¨  заголовок помістити в центрі, виділити жирним шрифтом, текст, що в дужках, теж помістити в центрі, але не жирним шрифтом;

¨  текст, що слідує за заголовком, подати у вигляді двох колонок (1 пункт – перша колонка, 2 пункт – друга колонка);

¨  внизу по центру розмістити підпис;

¨  створити верхній колонтитул, в ньому повторити назву документа (розмір шрифту 10);

¨  створити нижній колонтитул, в ньому записати “Прізвище і ініціали”(розмір шрифту 10).

3.  Схему створити у тому ж документі, на сторінці 2 (орієнтація альбомна).

¨  вставити верхній колонтитул, в ньому повторити назву документа (розмір шрифту 10), вставити нижній колонтитул, в ньому записати поточну дату і час (розмір шрифту 10).

4. Зберегти створений документ під назвою Zavd_Word.Doc

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ПОЗОВУ, ПІДВІДОМЧОСТІ

СПОРІВ ТА СПЛАТИ ДЕРЖАВНОГО МИТА

(Роз'яснення Вищого господарського суду

Від 17 лютого 1994 р. N 02-5/114)

1. Ціна позову про стягнення іноземної валюти визначається в іноземній валюті та національній валюті України відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день подання позову (пункт 4 статті 55 Господарського процесуального Кодексу України.

При визначенні ціни позову, поданого в іноземній валюті, необхідно виходити з тієї валюти, в якій провадились чи повинні бути проведені розрахунки між сторонами.

2. Підвідомчість спорів про стягнення іноземної валюти визначається відповідно до статей 13 та 14 Господарського процесуального Кодексу України, виходячи з ціни позову у національній валюті України - еквіваленті іноземної валюти відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день подання позову.

(Документ поданий із скороченням)

Вищий Господарський Суд України

Завдання 52-53

За допомогою програми Microsoft Word створити текстовий документ за наведеним зразком. Зберегти його у власну папку, з назвою “Завдання_4”.

кров, функції крові

подпись: об’єм крові дорослого чоловіка
 ≈ 5 л
Кров – рідина, що циркулює по кровоносній системі і переносить гази та інші розчинні речовини, необхідні для метаболізму або що утворюються в результаті обмінних процесів. Кров складається з плазми (прозорої рідини блідо-жовтого кольору) і вкрапленних у неї клітинних елементів. Існує три основних типи клітинних елементів крові: червоні кров’яні клітини (Еритроцити), білі кров’яні клітини (Лейкоцити) і кров’яні пластинки (Тромбоцити). Приклади кров’яних клітин демонструє малюнок.

Функції крові:

·  ТранспортнаКров забезпечує газообмін в легенях і транспорт відповідних газів: кисню – від легенів до тканин, диоксиду вуглецю (вуглекислого газу) – від тканин до легенів, а також транспорт поживних речовин – від капілярів тонкого кишківника до всіх органів і тканин, глюкози, амінокислот, жирних кислот; одночасно з тканин у кров поступають кінцеві продукти, які виводяться через нирки з сечею. Кров також переносить продукти секреції ендокринних залоз – гормони – тим самим забезпечуючи зв’язок між різними органами і координацію їх діяльності.

·  Регуляція температури тіла – Полягає в регуляції теплових втрат через шкіру зміною діаметру шкірних кровоносних судин. У випадку інфекції продукти життєдіяльності мікроорганізмів або продукти викликаного ними розпаду тканин взаємодіють з лейкоцитами, викликаючи утворення хімічних речовин, які стимулюють центр температурної регуляції в головному мозку.

·  Захист організму від пошкоджень та інфекції – в забезпеченні цієї функції особливу рль відіграють лейкоцити двох типів: поліморфно ядерні нейтрофіли і моноцити.

 

Вміст лейкоцитів в крові

Тип клітини

Гранулоцити (поліморфноядерні клітини)

Агранулоцити

Всього

Нейтрофіли

Еозинофіли

Базофіли

Лімфоцити

Моноцити

Середнє число клітин в 1 мм3 крові

5253

278

66

2748

449

?

Співвідношення у %

59,94

3,11

0,67

4,32

31,96

?

радіація та життя

Р

подпись: розміри ядра ~ в сто тисяч разів менші за розміри самого атомаАдіоактивність та супроводжуючі її іонізуючі випромінювання існували на Землі ще до зародження на ній життя та були присутні в космосі до виникнення самої Землі. З того часу радіація постійно поповнює космічний простір. Радіоактивні матеріали увійшли до складу Землі з самого її народження. Але з моменту відкриття цього універсального фундаментального явища пройшло трохи більше 100 років. Головним об’єктом дослідження вчених був сам атом, вірніше – його будова. Атом схожий на Сонячну систему в мініатюрі: навколо мікроскопічного ядра рухаються по орбітам “планети”-електрони. Будову атома наглядно демонструє малюнок.

Радіаційне забруднення земної поверхні:

Узагальнюючи дані по забрудненню земної поверхні після ядерних вибухів і аварій, можна констатувати, що проблема забруднення є Глобальною. Підтвердженням є наступні факти:

Ø  при Випробуваннях ядерної зброї радіоактивні продукти розповсюджувалися за межі полігонів, утворюючи тривало існуючі забруднення місцевості і різних природних середовищ;

Ø  Випадіння закинутих в стратосферу субмікронних частинок при потужних (мегатонних) ядерних вибухах сформували на земній кулі кільця глобальних випадінь як в Північній, так і в Південній півкулях;

Ø  Ряд крупних ядерних аварій в різних місцях планети (і перед усім аварія на Чорнобильській АЕС) також стали джерелом глобального радіоактивного забруднення.

Всі ці явища потребують подальшого дослідження, прийняття негайних мір по зменшенню пагубної дії на людину і біосферу.

 

Забруднення цезієм – 137 деяких країн після Чорнобильської аварії

Країна

Країни СНД

Скандинавські країни

Всього

Україна

Білорусь

Росія

Швеція

Фінляндія

Норвегія

МКі

0,31

0,40

0,52

0,079

0,083

0,053

?

%

18

23

30

4,6

4,8

3,1

?

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы