Практичні роботи з дисципліни Інформаційні технології

Практичне заняття № 1 (2 год.)

Тема: «Робота з браузером Internet Explorer. Пошук інформації науково-дослідного характеру в Internet. Переклад WEB –сторінки за допомогою програми – перекладача on-line.»

Мета: Виробити уміння і навички пошуку Web-сторінок за потрібною інформацією в мережі Інтернет з використанням пошукових систем: сформувати вміння складати прості та складені запити в різних пошукових системах, здійснювати відбір знайденої інформації. Вміти підібрати програму-перекладач, яка відповідає зазначеним параметрам, навчитись перекладати текст.

Завдання 1: За допомогою пошукових систем познайомитися з прикладами електронних книг.

Технологія розв’язання задачі 1:

1. Запустити на виконання Internet Explorer(IE) Описание: internet_explorer_logo.

2. В адресному рядку IE ввести адресу пошукової системи ввести www. yandex. ru і натиснути клавішу <Enter>.

3. Відкрити нове вікно в IE, натиснувши комбінацію клавіш <Ctrl + N>, в його адресному рядку ввести адресу пошукової системи www. meta-ukraine. com і натиснути клавішу <Enter>.

4. Дочекавшись завантаження кожної із систем, у їх вікнах відшукати поле Найти й у нього ввести ключові слова електронний підручник.

5. Визначити кількість знайдених посилань кожною пошуковою системою.

6. Визначити декілька електронних бібліотек, які мають розділи за направленням «Сільське господарство», «Агрономія», «Аграрне законодавство». Передивитись знайдене

7. Знайти електронні книги за варіантами:

1.  Ґрунтознавство.

2.  Органічна хімія

3.  Агроекологія

4.  Геологія з основами мінералогії

5.  Інформаційні системи і технології

6.  Ґрунтознавство

7.  Загальне землеробство

8.  Зберігання і переробка продукції рослинництва

9.  Збірник нормативно-правових документів з питань вищої освіти

10.  Фітофармакологія

11.  Кормовиробництво

12.  Інформаційні системи і технології на підпиємстві

13.  Технологія виробництва продукції тваринництва

14.  Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

15.  Підприємницька діяльність та агробізнес

16.  Рослинництво

17.  Сільськогосподарська ентомологія

18.  Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин

19.  Сімейно-побутова культура та домашня економіка

20.  Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва

21.  Технологія виробництва продукції тваринництва

22.  Фізіологія рослин

23.  Системи краплинного зрошення

24.  Зберігання і переробка продукції рослинництва

25.  Збірник нормативно-правових документів з питань вищої освіти

26.  Інформаційні системи в менеджменті

27.  Фітофармакологія

28.  Кормовиробництво

29.  Технологія виробництва продукції тваринництва

30.  Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації

31.  Підприємницька діяльність та агробізнес

32.  Рослинництво

33.  Сільськогосподарська ентомологія

34.  Геодезія, картографія та землевпорядкування

35.  Державне управління

36.  Електротехніка

37.  Інформаційні технології

38.  Геоінформаційні системи

39.  Підприємницька діяльність та агробізнес

40.  Цитологія, гістологія, ембріологія

8. Переглянути зміст кількох книг.

9. Закрити вікна IE.

 

Завдання 2.Користуючись ресурсами Інтернет, знайти інформацію про останні розробки в галузі комп’ютерної техніки.

Технологія розв’язання задачі 2:

Що робити

Як робити

Завантажити будь-яку пошукову систему Інтернет

1.  Завантажити MS Internet Explorer, клацнувши на відповідній іконці або обравши команду Пуск"Программы" Internet Explorer.

2.  Вказати адресу пошукової системи, наприклад http://www. google. com. ua/ , та натиснути клавішу Enter.

Створити запит (див. зауваження)

1.  В рядку пошуку набрати відповідний запит, наприклад «Компьютеры пятого поколения»

Клацнути по кнопці Поиск в Google.

Переглянути список знайдених сайтів

Використовуйте лінійку прокрутки web-сторінки

Вибрати із знайдених сайтів ті, які задовольняють вашому запиту

Клацнути на відповідній адресі ЛКМ або Клацнути на відповідній адресі ПКМ"обрати команду Открыть в новом окне…

Скопіювати знайдену інформацію

1.  Правка"Выделить все.

2.  Правка"Копировать.

або

Зберегти документ як Веб-сторінку: Файл"Сохранить как... (вказати тип файлу – Веб-страница)

Викликати текстовий процесор Word

Пуск"Программы"Word

Вставити фрагмент в документ

Клацнути по кнопці Вставить

Відредагувати текст

1.  встановити необхідні параметри сторінці, розмір шрифту.

2.  Обрати необхідні фрагменти з тексту, які відображають суть питання.

3.  Виділити визначаємі поняття іншим шрифтом.

4.  Дати заголовок статті.

Переглянути інші сайти та оформити відповідь на запитання

Повторити відповідні попередні дії.

Важливо для практичної роботи! Новий фрагмент можна вставити в той же документ або зберегти в окремому файлі.

Завдання 3.Перекласти текст науково-дослідного характеру за допомогою перекладача он-лайн (згідно варіанту).

Оформлення звіту до роботи №3

За результатами роботи скласти звіт, у якому відповісти на такі запитання:

1.  Скільки посилань було знайдено кожною пошуковою системою при пошуку електронних підручників?

2.  Які книги ви переглянули на Web-вузлах електронних бібліотек стосовно вашої спеціальності?

3.  Оцініть корисність знайденої інформації. Опишіть своє враження про електронні книги, з якими ви познайомилися.

4.  Записати ім’я збережених файлів, в яких знаходиться інформація знайдена по запиту (про останні розробки в галузі комп’ютерної техніки).

5.  Який перекладач ви використовували, опишіть вбудовані команди.

6.  Відповісти на запитання викладача зі списку запитань для підготовки до роботи.

7.  Переслати по електронній пошті знайдені файли, а також отриманий файл після перекладу, викладачу разом зі звітом.

Запитання до роботи

1.  Що являє собою Web-сторінка?

2.  Які основні види пошукових систем вам відомі? Який механізм роботи пошукових систем.

3.  Які пошукові системи в Інтернеті вам відомі?

4.  Програми-перекладачі on-line, користь та недоліки.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы