Практичні роботи з дисципліни Інформаційні технології

Практичне заняття № 9 (2 год.)

Тема: «Сумісна робота та обмін даними між програмами пакета Ms Office. Розпізнавання текстової, табличної та графічної інформації за допомогою пакету ABBY Fine Reader»

Мета: Опанувати технологію сумісної роботи та обмін між програмами. Навчитись розпізнавати текстову, табличну та графічну інформацію за допомогою пакету ABBY Fine Reader

Завдання 1. Відкрити наданий документ Excel, отримати данні з бази даних. Перевірити які можна отримати зовнішні данні, для книги Excel.

Завдання 2. Відкрити документ (базу даних Access) зробити імпорт в Excel,

Завдання 3. Обравши свій варіант розпізнати інформацію різного типу

Теоретичні відомості:

Обмін даними. Що стосовно пакету MS Office, проблем при імпорті та експорті даних з Word та Excel не викликає затруднень, розглянемо питання імпорту та експорту з БД Access.

Існують різні способи передачі даних з однієї бази даних Access в іншу. Найбільш простим з них є копіювання й вставка даних, однак імпорт і зв'язування даних забезпечують більше широкі можливості керування переданими даними й способами їхнього перенесення в кінцеву базу даних.

У процесі імпорту даних з іншої бази даних Access у кінцевій базі автоматично створюється копія даних або об'єктів без зміни даних джерела. Під час операції імпорту можна вибирати об'єкти для копіювання, управляти параметрами імпорту таблиць і запитів, указувати, чи належні імпортуватися зв'язку між таблицями, і т. д.

Звичайні сценарії імпорту даних або об'єктів з бази даних Access.

Звичайно імпорт даних здійснюють за наступними причинами:

§  Дві бази даних можна об'єднати, копіюючи всі об'єкти однієї бази даних в іншу. У ході імпорту можна за одну операцію скопіювати в іншу базу дані всієї таблиці, запити, форми, звіти, макроси й модулі, а також зв'язки таблиць.

§  Можна створити кілька таблиць аналогічних таблицям, які існують в іншій базі даних. Копіювати можна таблицю цілком або тільки визначення таблиці, щоб не створювати структуру таблиць вручну. Якщо імпортується тільки визначення таблиці, буде створена порожня таблиця. Інакше кажучи, у кінцеву базу даних копіюються тільки поля й властивості полів - самі дані таблиці не копіюються. Ще одною перевагою імпорту в порівнянні з операцією копіювання й вставки є можливість імпорту зв'язків між таблицями разом з імпортом самих таблиць.

§  Може знадобитися скопіювати в іншу базу даних набір зв'язаних об'єктів (наприклад, скопіювати таблицю «Співробітники» і форму «Співробітники»). Імпорт дозволяє в одній операції скопіювати об'єкт і всі пов'язані з ним об'єкти в іншу базу даних.

Звичайні сценарії створення зв'язку з таблицею бази даних Access

Зв'язування даних проводять у наступних випадках:

    В організації використовується кілька баз даних Access, однак дані деяких таблиць, наприклад таблиці «Співробітники», повинні бути загальними в різних базах даних. Замість дублювання таблиці в кожній базі даних можна зберігати її в одній базі даних і створити зв'язки з нею з інших баз даних. Робочим групам або відділам потрібно додавати дані в базу даних організації й використовувати їх, але структура таблиць у базі дані організації повинна змінюватися централізовано.

Імпорт даних з бази даних Microsoft Access

У процесі імпорту даних виконуються наступні основні кроки:

    підготовка до операції імпорту; запуск майстра імпорту; при необхідності збереження параметрів імпорту як специфікація для подальшого використання.

Наступні покрокові інструкції пояснюють виконання кожного з дій.

Підготовка до імпорту

1.  Знайдіть вихідну базу даних і визначьте об'єкти, які потрібно імпортувати.

Якщо формат вихідного файлу MDB або ACCDB, можна імпортувати таблиці, запити, форми, звіти, макроси й модулі. Якщо формат вихідного файлу MDE або ACCDE, можливий імпорт тільки таблиць.

2.  Імпортуючи дані з бази даних Access у перший раз, можна скористатися деякими корисними порадами з наведеної нижче таблиці.

Елемент

Опис

Кілька об'єктів

За одну операцію імпорту можна імпортувати кілька об'єктів.

Новий об'єкт

У процесі кожної операції імпорту в кінцевій базі даних створюється новий об'єкт. Перезаписування існуючого об'єкта або додавання записів у наявну таблицю за допомогою операції імпорту неможливо.

Імпорт зв'язаної таблиці

Якщо таблиця-джерело (наприклад, «Співробітники1» у базі даних «Продажу») фактично є зв'язаною таблицею (таблицею, що пов'язана з таблицею «Співробітники» у базі даних «Відомість»), що є текущею операція імпорту заміняється операцією зв'язування. По закінченні операції буде відображатися зв'язана таблиця (наприклад, з ім'ям «Співробітники1»), що пов'язана з вихідною таблицею-джерелом («Співробітники» у базі даних «Відомість»).

Пропуск полів і записів

Під час імпорту даних з таблиці або запиту пропуск частини полів або записів заборонений. Однак якщо які-небудь записи в таблиці імпортувати не потрібно, можна імпортувати тільки визначення таблиці.

Зв'язки

Дозволяється імпортувати зв'язки між вихідними таблицями.

Визначення таблиці

Можна імпортувати всю таблицю або тільки визначення таблиці. Коли імпортується тільки визначення, автоматично створюється таблиця, що має такі ж поля, як і у вихідній таблиці, але не містить даних.

Об'єкти джерел записів

У процесі імпорту запиту, форми або звіту базові джерела записів не імпортуються автоматично. Варто імпортувати всі базові джерела записів, інакше запит, форма або звіт працювати не буде.

Поля підстановок

Якщо поле в таблиці-джерелі служить для підстановки значень із іншої таблиці або запиту, необхідно імпортувати зв'язану таблицю або запит, якщо потрібно, щоб у кінцевому полі відображалися значення підстановок. Якщо імпорт зв'язаної таблиці або запиту виконаний не буде, у кінцевому полі будуть відображатися тільки коди підстановок.

Підлеглі форми й звіти

Під час імпорту форми або звіту включені підлеглі форми або звіти автоматично не імпортуються. Необхідно імпортувати кожну підлеглу форму й кожний підлеглий звіт, а також їхні базові джерела записів, щоб робота форми або звіту в кінцевій базі даних стала можливої.

Запити

Запит може бути імпортований як запит або як таблицю. Якщо запит імпортується як запит, необхідно імпортувати базові таблиці.

3.  Закрийте вихідну базу даних. Переконаєтеся, що ніхто з користувачів не відкрив її в монопольному режимі.

4.  Відкрийте кінцеву базу даних. Переконайтесь, що вона на є доступною тільки для читання, та ви маєте всі необхідні дозволи на додавання об’єктів та даних в цю базу даних.

Імпорт даних

1.  На вкладці Внешние данные в групі Импорт виберіть команду Access.Описание: Изображение кнопки

2.  У текстовому полі Имя файла введіть ім'я вихідної бази даних або натисніть кнопку Обзор, щоб вивести на екран діалогове вікно Открытие файла.

3.  У діалоговому вікні Импорт объектов відкрийте кожну вкладку й виділіть необхідні об'єкти. Щоб скасувати виділення об'єкта, клацніть його ще раз.

4.  Щоб указати додаткові параметри, натисніть кнопку Параметры.

У наведеній нижче таблиці описано, який вплив кожний параметр робить на результати операції.

Елемент

Опис

Прапорець Связи

Установлюється, щоб імпортувати зв'язкок між обраними таблицями.

Прапорець меню и панели

Установлюється, щоб імпортувати користувальницькі меню й панелі інструментів, наявні у вихідній базі даних. Меню й панелі інструментів відображаються на вкладці Надстройки.

Прапорець спецификации

Установлюється, щоб імпортувати специфікації імпорту й експорту, наявні у вихідній базі даних.

Прапорець Группы области переходов

Установлюється, щоб імпортувати користувальницькі групи в області переходів, наявні у вихідній базі даних.

Перемикач структура и данные

Установлюється, щоб імпортувати структуру й дані всіх виділених таблиць.

Перемикач только структура

Установлюється, щоб імпортувати тільки поля в обраних таблицях. Вихідні записи при цьому не імпортуються.

Перемикач как запросов

Установлюється, щоб імпортувати виділені запити у вигляді запитів. У цьому випадку варто пам'ятати, що разом із запитами необхідно імпортувати всі базові таблиці.

Перемикач как таблиц

Установлюється, щоб імпортувати запити у вигляді таблиць. У цьому випадку базові таблиці імпортувати не потрібно.

6.  Натисніть кнопку ОК, щоб завершити операцію.

Програма Access копіює дані й при виявленні яких-небудь проблем виводить повідомлення про помилки. Якщо операція імпорту даних виконана успішно, на останній сторінці майстра можна зберегти відомості про дану операцію у вигляді специфікації імпорту для подальшого використання.

Пакет ABBY Fine Reader

Процес введення документів у комп'ютер складається із чотирьох етапів: сканування, розпізнавання, перевірка й збереження результатів розпізнавання. Для того щоб швидко розпізнати документ, просто натиснувши одну кнопку, скористайтеся сценарієм ABBYY FineReader, командою Сканировать и распознать або Открыть и распознать або запустите Мастер Scan&Read, що допоможе вам вибрати настроювання й обробити документ.

Розпізнавання паперових документів

Переконаєтеся в тім, що ваш сканер включений.
Увага! Багато моделей сканера необхідно включати до включення комп'ютера. Вставте в сканер сторінку, яку ви хочете розпізнати. Натисніть на стрілку праворуч від кнопки Scan&Read, і в локальному меню, що відкрився, виберіть один з пунктів:

·  Мастер Scan&Read запускає спеціальний режим сканування й розпізнавання, під час якого система підказує користувачеві, що треба робити, щоб одержати той або інший результат.

·  Сканировать и распознать дозволяє отсканувати паперовий документ і  розпізнати отримане зображення.

·  Сканировать в PDF дозволяє отсканувати паперовий документ, розпізнати отримане зображення й передати розпізнаний текст у новий документ Adobe Acrobat/Reader.

·  Сканировать в Word дозволяє отсканувати паперовий документ, розпізнати отримане зображення й передати розпізнаний текст у новий документ Microsoft Word.

Обробка файлів зображень й PDF документів

Ви також можете відкрити файл зображення (або PDF файл) і розпізнати його за допомогою команд локального меню кнопки Scan&Read:

·  Открыть и распознать дозволяє відкрити файл зображення або PDF документ і розпізнати його.

·  PDF/изображение в Word дозволяє відкрити файл зображення або PDF документ, розпізнати зображення й передати розпізнаний текст у новий документ Microsoft Word.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы