Сборник практических работ по информатике

Практична робота №5

Тема. Подання інформації в табличному вигляді: редагування, форматування таблиць, обчислення в таблицях.

Мета. Опанувати технологію створення таблиць засобами текстового процесора MS Word. Набути навичок створення таблиць та введення інформації в таблицю. Опанувати технологію редагування та форматування таблиць засобами текстового процесора MS Word. Набути навичок впорядкування інформації та виконання обчислень в таблицях.

МАТЕРІАЛИ ДО ЗАНЯТТЯ

Таблиця - це деяка структурована та впорядкована інформація, представлена у вигляді рядків та стовпчиків.

Таблиця може бути створена у будь-якому місці документа. Розмір таблиці в документі обмежень не має. Залежно від розміру та місця розташування в документі таблиця може розміщуватись на одній або кількох послідовних сторінках.

Створення таблиці

У MS Word існують наступні способи створення таблиць:

1. Створення порожньої таблиці з наступним заповненням її комірок.

2. Перетворення і; таблицю існуючого тексту.

1. Створення порожньої таблиці

1 спосіб

1.  Встановити текстовий курсор на те місце документа, де необхідно розташувати таблицю.

2.  Обрати команду меню Таблица-Добавить таблицу.

3. У діалоговому вікні Вставка таблицы визначити параметри таблиці - кількість рядків (поле Число строк); кількість стовпчиків таблиці (поле Число столбцов); ширину стовпчиків (поле Ширина столбца). Якщо у полі Ширина столбца визначено параметр Авто, таблиця буде заповнювати по ширині аркуша всю сторінку.

Примітка. MS Word дозволяє визначити в таблиці до 63 стовпчиків та 32767 рядків.

4. При необхідності користувач може обрати потрібний формат (вигляд) таблиці з наданого набору стандартних форматів, які викликаються кнопкою Автоформат.

5. Натиснути кнопку ОК.

2 спосіб

1. Встановити текстовий курсор нате місце документа, де необхідно розташувати таблицю.

2.  Натиснути кнопку Добавить таблицу на панелі інструментів Стандартная. На екрані з'явиться зображення таблиці.

3.  Натиснути мишею першу комірку в зображенні таблиці і, не відпускаючи її, перетягни вказівку миші у комірку, яка буде відповідати потрібному розміру таблиці ( при цьому у нижньому рядку буде відображатись поточна кількість рядків та стовпців, наприклад: 3x4 таблиця). (Якщо вказівку миші пересувати за праву або нижню межу вікна, розмір таблиці буде відповідно збільшуватись).

4 Відпустити кнопку миші. У вказаному місці документа з'явиться сітка таблиці потрібного розміру. Таблиця буде займати всю ширину сторінки і складатися з однакових комірок.

3 спосіб

Викреслювання таблиці. Таблиця створюється шляхом безпосереднього викреслювання її в документі.

1. Встановити па екрані MS Word панель інструментів Таблицы и границы одним з двох способів:

1)  викопати команду Вид-Панели инструментов-Таблицы и границы;

2)  натиснути кнопку Таблицы и границы на панелі інструментів Стандартная.

2.  Натиснути панлівішу кнопку на панелі Таблицы и границы (кнопка Нарисовать таблицу у вигляді олівця) або виконати команду меню Таблица-Нарисовать таблицу. Вказівка миші прийме вигляд олівця.

3.  Розташувати вказівку миші у будь-який кут майбутньої таблиці, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, окреслити прямокутник - зовнішню границю майбутньої таблиці.

4. Розташувати вказівку миші всередині прямокутника і намалювати всі внутрішні границі. Потрібний тип, товщину та колір ліній слід обирати, використовуючи списки Тип Линии, Толщина линии та Цвет границы панелі інструментів Таблицы и границы.

5. Якщо необхідно видалити деяку границю, слід скористатися
кнопкою Ластик панелі інструментів Таблицы и границы
. З її допомогою можна знищити непотрібні лінії.

6. Віджати кнопку Нарисовать таблицу на панелі інструментів Таблицы и границы.

2. Перетворення існуючого тексту в таблицю. Перетворення таблиці на текст

Існуючий фрагмент тексту можна перетворити на таблицю, якщо він задовольняє наступним умовам:

1. Вводити текст таблиці необхідно по рядках. Наприкінці кожного рядка таблиці слід натискати клавішу Enter. Кількість рядків майбутньої таблиці дорівнює кількості натискань клавіші Enter.

2. При введенні конкретного рядка текст однієї комірки відокремлюється від тексту наступної комірки символом Tab (клавішею Tab). Кількість символів Tab у рядку визначає кількість стовпчиків таблиці. Довжина тексту в одній комірці не має значення: при необхідності Word розташує його у кілька рядків.

Примітка. Крім Tab можуть використовуватись і інші роздільники комірок (кома, двокрапка тощо).

Таблиця 1.

Перетворення тексту на таблицю та таблиці – на текст

Що необхідно зробити

Послідовність дій

Перетворити текст на таблицю

1. Виділити всі рядки, які необхідно перетворити на таблицю

2. Клацнути мишею кнопку Добавить таблицу панелі інструментів Стандартная, або команду меню Таблица®Добавить таблицу

Примітка. Кількість стовпчиків у таблиці визначається максимальною кількістю символів Tab у рядках. В усі інші рядки будуть додані порожні комірки.

3. Відформатувати створену таблицю.

або

1. Виділити всі рядки, які необхідно перетворити на таблицю

2. Обрати команду Таблица®Преобразовать в таблицу. У діалоговому вікні визначити кількістьстовпчиків, встановити символ-роздільник текст у комірок та при необхідності обрати потрібний формат таблиці.

Перетворити існуючу таблицю на звичайну

1. Виділититаблицю.

2. Обрати команду Таблица®Преобразовать в текст

3. У діалоговому вікні Преобразование таблицы обрати або ввести необхідний роздільник між елементами таблиці

Введення інформації в таблицю

При заповненні таблиці слід дотримуватись наступних правил:

1.Не слід закінчу ваги заповнення комірки натисненням клавіш Enter. При натисканні Enter створюється новий абзац в межах поточної комірки.

2.Перехід до іншої комірки здійснюється клавішею Tab, клавішами управління курсором або мишею.

3.Клавіша Tab при роботі з таблицею не вставляє табуляції, а пересуває курсор у наступну комірку.

4.Комірка таблиці - своєрідний «мікродокумент». Комірка може містити кілька рядків тексту, кілька абзаців, може містити малюнки. Текст комірки можна формувати за звичайними правилами.

5.Комірка таблиці не може містити іншу таблицю.

Вибір елементів таблиці

При роботі з таблицями будь-яка операція застосовується до виділених елементів таблиці. Якщо ніякий елемент таблиці не виділено, то виділеним вважається поточне місце розташування курсору.

Найпростіше будь-який елемент таблиці виділити за допомогою миші. Залежно від того, яку форму має курсор миші, буде обиратись той чи інший фрагмент таблиці.

Фрагмент таблиці

Дії, які необхідно виконати для виконання дії

Символи

Встановити вказівку миші перед першим символом, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перетягти вкладинку до останнього символу.

або

Скористатися іншим способом виділення текстового фрагмента

Комірка

Встановити вказівку миші між лівою лінією сітки, що обмежує комірку, та маркером кінця комірки. Коли вказівка набуває вигляду ÷, натиснути кнопку миші.

Група комірок

Обрати першу комірку або вміст комірки. Не відпускаючи кнопку миші, перетягнути вказівку в останню комірку.

Рядок

Виконати дії, аналогічні вибору однієї комірки, але натиснути мишу двічі.

або

Натиснути мишею простір зліва від рядка (поза таблицею) (вказівка миші при цьому повинна мати вигляд ö)

або

Встановити курсор у комірку рядка і обрати команду Таблица®Выделить строку

Кілька рядків

Обрати перший рядок і, не відпускаючи кнопку миші, перетягти вказівку миші на потрібну кількість рядків (догори або донизу)

або

Виділити перший з декількох, розташованих поруч, рядків, натиснути Shift і виділити останній рядок.

Стовпчик

Натиснути мишею простір зверху від стовпчика, що обирається (поза таблицею). Вказівка миші при цьому має вигляд ÷.

або

Встановити курсор у комірку стовпчика і обрати команду Таблица®Выделить столбец.

Кілька стовпчиків

Обрати перший стовпчик і, не відпускаючи кнопку миші, перетягти вказівку миші на потрібну кількість стовпчиків праворуч або ліворуч.

або

Виділити перший з декількох, розташованих поруч, стовпчиків, натиснути Shift і виділити останній стовпчик.

Таблиця

Виділити усі рядки або усі стовпчики.

або

Виділити перший рядок (стовпчик), натиснути Shift і виділити останній рядок (стовпчик).

або

Обрати команду Таблица® Выделить таблицу.

Зняти виділення

Клацнути мишею десь поза межами області виділення.

або

Натиснути одну з клавіш управління курсором

Видалення таблиці

Для того щоб видалити таблицю з документа необхідно:

1.Виділити всю таблицю.

2.Обрати команду Таблица-Удалить строки або Таблица-Удалить столбцы.

Примітка. Якщо виділити таблицю і натиснути клавішу Delete, то видалиться текст, що міститься в таблиці, а не сама таблиця. Для видалення таблиці або останніх її рядків за допомогою клавіші Deleteнеобхідно виділити таблицю (рядки) разом з маркером абзацу, розташованим за таблицею і натиснути клавішу Delete.

 

Редагування таблиць

До операцій редагування таблиць відносяться:

-  вставка та видалення комірок, рядків, стовпчиків таблиці;

-  об'єднання комірок таблиці;

-  переміщення і копіювання комірок таблиці;

-  зміна висоти та ширини комірок, рядків, стовпчиків таблиці;

-  створення заголовків таблиць;

-  об'єднання декількох таблиць в одну;

-  розбиття комірок таблиці;

-  розбиття таблиці на дві.

В таблиці 1 наведено дії, які слід виконати для здійснення операцій редагування таблиць.

Таблиця 1.

Операції редагування таблиць

Що треба зробити

Послідовність дій

Вставити рядок (рядки) в таблицю

Виділити рядок (рядки), над якими потрібно встановити новий рядок (рядки). Виділяти слід стільки рядків, скільки потрібно встановити. Натиснути кнопку Добавить таблицу (Добавить строки) панелі інструментів Стандартная або обрати команду меню Таблица® Добавить строки

Примітка. Якщо необхідно встановити рядок нижче існуючого, то слід встановити курсор за таблицею в кінці рядка і натиснути клавішу Enter.

або

Встановити курсор в останню клітину таблиці і натиснути клавішу Tab

Встановити стовпчик (стовпчики) в таблицю

Виділити стовпчик (стовпчики) перед якими потрібно встановити новий стовпчик (стовпчики). Виділяти слід стільки стовпчиків ,скільки потрібно встановити. Натиснути кнопку Добавить таблицу (Добавить столбцы) панелі інструментів Стандартная або обрати команду меню Таблица®Добавить столбцы.

Видалити рядок (рядки) з таблиці

Виділити рядок (рядки), які необхідно видалити. Обрати команду меню Таблица®Добавить строки

Видалити стовпчик (стовпчики) з таблиці

Виділити стовпчик (стовпчики), які необхідно видалити. Обрати команду меню Таблица®Удалить столбцы

Вставити комірку або кілька комірок

Виділити комірку (комірки), над якими (перед якими) потрібно встановити нову комірку (комірки). Виділяти слід стільки комірок, скільки потрібно встановити. Натиснути кнопку Добавить ячейки (Добавить таблицу) на панелі інструментів Стандартная або обрати команду меню Таблица®Добавить ячейки

Видалити комірку або кілька комірок

Виділити комірки, які необхідно видалити. Обрати команду меню Таблица®Удалить ячейки. У діалоговому вікні обрати спосіб видалення: весь рядок, весь стовпчик ,комірку із зсувом всіх інших комірок.

Перемістити або скопіювати комірки

Обрати комірки, рядки або стовпчики, які необхідно перемістити або скопіювати. Розташувати вказівку миші в межах обраних комірок так, щоб вона мала вигляд стрілки, спрямованої знизу догори та справа наліво õ. Для переміщення елементів таблиці натиснути ліву кнопку миші, для копіювання елементів таблиці натиснути Ctrl, а потім ліву кнопку миші. Перетягти курсор миші в ту комірку, де необхідно розташувати скопійовану (переміщену) комірку. Відпустити кнопку миші.

або

Обрати комірки, рядки або стовпчики, які необхідно перемістити або скопіювати. Обрати команду меню Правка®Вырезать (для переміщення комірки) або Правка®Копировать (для копіювання комірки). Розташувати текстовий курсор у тій комірці, де необхідно розташувати скопійовану (переміщену) комірку. Обрати команду меню Правка®Вставить.

або

Після виділення елементів таблиці скористатися кнопками Копировать, Вырезать, Вставить панелі інструментів Стандартная.

Змінити ширину стовпчика

Встановити курсор миші на границю стовпчика. Коли вказівка миші змінить свій вигляд на двоспрямовану стрілку, натиснути ліву кнопку миші та перемістити границю стовпчика ліворуч чи праворуч. Для автоматичної зміни ширини стовпчика двічі клацнути грницю стовпчика.

або

Встановити курсор миші на маркер стовпчика на горизонтальній лінійці форматування та перемістити його ліворуч чи праворуч.

або

Виділити потрібний стовпчик або стовпчики. Обрати команду меню Таблица®Высота и ширина ячейки. У вкладинці Столбец визначити точну ширину стовпчика.

Змінити висоту рядка

встановити курсор миші на нижню границю рядка. Коли вказівка миші змінити свій вигляд на двоспрямовану стрілку, натиснути ліву кнопку миші та перемістити границю рядка догори чи донизу.

або

Встановити курсор миші на маркер рядка на вертикальній лінійці форматування. Перемістити маркер рядка догори-донизу.

або

Виділити потрібний рядок або рядки. Обрати команду меню Таблица®Высота и ширина ячейки. У вкладниці Строка визначити вистоту рядків.

Примітка. При визначенні висоти рядка таблиці дозволяється використовувати один з наступних параметрів:

Авто – висота рядка встановлюється автоматично по найвищій комірці

Мінімум – визначається мінімальна висота рядка. Якщо вміст комірки перевищуватиме мінімальну висоту, автоматично буде встановлено висоту, яка дозволить вмістити всю інформацію.

Точно – визначається фіксована висота комірки. Якщо вміст комірки перевищуватиме фіксовану висоту, то відображатиметься тільки та частина тексту або графічного об’єкта, яка вміщується у цей розмір.

Змінити ширину однієї комірки

Виділити комірку. Встановити курсор миші на праву межу виділеної комірки. Він набуває вигляду двоспрямованої стрілки. Перемістити границю комірки ліворуч чи праворуч. Зняти виділення.

або

Виділити комірку. Обрати команду меню Таблица®Высота и ширина ячейки. У вкладниці Столбец визначити точну ширину комірки.

Об’єднати комірки

Виділити потрібну кількість комірок. Обрати команду меню Таблица®Объединить ячейки.

Розділити комірки

Виділити потрібну комірку або декілька комірок. Обрати команду меню Таблица®Разбить ячейки. Визначити кількість стовпчиків та рядків, які утворяться після розбиття комірки.

Створити заголовок таблиці

Обрати перший рядок таблиці та довільну кількість наступних рядків, яку слід використовувати як заголовок таблиці. Обрати команду меню Таблица®Заголовки.

Примітка. Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, заголовок таблиці автоматично повторюється на кожній сторінці.

Відмінити створення заголовка таблиці

Обрати ті рядки таблиці, які були відформатовані як заголовок. Розташувати меню Таблица. Зняти прапорець біля команди Заголовки.

Розбити таблицю на дві таблиці

Встановити курсор у рядок, перед яким необхідно розбити таблицю. Обрати команду Таблица®Разбить таблицу або натиснути Ctrl+Shift+Enter. Таблицю буде розбито на дві частини, між якими буде розташовано маркер абзацу.

Примітка. Розбиття таблиці на дві частини надає користувачу можливість встановити між ними текст або малюнок.

Об’єднати таблиці в одну

Видалити всю інформацію та всі маркери абзаців, розташовані між таблицями.

Форматування таблиць

До операцій форматування таблиць відносять форматування тексту всередині комірок таблиці та оформлення таблиці шляхом використання рамок, ліній, кольорів. В таблиці 2 наведено способи виконання цих операцій.

Таблиця 2.

Що треба зробити

Послідовність дій

Відформатувати шрифти в комірках таблиці

Виділити потрібний текст або комірку (комірки) повністю та скористатися одним з існуючих способів форматування шрифтів.

Відформатувати абзаци в комірках таблиці

Виділити потрібний текст або комірку (комірки) повністю та скористатися одним з існуючих способів форматування абзаців.

Виконати обрамлення та фонове забарвлення таблиці або окремих її елементів

Виділити ті елементи таблиці, для яких потрібно виконати обрамлення. Обрати команду меню Формат®Границы и заливка. На вкладниці Границы обрати потрібний тип, колір та товщину ліній. На вкладниці Заливка обрати потрібний колір та візерунок. Натиснути ОК.

або

Виділити ті елементи таблиці, для яких потрібно виконати обрамлення. Скористатися відповідними кнопками панелей інструментів Форматирование та Таблицы и границы.

Обрати орієнтацію тексту в таблиці

Виділити ті елементи таблиці, в яких необхідно змінити орієнтацію тексту. Обрати команду меню Формат®Направление текста. В діалоговому вікні визначити потрібне розташування тексту. Натиснути ОК.

або

Виділити ті елементи таблиці, в яких необхідно змінити орієнтацію тексту. Натиснути кнопку Направление текста на панелі інструментів Таблицы и границы (кожне натискання цієї кнопки повертає текст на 900)

Пронумерувати рядки та стовпчики таблиці

Виділити рядки або стовпчики таблиці, для яких необхідно виконати нумерацію. (Якщо необхідно нумерувати рядки – обирається перший стовпчик, якщо необхідно нумерувати стовпчики обирається перший рядок). Виконати команду меню Формат®Список або скористатися кнопкою Нумерованный список на панелі інструментів Стандартная.

Скористатися бібліотекою вбудованих стилів форматування таблиць

Виділити таблицю. Виконати команду меню Таблица®Автоформат або натиснути кнопку Автоформат таблицы панелі інструментів Таблицы и границы. Обрати потрібний спосіб форматування. Натиснути ОК.

або

Скористатися кнопкою авто формат у процесі створення таблиці командою меню Таблица®Добавить таблицу

Операції форматування таблиць

Операції в таблицях

MS Word дозволяє виколупати в таблицях сортування інформації, тобто впорядкування її за деякою ознакою та елементарні обчислення. Для виконання них операцій слід виконати дії, наведені в таблиці 3.

Таблиця 3.

Сортування інформації та обчислення в таблицях

Що треба зробити

Послідовність дій

Відсортувати текст у таблиці

Виділити таблицю. Обрати команду меню Таблица®Сортировка. Обрати необхідний спосіб сортування. Натиснути ОК.

або

Виділити таблицю. Скористатися кнопками сортування панелі інструментів Таблицы и границы.

Виконати обчислення у таблиці

Встановити курсор у комірку таблиці, де необхідно розташувати результат обчислень. Обрати команду меню Таблица®Формула. У полі Формула обрати потрібну формулу зі списку або ввести її з клавіатури. У полі Формат числа обрати потрібний формат. Натиснути ОК.

Примітки. 1. Щоб у формулі адресувати деяку комірку, слід вказати, на перетині якого стовпчика та рядочка вона розташована. Стовпчики іменуються латинськими літерами A, B, C, … Рядки – числами 1, 2, 3, …

2. Для визначення суми чисел в рядку або стовпчику можна скористатися кнопкою Автосумма панелі інструментів Таблицы и границы.

 

Обробка числовоїінформації в таблицях

Word дозволяє не тільки розташовувати в табличній формі числові данні, але й здійснювати обчислення. Для цього необхідно в окремій комірці таблиці ввести формулу.

Дія

Спосіб виконання

Введення та редагування формул

встановити курсор в комірку для вводу формули меню Таблица®вказівка Формула ввести вираз, який необхідно обчислити, користуючись іменами вбудованих функцій – вставить функцію задайте формату числа як результату натисніть кнопку ОК.

Робота з полями в комірках таблиці

Меню Сервис®вказівка Параметры®вкладка Вид®прапорець Коды полей

або

Натисніть клавіши Shift+F9 при встановленні курсору в комірку встановити курсор в галузь формули та виконайте корегування формули

Поновлення значення поля

Виділити таблицю натиснути клавішу F9

Перегляд формул у таблиці

виділити число, котре є результатом обчислень, викликати К/М (права кнопа мишки) обрати вказівку Коды/значение полей.

Деякі види вбудованих функцій Word

Категорія

Функція

Призначення

Статистичні

AVERAGE()

Обчислення середнього значення для діапазону комірок, наприклад: AVERAGE(А1:С20)

MAX()

Знаходження максимального значення у вказаному блоці комірок, наприклад:MAX(А1:С20)

MIN()

Знаходження мінімального значення у вказаному блоці комірок, наприклад:MIN(А1:С20)

Математичні

SUM()

Знаходження суми чисел у вказаному блоці комірок, наприклад:SUM(А1:С20)

Побудова діаграм в текстових документах

 

Дія

Способи виконання

Створення діаграми

Виділити таблицю; Меню Вставка®вказівка Объект®вкладка Создание® Диаграмма Microsoft Graph 2000

Після цього система Microsoft Graph відобразіть діаграму, а також таблицю MS Graph, що утримує пов’язані з ній данні (рис. 2). Крім цього на екрані з’явиться стандартна панель інструментів для налагодження діаграм.

Після створення діаграми можна ввести нові данні в таблицю MS Graph, імпортувати данні з текстового файлу і т. под. Відомості про особливості організації даних при побудові точеної діаграми знаходяться в довідковій системі Microsoft Graph.

3. Після виходу з системи Microsoft Graph діаграма буде вставлена в текстовий документ як малюнок. Для її редагування необхідно двічі клацнути по цьому малюнку:

  Спочатку можна налагодити зовнішній вигляд діаграми, викликавши контекстне меню для галузі діаграми (рис. 2)., наприклад змінити її тип, встановити необхідний об’ємний вигляд, колір фону і т. под.

  Потім налагодити кожний елемент діаграми окремо. Для цього:

–  необхідно його виділити

–  викликати контекстне меню цього елементи

–  виконати необхідні зміни.

Вставка організаційної діаграми

Меню Вставка®вказівка Объект®вкладка Создание® MS Organization Chart 2.0

зміст заняття

1.  Вивчити матеріали до заняття.

ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

1.Ознайомитись з методами створення таблиць засобами MS Word.

2.Використовуючи кнопку Добавить таблицу панелі інструментів Стандартная, створити порожню таблицю, яка складається з 3 рядків і 4 стовпчиків однакової ширини.

3.Використовуючи команду меню Таблица-Добавить таблицу створити таблицю, що складається з 5 рядків і 5 стовпчиків, ширина кожного стовпчика – 3 см.

4. Використовуючи команду меню Таблица-Нарисовать таблицу створити таблицю відповідно ЗРАЗКА 1.

5.Створити таблицю згідно ЗРАЗКА 2. Двічі скопіювати створену таблицю в інші місця документа. Видалити одну з таблиць.

6.Виділити текст в комірці таблиці. Виділити окрему комірку таблиці. В чому полягає різниця у виділенні.

7.Ознайомитись зі способами виділення різних елементів таблиці. Для цього:

а) виділити кілька комірок в одному рядку;

б) виділити кілька комірок в одному стовпчику;

в) виділити блок, що складається з 3 комірок в рядку та 2 комірок у стовпчику;

г) виділити один рядок таблиці;

д) виділити три рядки таблиці;

є) виділити один стовпчик таблиці; ж) виділити три стовпчики таблиці;

з) виділити всю таблицю.

Після виконання кожної операції знімати виділення, клацнувши мишею десь поза межами виділеної області.

8.Перетворити таблицю ЗРАЗКА 2 на текст. Роздільником між елементами обрати кому. Як здійснилось перетворення? Описати у звіті.

9.Відмінити перетворення таблиці на текст.

10. Вдруге перетворити таблицю ЗРАЗКА 2 на текст. Роздільником між елементами зробити тире.

11. В отриманому тексті видалити всю інформацію, що стосується дати прийому па роботу. Здійснити перетворення тексту на таблицю. Яку таблицю при цьому отримали? Скільки стовпчиків вона містить? Як розташовується в документі?

12.Використовуючи як роздільник клавішу Tab ввести інформацію згідно ЗРАЗКА 3. Перетворити введену інформацію на таблицю.

13.Створити таблицю згідно ЗРАЗКА 4.

Документ з таблицями зберегти на диску С: у власній папці та на диску А: в папці TABL під іменем tabl1.

Завдання 2.

1.Ознайомитись з методами редагування та форматування таблиці.

2.Створити таблицю з наступними характеристиками:

1 рядок - висота -24 пт, комірок 5, ширина кожної комірки 3,6 см, фон - жовтий.

2 рядок - висота 18 пт, комірок 5, ширина першої - 3 см, друга – 4 см, третьої - 5 см, четвертої та п'ятої по 3 см, фонове забарвлення ~ рожеве, фоновий малюнок - тонка синя діагональ.

3 рядок - висота 40 пт, комірок - 2, ширина першої - 7, другої -11 см, фонове забарвлення - блакитне, фоновий малюнок - зелена клітинка.

Границі всієї таблиці - червона подвійна лінія товщиною 4 пт, внутрішні лінії - синій пунктир товщиною 1,5 пт.

3. Створити таблиці згідно ЗРАЗКА 5, для чого виконати всі необхідні операції редагування та форматування таблиць. Звернути увагу, що стовпчики з однаковими заголовками повинні мати однакову ширину. Кількість рядків повинна бути такою, щоб таблиця зайняла всю сторінку. Таблицю зберегти так, щоб повний шлях до файла був: A:\TABL\ tabl2.doc.

4. Створити таблицю згідно ЗРАЗКА 6 та відформатувати інформацію в її комірках відповідно таких параметрів:

комірки рядків заголовка - Arial, 16 пт, розташування - по центру, міжрядковий проміжок подвійний, абзацний відступ - немає, колір, літер визначає система, накреслення літер напівжирне, курсивне, фонове забарвлення комірок - жовте. Вирівнювання - по центру.

комірки стовпчика «Групи документів» - Arial, 14 пт, сині літери, жовтий фон, міжрядковий проміжок подвійний, абзацний відступ 0,5 см, літери розріджені на 2 пт, вирівнювання - по правому краю.

комірки стовпчиків «Температура» Соurier New, 16 пт, зелені курсивні літери, міжрядковий проміжок одинарний, абзацний виступ 0,5 см, вирівнювання - по ширині.

комірки стовпчиків «Вологість» - Times Now Roman, 14 пт, колір літер визначає система, літери напівжирні, підкреслені, міжрядковий проміжок 12 пт, відступ зліва 0,5 см, фон комірок - тонка червона діагональ, вирівнювання – по ширині.

5. Встановити такі параметри форматування таблиці (ЗРАЗОК 6), щоб у випадку її розташування на декількох сторінках на кожній сторінці знаходився рядок заголовка. Дії, які для цього необхідно виконати, описати у звіті. Результати зберегти у файлі A:\TABL\ tabl3.doc..

6.Інформацію, розташовану у вигляді таблиці за допомогою табуляції, перетворити на таблицю (ЗРАЗОК 7). Додати рядки та стовпчики, яких не вистачає. Відредагувати таблицю. Відформатувати довільно. Ширина таблиці повинна відповідати ширині сторінки.

7.Виконати обчислення в таблиці. Описати у звіті, які формули були використай і для обчислень. Впорядкувати рядки таблиці за зростанням по 3-му стовпчику. Результати зберегти у файлі A:\TABL\tubl-rozr. doc'

8. Створити таблицю згідно ЗРАЗКА 8. Таблиця повинна займати всю сторінку. Орієнтація сторінки - альбомна. Таблицю розбити па 3 окремі таблиці після третього та п'ятого рядків. Скопіювати та приєднати до створених таблиць перші чотири рядки - заголовок таблиці. Для кожної таблиці створити заголовок. Додати в останню таблицю стільки рядків, скільки необхідно для того, щоб таблиця розташувалась на двох сторінках. Результат зберегти у файлі A:\TABL\ tabl4.doc. Встановивши масштаб перегляду Страница целиком, здійснити її перегляд. Об'єднати таблиці в одну. Видалити зайві рядки. Таблиця повинна займати одну сторінку.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. Скласти за зразком таблицю підрахунку кількості студентів, які склали іспит на відмінно, добре, задовільно та незадовільно, та студентів, що не з’явилися на іспит.

Для підсумкових підрахунків скористатися формулами.

На базі даних таблиці побудувати дві діаграми різних видів.

 

Контрольні запитання

1.Що таке таблиця? Чим вона відрізняється від звичайного тексту? З чого складається?

2.Описати можливі процедури створення таблиці в документі.

3.Як виділити в таблиці: текст в комірці, комірку, кілька комірок, і стовпчик, кілька стовпчиків, рядок, кілька рядків, всю таблицю?

4. Описати можливі процедури перетворення таблиці на текст та тексту в таблицю. Яким умовам повинен відповідати текст, щоб його можна було перетворити на таблицю?

5. Як здійснюється введення інформації на таблицю?

6. Як видалити текст, що міститься в окремих комірках таблиці?

7. Як ви/цілити текст всієї таблиці?

8. Як видалити з документа всю таблицю?

9. Чим процедура видалення тексту з таблиці відрізняється від процедури видалення всієї таблиці?

10.Як вставити в таблицю: новий рядок, стовпчик, комірку? Декілька рядків, стовпчиків, комірок одночасно?

11.Як додати нові рядки наприкінці таблиці? Перелічити усі відомі вам способи.

12.Як розбити таблицю на дві? Як об'єднати дві таблиці в одну?

13.Як створити заголовок таблиці? Для чого він використовується?

14.Як здійснити нумерацію рядків (стовпчиків) у таблиці?

15.Перелічити всі відомі вам способи зміни висоти рядка та ширини стовпчика таблиці.

16.Що означають параметри Авто, Минимум та Точно при встановленні висоти рядка?

17.Які операції форматування можна виконати з текстом в комірках таблиці?

18.Як викопуються обчислення у таблицях, створених засобами MS Word? Продемонструвати.

19.Як здійснити сортування інформації в таблиці?

20.Як встановити (змінити) оформлення таблиці:

w  встановити потрібним колір, тип та товщину ліній окремих комірок (рядків, стовпчиків) таблиці;

w  застосувати фонове забарвлення для окремих комірок, рядків, стовпчиків або всієї таблиці.

21.Що собою являє та для чого призначається процедура автоформатування таблиць?

ЗРАЗОК 1

ЗРАЗОК 2

ЗРАЗОК 3

Розклад занять на тиждень

День тижня <Таb> 9.00-10.20 < Таb > 10.30-11.50 < Таb > 12.10-13.30 < Таb > 13.40 -15.00 < Enter>

Понеділок < Таb> Іноземна мова < Таb > Комп'ютерні технології < Таb > Фізичне виховання <Enter>

Вівторок < Таb > Педагогіка < Таb > Педагогіка < Таb > Основи безпеки життєдіяльності людини <Enter>

Середа < Таb > Соціальна інформатика < Таb > Іноземна мова < Таb > Культура ділового мовлення <Enter>

Четвер < Таb> Документознавство < Tab> Ділова українська мова < Таb > Психологія <Enter>

П’ятниця< Таb > Комп'ютерні технології < Таb > Стилістика < Таb> Охорона прані <Enter> Субота < Enter >

(Курсивом в кутових дужках <> визначено, які клавіші слід натискати, щоб у подальшому введений текст можна було перетворити па таблицю).

ЗРАЗОК 4

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД

ЗРАЗОК 5

ЖУРНАЛ

реєстрації показників контрольно-вимірних приладів для виміру температури та вологості повітря

ЗРАЗОК 6

ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

ЗРАЗОК 7

ЗРАЗОК 8

ОБЛІК ТРУДОВИХ КНИЖОК

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы