Сборник практических работ по информатике

Практична робота №7

Тема. СТИЛЬОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ. СТИЛІ ФОРМАТУВАННЯ. СТРУКТУРА СТОРІНКИ ДОКУМЕНТА. РОЗДІЛИ ДОКУМЕНТА. НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК. КОЛОНТИТУЛИ

Мета. ознайомитись з технологією застосування стилів форматування при роботі з документами засобами текстового процесора .MS Word. Набути початкових навичок роботи із стилями форматування. Ознайомитись із структурою сторінок документа. Набути навичок роботи з розділами та колонтитулами документа

МАТЕРІАЛИ ДО ЗАНЯТТЯ

СТИЛЬОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ

У документах великого обсягу формату пати окремо кожний абзац немає сенсу. Більшість абзаців документа, як правило, форматується однаково. Вірніше, існує декілька стандартних варіантів, які слід використовувати при оформленні документа. MS Word надає користувачам такі можливості по прискоренню процедури форматування тексту:

- форматування за зразком;

- використання стилів форматування.

Форматування за зразком Операція форматування за зразком передбачає автоматичне визначення параметрів форматування шрифтів та абзаців, використаних для деякого текстового фрагмента, та їх запам'ятовування з метою подальшого використання при форматуванні інших фрагментів.

Таблиця 1.

Форматування тексту за зразком

Що необхідно зробити

Послідовність дій

Відформатувати за зразком

1.  Встановити курсор на абзац, що має потрібний спосіб форматування.

2.  клацнути мишею кнопку Формат по образцу на панелі інструментів Стандартная. Покажчик миші змінить свій вигляд.

3.  Клацнути мишею абзац, формат якого необхідно змінити.

Змінити форматування декількох абзаців

1.  Двічі клацнути мишею кнопку Формат по образцу на панелі інструментів Стандартная.

2.  Після внесення всіх необхідних змін ще раз клацнути кнопку Формат по образцу або натиснути клавішу Enter.

 

Використання стилів форматування

Стиль форматування – це сукупність параметрів форматування тексту, збережених під власною назвою. Використання стилів позбавляє користувача рутинної роботи по оформленню кожного абзацу окремо.

За допомогою стилів можна встановити декілька параметрів форматування за один крок. Крім того, для кожного з елементів оформлення можна встановити власний стиль, який буде мати унікальне найменування. У цьому він випадку користувачу і нема потреби при форматуванні елементів встановлювати параметри за допомогою команд меню Формат (Шрифт, Абзац тощо). Достатньо визначити потрібні стилі, а потім кожного разу просто обирати їх із списку. Для дотримання єдиного стилю документа користувачу слід створити або підібрати із наявних потрібні стилі форматування і використовувати їх в процесі роботи над документом. Стилі бувають двох типів:

– стилі символів - дозволяють створювати стиль для форматування окремих слів або символів. У списку стилів вони позначаються символом a;

стилі абзаців - форматують абзац в цілому. У списку стилів ноші позначаються символом ¶.

Принципова відмінність стилю символів від стилю абзаців полягає в тому, що при використанні стилів абзаців абзац можна не виділяти, достатньо встановити в ньому курсор; а при використанні стилю символів фрагмент тексту обов'язково повинен бути виділений.

Стилі, що використовуються у поточному документі, перелічені у списку Стиль на панелі інструментів Форматирование. Весь список наявних в MS Word стилів можна побачити у діалоговому вікні Стиль, яке викликається командою Формат-Стиль.

Серед усього розмаїття стидів, які містить MS Word, існує п'ять базових стилівв форматування:

Заголовок 1;

Заголовок 2;

Заголовок 3;

Обычный;

Основной шрифт абзаца.

Що необхідно зробити

Послідовність дій

Отримати інформацію про параметри форматування фрагменту

1.  Виконати команду меню ? – Что это такое? або натиснути комбінацію клавіш Shift+F1, або натиснути кнопку Справка на панелі інструментів Стандартная. Покажчик миші набуде вигляду піктограми „стрілка та знак питання”.

2.  Встановити цю вказівку миші на фрагменті тексту. З’явиться спеціальне інформаційне вікно, що містить усі параметри форматування даного фрагмента.

3.  Пересуваючи вказівку миші текстом, можна отримати усі відомості про параметри форматування будь-якого текстового фрагмента.

4.  Для завершення еансу отримання довідкової інформації вдруге виконати дії. вказані в п. 1. вікно довідкової системи закривається. Покажчик миші набуває звичного вигляду.

Застосувати до фрагмента стиль форматування за допомогою діалогового вікна Стиль.

1.  Виділити фрагмент тексту або абзацу, до яких слід застосувати стиль форматування.

2.  Обрати команду Формат→Стиль. Відкривається діалогове вікно Стиль.

3.  У списку Стиль обрати потрібний стиль форматування.

4.  У полі зразка Абзац з’явиться фрагмент документа з встановленим стилем у зменшеному вигляді. В полі зразка Символы – приклад обраного стиля символів. Нижче – опис стиля.

5.  якщо параметри задовольняють, натиснути кнопку Применить.

Застосувати до тексту стиль символів

1.  Виділити потрібний текст.

2.  Обрати назву потрібного стилю в списку Стиль панелі інструментів Форматирование або у діалоговому вікні Стиль.

Створити новий стиль

1.  Обрати команду меню Формат– Стиль. На екрані з’явиться діалогове вікно Стиль.

2.  Натиснути кнопку Создать.

3.  У діалоговому вікні Создание стиля:

  в полі Имя ввести ім’я нового стилю;

  в списку Основан на стиле обрати стиль (один із стандартних стилів або стилів користувача), на основі якого буде створюватись новий стиль. Якщо стиль, що створюється, не передбачає використання базового стиля, обрати Нет.

  в списку Стиль обрати тип стиля, що створюється: стиль абзацу або стиль символів;

  натиснути кнопку Формат . Відкривається меню, в якому визначити основні параметри форматування, які слід встановлювати за допомогою нового стилю;

  за допомогою кнопки Клавиша призначити стилю комбінацію клавіш (при необхідності).

4.  в списку Стиль следующего абзаца вказати стиль, який за замовчуванням буде застосовуватись до наступного абзацу.

5.  При необхідності встановити прапорець обновлять автоматически. Якщо цей прапорець встановлено, при зміні параметрів форматування будь-якого текстового фрагмента, оформленого за допомогою цього стилю, зміни автоматично вносяться до опису стилю. При цьому змінюються всі абзаци, де був заснований цей стиль.

6.  Натиснути ОК.

7.  У розділі Описание вікна діалогу Стиль перевірити встановлені параметри стилю та натиснути кнопку Применить.

Змінити існуючий стиль

1.  Обрати команду Формат→Стиль.

2.  В діалоговому вікні Стиль в списку стилів обрати потрібний стиль і натиснути кнопку Изменить.

3.  У діалоговому вікні Изменение стиля відредагувати параметри форматування обраного стилю:

в списку Основан на стиле обрати стиль (один із стандартних стилів або стилів користувача), на якому базується стиль, що змінюється. Якщо стиль, що змінюється, не передбачає використання базового стилю, обрати Нет;

в списку Стиль следующего абзаца вказати стиль. який за замовчуванням буде застосовуватись до наступного абзацу;

за допомогою кнопки Формат відредагувати потрібні параметри форматування шрифтів, абзаців, тощо;

за допомогою кнопки Клавиша призначити стилю комбінацію клавіш (при необхідності);

при необхідності встановити прапорець Обновлять автоматически. Якщо цей прапорець встановлено, при зміні параметрів форматування будь-якого текстового фрагмента, оформленого за допомогою цього стилю, зміни автоматично вносяться до опису стилю. При цьому змінюються всі абзаци, де був заснований цей стиль.

Примітка. В режимі зміни існуючого стилю неможливо змінити тип стилю (тобто перетворити стиль символів у стиль абзацу і навпаки)

4.  Для внесення змін натиснути ОК.

5.  В полі Описание вікна діалогу Стиль перевірити встановлені параметри зміненого стилю.

6.  Натиснути кнопку Применить. В усьому документі параметри обраного стилю будуть змінені.

Видалити стиль

1.  Обрати команду Формат→Стиль.

2.  В списку Стили обрати стиль, який необхідно видалити.

3.  Натиснути кнопку Удалить.

4.  Підтвердити видалення стилю.

5.  Натиснути кнопку Закрыть.

Примітки.

1.  Видалити можна тільки стилі, створені користувачем.

2.  При видаленні стилю, який було використано для оформлення текста MS Word застосовує до відповідних фрагментів параметри базового стилю.

Призначення стилю комбінацією клавіш

1.  Обрати команду меню Формат→Стиль.

2.  В діалоговому вікні Стиль в списку Стили обрати стиль, якому передбачається призначити комбінацію клавіш.

3.  Натиснути кнопку Изменить.

4.  У діалоговому вікні Изменение стиля натиснути кнопку Клавиша.

5.  У діалоговому вікні Настройка обрати вкладнику Клавиатура.

6.  В полі Новое сочетание клавиш вести одну з незайнятих комбінацій клавіш.

7.  Натиснути кнопку Назначить.

8.  Натиснути кнопку Закрыть.

9.  Натиснути ОК у вікні Изменение стиля.

10.  Натиснути Закрыть у діалоговому вікні Стиль.

Призначити стиль комбінацією клавіш

1.  Виділити фрагмент, до якого слід застосувати стиль форматування.

2.  Натиснути комбінацію клавіш, призначену цьому стилю.

Створити стиль за зразком

1.  Відформатувати текст та абзаци.

2.  Клацнути мишею на полі Стиль панелі інструментів Форматирование.

3.  Ввести назву нового стилю.

4.  Натиснути Enter. Список Стиль буде містити назву нового стилю.

Примітка. У такий спосіб створюється стиль абзаців.

Змінити стиль за допомогою панелі Форматирование

1.  Змінити оформлення абзацу, що використовує певний стиль.

2.  Клацнути мишею на полі Стиль та натиснути Enter.

3.  Відкривається діалогове вікно Переопределение стиля. За допомогою цього вікна можна відновити форматування абзацу відповідно до раніше визначеного стилю, або змінити стиль по всьому документу. При зміні стилю всі абзаци, що використовували цей стиль, переформатуються автоматично.

СТРУКТУРА СТОРІНКИ ДОКУМЕНТА

Будь-який Word-документ крім основного тексту на своїх сторінках може містити різні структурні елементи. У верхній та нижній частині кожної сторінки можуть розташовуватись номер сторінки, загальна кількість сторінок документа, дата створення документа тощо. Такі елементи розташовуються у спеціально призначених для цього місцях, які навиваються верхнім та нижнім колонтитулами. Па початку або в кіпці документа, як правило, розташовуються перелік використаної літератури, зміст, тощо. Крім того, документ може складатись з кількох розділів. У тексті документа для полегшення його розуміння можуть бути використані зноски. Для зручності в процесі роботи з документом можуть використовуватись закладки. Сторінки будь-якого документа обов'язково необхідно пронумерувати.

У загальному випадку на сторінці документа можна розрізнити наступні структурні елементи:

1) основний текст;

2) верхній та нижній колонтитули;

3) зноски;

4) зміст;

6) перелік використаних першоджерел;

7) переліки таблиць, формул, малюнків.

MS Word надає користувачу ефективні засоби оформлення складних багатосторінкових документів. Так, для уніфікації оформлення частин документа варто застосовувати стилі форматування (як символів, так і абзаців). Стильове оформлення може виконуватись як в процесі введення текста, так і після завершення введення всього Документа. Крім того, використання стандартних стилів форматування дозволяє автоматизувати процес створення змісту документа.

Основний текст сторінки

Основний текст сторінки - це рядки та абзаци, таблиці та малюнки. Деякі з абзаців можуть бути заголовками, малюнки можуть мати підписи.

Колонтитули

Колонтитули призначаються для розміщення відомостей про документ. Вони розташовуються на верхньому та нижньому полях сторінки та містять інформацію, яка ідентифікує документ, як-от: назву документа, назву розділу, поточну дату та час, загальну кількість сторінок, номер поточної сторінки тощо. Існує можливість використовувати один колонтитул для всього документа або визначити різні і колонтитули для різних частин документа. Наприклад, можна створити унікальний колонтитул для першої сторінки документа або взагалі видалити верхній і/або нижній колонтитул з першої сторінки. Можна також створювати різні колонтитули для парних та непарних сторінок певних розділів або всього документа. Крім стандартніх елементів в колонтитул можна вставити довільний текст або малюнок (напр., логотип фірми).

Таблиця 1.

Що необхідно зробити

Послідовність дій

Перейти в режим роботи з колонтитулами

Виконати команду меню Вид→Колонтитулы

або Двічі клацнути мишею область верхнього або нижнього полів документа.

Примітка. Одночасно на екрані з’являється панель інструментів Колонтитулы

Вставити колонтитул у документ

1.  Обрати команду меню Вид→ Колонтитулы або двічі клацнути мишею область верхнього або нижнього полів документа. Ms Word перейде в режим розмітки документа і відобразить панель інструментів Колонтитулы.

2.  Використовуючи відповідні кнопки панелі інструментів Колонтитулы включити в колонтитули потрібні інструменти.

Перейти від верхнього колонтитула до нижнього або навпаки

Натиснути кнопку Верхний/Нижний колонтитул панелі інструментів Колонтитулы

Додати в колонтитул новий елемент

1.  Перейти в режим роботи з колонтитулами.

2.  Використовуючи кнопки панелі інструментів Колонтитулы або відповідні комбінації клав включити в колонтитул потрібні елементи

Вставити в колонтитул автотекст

1.  Перейти в режим роботи з колонтитулами.

2.  Натиснути кнопку Вставить автотекст на панелі інструментів Колонтитулы.

3.  У списку, що відкриється, обрати потрібний зразок авто тексту.

Вставити в колонтитул довільний текст

1.  Перейти в режим роботи з колонтитулами.

2.  Встановити текстовий курсор у потрібне місце, клацнувши там мишею.

3.  Ввести необхідний текст. При необхідності відформатувати його.

Вставити в колонтитул малюнок

1.  Перейти в режим роботи з колонтитулами.

2.  Скористатися будь-яким відомим способом вставки малюнка в документ

Вилучити з колонтитула якийсь елемент

1.  Перейти в режим роботи з колонтитулами.

2.  Виділити елемент, який необхідно видалити.

3.  натиснути клавішу Delete.

Відформатувати якийсь елемент колонтитула

1.  Перейти в режим роботи з колонтитулами.

2.  Виділити елемент, який потрібно відформатувати.

3.  Скористатися потрібними командами форматування або відповідними кнопками на панелі інструментів Форматирование.

Видалити колонтитули документа

Колонтитул перестає існувати в документі, якщо видалити з нього всі елементи.

Створити унікальний колонтитул для першої сторінки

1.  Виконати команду меню Файл→Параметры страницы або. знаходячись в режимі роботи з колонтитулами, на панелі інструментів Колонтитулы натиснути кнопку Параметры страницы.

2.  Обрати вкладнику Макет.

3.  Встановити перемикач Различать колонтитулы первой страницы.

4.  Натиснути ОК.

Примітки.

1.  Якщо необхідно, щоб на першій сторінці колонтитулів не було, слід залишити поле колонтитула порожнім.

2.  Щоб створити колонтитули для інших сторінок, слід на панелі інструментів Колонтитулы натиснути кнопку Перейти к следующему, а потім створити колонтитул

Створити різні колонтитули для парних та непарних сторінок

1.  Визначити, що в документі парні та непарні сторінки матимуть різні колонтитули:

–  Виконати команду меню Файл→Параметры страницы або, знаходячись в режимі роботи з колонтитулами, на панелі інструментів Колонтитулы натиснути кнопку Параметры страницы,

–  Обрати вкладнику Макет,

–  Встановити перемикач Различать колонтитулы четных и нечетных страниц.

–  Натиснути ОК.

2.  Створити колонтитули для парних (непарних) сторінок:

–  зробити поточною парну (непарну) сторінку і створити потрібний колонтитул,

–  для переходу до непарної (парної) сторінки скористатися кнопками Переход к предыдущему. Переход к следующему панелі інструментів Колонтитулы.

Створити різні колонтитули для різних розділів

1.  Встановити тестовий курсор в тому розділі, куди необхідно додати колонтитул.

2.  Перейти в режим роботи з колонтитулами.

3.  Залежно від потреби обрати верхній або нижній колонтитул.

4.  На панелі інструментів Колонтитулы віджати кнопку Как в предыдущем разделе.

5.  Змінити існуючий або створити новий колонтитул.

Примітка. Створений колонтитул автоматично відтвориться у всіх наступних розділах документа.

Додати в колонтитул номери і назви розділів

1.  Відформатувати розділи з використанням стилів Заголовок1 – Заголовок 9.

2.  Перейти в режим роботи з колонтитулами.

3.  Обрати колонтитул, який треба змінити (верхній або нижній).

4.  Виконати команду меню Вставка→Перекрестная ссылка.

5.  У списку Тип ссылки обрати Заголовок.

6.  У списку Для какого заголовка обрати заголовок, що містить номер і назву потрібного розділу. Натиснути кнопку Вставить.

Примітка. При зміні назви або номера розділу в документів колонтитул буде автоматично оновлений при друкуванні документа. Для оновлення колонтитула вручну слід його виділити і натиснути F9.

Створити колонтитули тільки в одному або кількох розділах

Перед переходом в режим роботи з колонтитулами виділити потрібні розділи. На вкладниці Макет у списку Применить обрати значения К выделенным разделам

Завершити роботу з колонтитулами

Натиснути кнопку Закрыть на панелі інструментів Колонтитулы.

або

Двічі клацнути лівою кнопкою миші поза межами області колонтитулів

або

Виконати команду меню Вид→ Колонтитулы

1. Кнопка Вставить автотекст - відкриває список, в якому містяться стандартні варіанти оформлення колонтитулів.

2. Кнопка Номер страницы (або Alt+Shift+C)- вставляє номер сторінки.

3. Кнопка Число страниц - вставляє загальну кількість сторінок в документі.

4. Кнопка Формат номера страницы - дозволяє обрати стиль нумерації сторінок.

5 Кнопка Дата {або Alt+Shift+D) вставляє поточну дату. Дата оновлюється, хирращ при відкритті файла та його друкуванні.

6. Кнопка Время (або Alt+Shift+T) - вставляє поточний час. Час оновлюється щоразу при відкритті файла та його друкуванні.

7. Кнопка Параметри страницы - виводить на екран діалогове вікно Параметри страницьі (еквівалент команди меню Файл-Параметры страницы). Дозволяє точно відформатувати сторінку.

8. Кнопка Основной текст - в режимі роботи з колонтитулами вмикає/вимикає відображення основного тексту документа.

9. Кнопка Как в предыдущем разделе - вставляє в поточний розділ такий самий колонтитул, як і в попередньому розділі.

10.Кнопка Верхний/нижний колонтитул - здійснює перехід до нижнього/верхнього колонтитула.

11.Кнопка Переход к предыдущему - здійснює перехід до попереднього нижнього/верхнього (залежно від того, який зараз редагувався) колонтитула.

12.Кнопка Переход к следующему - здійснює перехід до наступного нижнього/верхнього (залежно від того, який зараз редагувався) колонтитула.

13.Кнопка Закрыть - повертає MS Word в режим роботи з основним текстом документа. Колонтитули стають недоступними для редагування.

Розділи документа. Нумерація сторінок

MS Word розглядає документ як послідовність розділів (будь-який документ має принаймні один розділ). В кожному розділі використовується послідовна нумерація сторінок і один набір колонтитулів. Якщо інформація в колонтитулах повинна змінюватись, документ слід розбити на розділи.

Таблиця 2.

Робота з розділами документа

Що необхідно зробити

Послідовність дій

Почати новий розділ або розбити розділ на два

1.  Розташувати текстовий курсор в документі там. де необхідно почати новий розділ.

2.  Обрати команду меню Вставка→Разрыв.

3.  В діалоговому вікні Разрыв в групі Новый раздел встановити перемикач, який визначить, з якої сторінки слід почати новий розділ: парної, непарної, поточної, наступної.

Пронумерувати сторінки

1.  Обрати команду меню Вставка→Номера страниц.

2.  В діалоговому вікні Номера страниц списками Положение та Выравнивание визначити, де саме повинні розташуватись номери.

3.  При необхідності кнопкою Формат обрати спосіб нумерації. Натиснути ОК.

Примітка. В документі, що складається з кількох розділів, сторінки різних розділів можна нумерувати незалежно.

Об’єднати два розділи документа в один

1.  Встановити текстовий курсор на лінію Конец раздела першого з розділів, які слід об’єднати. (Лінія зєявляється на екрані при натисканні кнопки Непечатаемые символы на панелі інструментів Стандартная)

2.  Натиснути клавішу Del або виконати команду меню Правка→Очистить.

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.  Ознайомитись з матеріалами до заняття.

Завдання 1.

1. Відкрити наданий викладачем документ Стиль 1.doc. Отримати інформацію про параметри форматування кожного з абзаців цього документа.

2. Для першого абзацу встановити наступні параметри форматування:

- параметри шрифту: Courier, 18 пт, напівжирний, підкреслений, червоний;

- параметри абзацу: вирівнювання - по ширині, відступ зліва - 1см, справа - 1 см, інтервал перед - 12 пт, інтервал після - 6 пт, міжрядковий інтервал - одинарний.

3.Використовуючи операцію форматування за зразком змінити форматування всіх абзаців документа.

4.Результати форматування зберегти на диску S: у власній папці під іменем Style1.

5.Ознайомитись з набором вбудованих стилів форматування та призначенням всіх елементів у вікні Стиль та відповідних елементів на панелі інструментів Форматирование. В конспекті описати призначення кнопок Создать, Изменить, Применить, Удалить діалогового вікна Стиль.

6. Ознайомитись з процедурами створення та зміни стилю форматування за допомогою діалогового вікна Стиль.

7.Використовуючи стилі форматування Обычный, Заголовок 1, Заголовок 2, Основной шрифт абзаца відформатувати документ, наданий викладачем Стиль 2.doc. Зберегти документ на диску С: у влаcній папці під іменем Style2.

8.Створити власні стилі форматування (параметри стилів див. у табл. 3). Процедуру створення описати у звіті. Стилям форматування призначити комбінації клавіш (на власний розсуд) та записати їх у звіті.

Таблиця 3

Назва власного стилю

Стиль

Базується на стилі

Параметри шрифту

Параметри абзацу

Собственный 1

абзаца

обычный

Arial, 12 пт, красный, полужирный, подчеркивание волнистой линией, с тенью

От ступ слева 1 см, выравнивание – по ширине, первая строка – выступ 1 см, інтервал перед абзацем – 18 пт.

Собственный 2

символа

основной шрифт абзаца

Courier, 16 пт, синий, курсив, подчеркивание только слова, малые прописные

 

Собственный 3

абзаца

Собственный 1

Times New Roman, 18 пт, полужирный курсив

Зберегти всі параметри стиля Собственный 1. Встановити міжрядковий інтервал – подвійний та додати абзаца границю червоною лінією з тінню.

9. Відформатувати документ Style1, використовуючи щойно створені стилі форматування. При форматуванні користуватися всіма можливими способами: командою Формат-Стиль, списком Стиль на панелі інструментів Форматирование, комбінаціями клавіш.

10.Документ зберегти у тій же папці як Style3.

11.Змінити щойно створені стилі відповідно до параметрів, наведених в таблиці 4. Процедуру описати у звіті.

Таблиця 4

Назва власного стилю

Стиль

Базується на стилі

Параметри шрифту

Параметри абзацу

Собственный 1

абзаца

обычный

Courier, 18 пт, зеленый, подчеркиваниеволнистой линией, прописные

Отступов нет, выравнивание – по центру, первая строка – выступ 2 см, интервал после абзаца – 3 пт.

Собственный 2

символа

основной шрифт абзаца

Arial, 18 пт, красный, полужирный курсив, интервал разреженный на 3 пт

 

Собственный 3

абзаца

Собственный 1

Зберегти існуючі параметри, додати масштаб 150%, інтервал між літерами – розріджений на 2 пт.

Отступ слева – нет, отступ справа – 2 см, выравнивание – по правому краю, первая строка – отступ 1 см, интервал перед абзацем – 12 пт. Границю залишити.

12.Відформатувати документ Slyle3, використавши прапорець Обновлять Обновлять автоматически. Призначення прапорця описати у звіті. Відформатований документ зберегти як Style4.

13.Видалити стиль Собственный 3. Які зміни у форматуванні документа відбулися? Чому? Описати у звіті.

14.Видалити стилі Собственный 1 та Собственный 2. Пояснити зміни у форматуванні документа.

15.Використовуючи стилі Заголовок 1, Заголовок 2,.., Заголовок 9, Основной стиль абзаца відформатувати документ, що міститься у файлі proba1 (див. Практ. роботу №7). Відформатований документ зберегти як proba-new.

16. Здійснити перегляд документів proba1 та proba-new в режимі структури.

Завдання 2.

1.Ознайомитись з можливостями, які надає MS Word по роботі з розділами документа та колонтитулами. Для цього відкрити будь-який створений раніше документ та виконати усі дії, перелічені в Табл.1 та Табл.2 Матеріалів до заняття.

2.Документ, що зберігається у файлі referat.doc, розбити на розділи так, щоб кожний заголовок, відформатований стилем Заголовок 1 був початком нового розділу. Кожний розділ повинен починатись з нової сторінки.

3.Здійснити нумерацію сторінок документа. Відформатувати номери сторінок, встановивши наступні параметри шрифту: Аrial, 18, напівжирний курсив. Здійснити перегляд документа в режимі Страница целиком.

4.Об'єднати усі розділи документа в один. Знищити колонтитули та нумерацію сторінок.

5.Створити колонтитули так, щоб перша сторінка не мала колонтитулів, парні сторінки верхнім колонтитулом мали поточну дату та час з відповідним автотекстом (а при його відсутності текст слід внести самостійно); непарні - назву документа. Здійснити нумерацію сторінок, розташувавши номер знизу сторінки по центру. Відформатувати інформацію в колонтитулах (на власний розсуд). Здійснити перегляд документа в режимі Две страницы. Зберегти документ на дискеті та на диску С: у власній папці, надавши ім'я r-colon. Закрити документ.

6. Змінити на комп'ютері поточну дату та час. Відкрити документ r-соlon. Переглянути вміст колонтитулів, звернувши увагу на значення дати та часу. Відмовити на комп'ютері дату та час. Закрити та відкрити документ r-соlon. Переглянути дату та час в колонтитулі.

7. Відновити розбиття документа на розділи.

8. Відредагувати колонтитули. У верхній колонтитул включити: ліворуч - поточну дату та час, праворуч - власне прізвище та шифр групи. У нижній колонтитул включити: ліворуч - загальну кількість сторінок документа, праворуч - номер поточної сторінки. Вставити відповідні автотексти. Інформацію в колонтитулах відформатувати довільно. Зберегти документ на дискеті; та на диску С: в папці групи, надавши ім'я r-соlon-1.

9. Для першої сторінки документа створити унікальний колонтитул - логотип (довільний малюнок). Здійснити перегляд документа в режимі Страница целиком.

10. Переробити колонтитули так, щоб кожний розділ документа мав власний колонтитул. У верхній колонтитул кожного розділу з долати назву розділу. Нумерація сторінок кожного розділу незалежна, починається з 1, до номера сторінки додати номер розділу. Документ зберегти на дискеті та на диску С: у власній папці, надавши ім'я r-colon-2.

11. Об'єднати усі розділи документа в один. Створити різні колонтитули для парних та непарних сторінок. До колонтитулів парних сторінок включити зверху - власне прізвище та шифр групи, знизу номер та загальну кількість сторінок з відповідним автотекстом. До колонтитулів непарних сторінок включити: зверху - назву розділу, знизу - помер та загальну кількість сторінок з відповідним автотекстом. Інформацію в колонтитулах відформатувати довільно. Перша сторінка повинна мати унікальний колонтитул з логотипом, розташованим по центру.

12.Переглянути отримані колонтитули.

13.Документ зберегти на дискеті та на диску С: у власній папці, надавши ім'я referat-colon-2.

Контрольні запитання

1.  Як здійснюється форматування тексту за зразком? Описати процедуру.

2.  Як змінити форматування декількох абзаців за допомогою кнопки Формат по образцу?

3.  Як отримати інформацію про параметри форматування текстового фрагмента? J

4.  Що включає в себе поняття «стиль форматування»? Для чого слід використовувати стилі форматування?

5.  Які типи стилів використовує MS Word? Для чого використовується кожний тип?

6.  Як дізнатися, які параметри шрифту та абзацу використовує той чи інший стиль форматування?

7.  Як створити власний стиль форматування?

8.  Як призначити стилю форматування комбінацію клавіш?

9.  Описати процедуру зміни параметрів існуючого стиля.

10.  Охарактеризувати призначенім прапорця Обновлять автоматически вікна Создание стиля.

11.  Як здійснюється видалення стилю форматування? Які стилі можна видаляти? Що відбувається при ньому з документом, у якому цей стиль використано?

12.  Описати процедуру використання стилів форматування в процесі роботи з документом.

13.  З якою метою в документі використовується кілька розділів? Як розбити один розділ на два? Як об'єднати два розділи документа в один?

14.  Як здійснити нумерацію сторінок в документі? Як пронумерувати окремо сторінки кожного розділу? Як розпочати нумерацію сторінок з потрібної цифри?

15.  Як примусово розпочати в документі нову сторінку? Новий розділ? Як видалити встановлені раніше роздільники сторінок, розділів?

16.  Що таке «колонтитул»? Які колонтитули використовуються в документах MS Word?

17.  Де розмішуються колонтитули? Чи можливе їхнє розміщення на лівому або правому полі документа?

18.  Як здійснюється робота з колонтитулами? Як створити верхній або нижній колонтитул?

19.  Яку стандартну інформацію можна розташувати в колонтитулах? Як?

20.  Як відредагувати та відформатувати інформацію в колонтитулах?

21.  Чи можна розташувати в колонтитулі малюнок? Як?

22.  Як створити різні колонтитули для парних та непарних сторінок?

23.  Як створити унікальний колонтитул для першої сторінки?

24.  Як створити різні колонтитули для різних розділів документа?

25.  Як додати в колонтитул номер та назву розділу?

ДОДАТОК

ІНФОРМАЦІЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І КУЛЬТУРА

Культурографічні аспекти інформаційних технологій (заголовок 1 рівня)

Історичні етани розпитку інформаційних технологій (заголовок 2 рівня)

Інформаційні технології забезпечують інформаційний обмін між людьми, колективами, відображають рівень і можливості систем реєстрації, зберігання, обробки й передачі інформації у різних сферах людської діяльності. Найважливішими історичними станами розвитку інформаційних технологій є поява писемності, книгодрукування, пошти, телеграфу, телефону, телебачення та ін. Особливе місце в розвитку сучасних інформаційних технологій посідають комп'ютери, електронна пошта, широке використання мережі Internet, які забезпечу юті) не тільки змістовну обробку інформації, а й передачу текстових, мультимедійних (графіка, відео, звук) та інших матеріалів практично на будь-які відстані в реальному масштабі часу.

Ще на ранніх етапах розвитку людства формувалися окремі груші людей, для яких спочатку основним, а відтак і єдиним заняттям стає робота з інформацією. Жерці спочатку охоронці усних скарбів знань, а потім переписувачі і тлумачі книг — протягом тисячоліть зберігали за собою виняткову владу, засновану на монопольному доступі до фонду людського досвіду. Вони залишалися посередниками між накопиченими знаннями та людьми, зацікавленими в цих знаннях. Цей живий бар'єр почав руйнуватися лише після винаходу книгодруку.

Відомо, то інформаційне середовище суспільства створюється на основі технічних та програмних засобів сучасних інформаційних технологій. Суто технічні та економічні аспекти інформатизації характеризують дуже важливу, але не вирішальну особливість інформації. І н форм а ній ні технології забезпечують створення високоавтоматизованого середовища, яке дозволить одержати доступ до чудь-яких знань, що надаються у вигляді інформації.

Ця особливість інформації випливає не з якихось її технологічних властивостей, а з можливостей її функціонування в культурі.: Інформаційне середовище, засноване на технічних та програмних засобах являє собою невід'ємний фрагмент культури, а особливості цього середовища тісно пов'язані з його соціально-культурною роллю. Соціально-культурні аспекти інформаційного середовища пов'язані з його роллю в розповсюдженні знань, а інформаційно-технологічні аспекти – з його здатністю зберігати, обробляти й поширювати інформацію.

Протиставлення і єдність інформаційно-технологічних та соціально-культурних моментів (заголовок 3 рівня)

Культура базується на національних традиціях, вона є суто національною. Інформаційні ж технології, як правило, мають всесвітньо-планетарний характер. Будь-яке досягнення в цій галузі є зразком і для наслідування і вдосконалення.

У культурі старі досягнення не знищуються, а співіснують з новими. В інформаційних технологіях все застаріле може розраховувати в кращому випадку на існування як музейний експонат, що не діє, але зберігається як культурна цінність.

Інформаційні технології відтворюються масовим тиражем. Відтворення культурних цінностей передбачає їхню індивідуальну варіантність. У своїх вищих зразках культура принципово невідтворна і на ній лежить печатка особистості їхнього творця.

Важливою особливістю інформаційних технологій є наявність метаінформації, тобто відомостей про «розміщення» інформації. Метаінформація дає відомості про те, де можна отримати знання, подані у вигляді інформації, і навіть знання, яких в даному інформаційному середовищі немає. Користувач звертається до інформаційного середовища, коли в нього виникає потреба здобути певні знання для розв'язання практичних завдань.

Враховуючи наведені вище характеристики та особливості інформаційно-технологічних та соціально-культурних моментів, визначимо поняття і інформаційної культур и я к одного з елементів національної культури.

Інформаційна культура як елемент національної культури (заголовок 2 рівня)

Інформаційна культура – це сукупність системних відомостей про:

w  основні способи подання та здобуття знань,

w  уміння та навички застосування їх на практиці.

Інформаційна культура – це культура поводження із знаннями, даними та інформацією. Складовою частиною інформаційної культури є комп'ютерна грамотність. Висока інформаційна культура, як вже відзначалося, передбачає дві основні властивості: уміння адекватно формалізувати знання та вміння адекватно інтерпретувати формалізовані описи. Інформаційна культура – це уміння зберігати потрібну рівновагу між формалізованими і неформалізованими складовими .людських знань. Відсутність інформаційної культури може порушити і навіть зруйнувати таку рівновагу, що здатна спричинити деформації як індивідуальної, так і суспільної свідомості.

Формування віртуальної бібліотеки (заголовок 1 рівня)

У 90-х роках на сторінках бібліотечної преси з'явився термін «віртуальна бібліотека». До цього часу він ще не має енциклопедичного визначення і часто вживається в різних значеннях. У найбільш загальному вигляді цей термін використовується для визначення сукупності інформаційних джерел, доступних через Internet..

Віртуальна бібліотека не має єдиного місцезнаходження – її ресурси розподілені по комп'ютерах всіх континентів. Віртуальні інформаційні ресурси – документи, які представлені у вигляді комп'ютерних файлів. Це можуть бути бази даних, у тому числі й електронні каталоги, зібрання повних текстів класичних літературних творів, електронні версії журналів та газет тощо. Інформаційний потенціал Нього віртуальною комп'ютерного всесвіту величезний і продовжує стрімко розширюватися. Internet являє сьогодні потужну самостійну інфраструктуру розповсюдження інформації, ігнорувати яку неможливо.

Провідні українські книгозбірні також мають розкрити засобами віртуальної бібліотеки свої історико-культурні фонди. Для цього пасам перед потрібно визначити архітектуру складової частини цієї бібліотеки, яка розкриватиме пам'ятки східнослов'янської писемності й українського друку з фондів окремої книгозбірні. Архітектура має сприяти прискоренню дослідницького процесу при роботі з пам'ятками української книжкової культури шляхом подолання інформаційних бар'єрів між згаданими пам'ятками і сучасними фахівцями. В основі цих бар'єрів лежить те, що археографічний характер інформації, зафіксованої в історико-культурних фондах бібліотек, не відповідає семантичній спроможності її сприйняття сучасними фахівцями.

Інформаційні бар'єри (заголовок 2 рівня)

До таких бар'єрів слід віднести:

w  мовно-часові як наслідок історичної зміни понять, пов'язані з неоднозначністю трактування термінів, як результат залежності від розбіжностей між мовою пам'яток писемності та друку України і мовою, яка вживається сучасними дослідниками;

w  культурно-освітні, що випливають з недостатнього рівня підготовки дослідника до сприйняття ним археографічної інформації.

У зв'язку з цим виникає потреба реалізації архітектури віртуальної бібліотеки як гіпертекстової електронної енциклопедії з української книжкової культури, що має стати засобом подолання вищеназваних семантичних інформаційних бар'єрів між історико-культурними фондами бібліотек та їхніми фахівцями.

Усне слово як засіб публічного спілкування (заголовок 1 рівня)

Історія ораторського мистецтва (заголовок 2 рівня)

Загальновідомо, що історія ораторського мистецтва починається з античної Греції. І хоча перші спогади про ораторське мистецтво і його кращих представників ми знаходимо в «Іліаді» та «Одіссеї», створених ще у IX-VIII ст. до н. е., та «золоте століття» грецького красномовства настало у другій половині V ст. до н. е. У ті давні часи вчитися ораторському мистецтву було справою престижною. Майже всі громадяни Греції намагалися досягти успіхів у мистецтві красномовства. Так поступово воно перетворюється у вагомий фактор суспільного життя Афін, знаряддя політичної боротьби.

Саме в цей період і виникає теорія красномовства – риторика як теоретичне узагальнення практики ораторського мистецтва, а також зібрання правил і методичних прийомів навчання красномовству. В тої і же час з'являється і професія ритора – учителя красномовства. Видатний давньогрецький учений Аристотель (384-322 pp. до і i. e.) у своїй праці «Риторика» дає наукову розробку ораторського мистецтва. Якщо до нього теоретики красномовства обмежувалися виключно переліком ораторських прийомів, то Аристотель уперше обґрунтував ораторське мистецтво як особливий вид людської діяльності. Протягом багатьох століть теоретики красномовства поділяли його точку зору, лите розвиваючи і доповнюючи її. Саме Аристотель вважав, що для здійснення акту людського спілкування необхідні три елементи :

w  особа, що говорить;

w  промова, яку ця особа проголошує;

w  особа, яка цю промову слухає.

Отже, ще в стародавні часи люди високо цінували усне слово і розуміли, яку силу воно може мати, впливаючи на переконання і свідомість людей.

Усне мовлення в сучасних умовах (заголовок 2 рівня)

В сучасних умовах усне мовлення широко застосовується у всіх сферах суспільного життя, воно є ефективним засобом виховання, освіти, науки, культури -тощо. Статистичні дані свідчать про те, що більшість людей частіше слухає і говорить, ніж читає і пише. Вчені також вважають, що пересічний міський житель, який протягом 10-11 годин на добу знаходиться у мовному спілкуванні, близько 75 % часу витрачає на те, щоб слухати і говорити, і лише 25% – на те, щоб читати і писати. Пояснюється це тим, що сприйняття при читанні залежить від самого читача, тобто воно є активним процесом, який потребує певних зусиль і зосередженості. Усну ж мову «творить» той, хто говорить, а слухач майже не витрачає зусиль на її сприйняття.

Проблема усного спілкування займає нині одне з провідних місць у дослідженнях учених в галузі філософії, соціології, психології, педагогіки, культурології. Саме поняття «спілкування» –досить широке та багатогранне. І його можна розглядати як необхідну умову життя людини, як джерело творчого перетворення індивіда особистість, як форму передачі знань, як засіб впливу одне на одного.

Найбільш мовною характері готикою усного спілкування можна вважати визначення, сформульоване вченим Б. Паригіним: «Є всі підстави розглядати спілкування як складний та багатогранний процес, який може одночасно виступати як процес взаємодії індивідів як інформаційний процес, як ставлення людей одне до одного, як процес їхнього взаємовпливу».

Отже, сьогодні, не дивлячись на інтенсивний розвиток засоби масової інформації, люди постійно потребують живого спілкування безпосереднього контакту з тим, хто говорить: учителем, Педагогом керівником, лектором, колегою тощо. Без спілкування, основної форми людського буття, неможливий зв'язок між людьми та процесом їхньої спільної діяльності. Потреба в людському спілкуванні, не пов'язаному з суто споживацькою метою, є одним з показників культурного вдосконалення особистості.

Донедавна усне спілкування в Україні, особливо в діловій сфері, велося переважно російською мовою. В останні роки ситуація стала поступово змінюватись. Із здобуттям Україною державної незалежності культурно-просвітницька, виховна та наукова діяльність набувають державного характеру. В цьому процесі значна роль належить Законам України «Про освіту», «Про мову», «Основи законодавства про культуру».

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы