Практичні роботи з дисципліни Інформаційні технології

Практичне заняття № 2 (2 год.)

Тема: «Створення мультимедійного продукту на базі Ms PowerPoint

Мета: Навчитися створювати презентації з використанням графічних зображень.

Завдання 1. Створити презентацію, за ходом роботи.

Завдання 2. Проектна робота у групах. Обрати тему проекту, створити презентацію гідно до відповідних вимог.

Хід роботи:

1. Створіть презентацію PowerPoint.

Запустіть програму PowerPoint. Увійдіть у режим роботи із шаблоном.

2.  У вікні «Створити слайд» виберіть шаблон Пустой слайд.

Уведіть команду Файл, Создать :

§  відкрийте вкладку Презентации й виберіть шаблон Новая презентация ;

§  на вкладці Создать слайд виберіть шаблон Пустой слайд .

3.  Виділите шаблон й оформите заливання тла слайда.

На виділеному слайді виконайте заливання тла: 1) за допомогою команди Формат, Фон ; 2) за допомогою інструмента Прямоугольник на панелі Рисование виконайте обведення по заданому контуру. Виберіть кольори заливання кнопкою < Цвет заливки > і за допомогою вкладки Способы заливки (див. мал. 2.1) виконайте растушевку тла вашого шаблону.

Заливка тла слайду з використанням панелі інструментів

Мал. 2.1. Заливка тла слайду з використанням панелі інструментів

4.  Послідовно вставте графічні об'єкти в шаблони слайдів, відрегулюйте їх розміри, налаштуйте зображення (див. мал.2.2).

§ послідовно вставте зображення в шаблони слайдів, використовуючи команду Вставка, Рисунок, Из файла;

§ при необхідності відрегулюйте розміри зображень на слайдах, використовуючи команду Формат, Рисунок або контекстне меню;

§ розмістіть зображення на шаблонах слайдів, застосовуючи буксировщик об'єктів;

§ за допомогою панелі Настройка изображения (включається за допомогою команди Вид, Панели инструментов Настройка изображения ) зробіть настроювання зображень: контрастності, яскравості, кольори тла, типу лінії й т. п.;

§ уведіть текст у слайди, використовуючи команду Вставка, Надпись або кнопку < Надпись > на панелі Рисование .

Мал.2.2. Приклад оформлення слайда

5.  Послідовно введіть текст у шаблони слайдів.

6.  Виберіть режими зміни (переходу) слайдів на екрані, задавши:

§ звукові ефекти переходу слайдів;

§ ефекти анімації як самих слайдів, так й їх об'єктів;

§ час в автоматичному режимі.

7.  Збережіть слайд-фільм у своїй робочій папці у двох форматах - презентації й демонстрації.

8.  Запустіть на виконання слайд-фільм у режимі презентації й відрегулюйте тимчасові інтервали показу слайдів, ефекти анімації й звуку.

9.  Запустіть на виконання слайд-фільм у режимі демонстрації.

Теми проектів:

Інформаційні технології, їх класифікація. Інформатизація АПК. Розвиток та впровадження ІТ в сільському господарстві.

4.  Роль та завдання інформаційних систем в організаціях.

5.  Інформаційно-дорадчі системи.

6.  Техніка та технології збору інформаційного врожаю.

7.  Інтелектуальні системи агромоніторингу.

8.  Експертні системи в сільському господарстві.

9.  Інформаційні технології та агросервіс.

10.  Агроосвіта та наука.

11.  Інформаційний ринок.

12.  Роль інформації в сільському-господарстві.

13.  Інформаційні ресурси аграрного сектору.

14.  Використання інструментів спеціального програмного забезпечення і цифрового устаткування.

15.  Геоінформаційні системи.

Варіант 1.

Технологічні вимоги до проекту (презентації):

1. Об’єм презентації 10-12 слайдів.

2. Обрати зміст слайдів.

3. Передбачити слайд зі змістом у вигляді списку із застосуванням гіперпосилань на відповідні слайди презентації.

4. Останній слайд – прощальний з виконавцем.

5. Обрати шаблон оформлення слайдів та передбачити різні способи заливки та кольори слайдів (мінімум 6 різних фонів слайдів).

6. Використати оформлення деякого тексту як об’єкту WordArt.

7. Передбачити вставку малюнків та використання таблиць.

8. До усіх слайдів застосувати анімацію (ефекти та налагодження) та створити перехід слайдів: автоматично та за допомогою миші.

9. Використати вставлення кнопок керування для переходу по слайдам.

10. Додати власні налагодження до презентації.

11. На останньому або першому слайді вказати групу та ПІБ розробника.

12. Зберегти презентацію під ім’ям Прізвище в двох режимах:

– в режимі презентації;

– в режимі демонстрації презентації.

Варіант 2.

Технологічні вимоги до проекту:

1. На усіх слайдах ввести:

§  в нижньому правому куті – тему;

§  зображення будь-якого об’єкту з коментарями (текст пояснення оформити різними кольорами в рамках з різними кольорами фону та лінії);

§  заголовки слайдів (об’єкти WordArt );

2. Передбачити наявність на слайдах об’єктів. які повинні бути згруповані.

3. Слайд „Зміст” оформити у вигляді тексту зі стрілками та утворити гіперпосилання та відповідні слайди презентації.

4. На всіх слайдах виконати появлення різними способами:

§  назви слайду;

§  основного тексту тощо.

6. Оформити слайди з допомогою шаблонів презентацій та різних способів заливки (мінімум 6 різних фонів).

7. Стрілки або інші маркери на слайді „Зміст” та його пункти повинні з’являтися послідовно через 2 с.

8. До усіх слайдів застосувати анімацію (ефекти та налагодження) та створити перехід слайдів: автоматично та за допомогою миші.

9. Використати вставлення кнопок керування для переміщення по слайдам.

7. Додати власні налагодження до презентації.

8. На останньому або першому слайді вказати групу та ПІБ розробника.

9. Зберегти презентацію під ім’ям Прізвище в двох режимах:

– в режимі презентації;

– в режимі демонстрації презентації.

Варіант 3.

Технологічні вимоги до проекту:

1. Об’єм презентації 10-12 слайдів.

2. Обрати шаблони оформлення слайдів та передбачити різні способи заливки та кольори слайдів (мінімум 6 різних фонів слайдів).

3. Передбачити слайд зі змістом презентації (наприклад, перелік країн, місць), із застосуванням гіперпосилань на відповідні слайди. Пункти змісту повинні з’являтися послідовно через 2,5 с.

4. На кожному слайді повинно бути відображено:

§  рисунок з назвою;

§  у верхньому куті – ваші ПІБ.

5. Появу малюнків супроводити звуковими ефектами.

6. На останньому слайді розташувати привітання з найближчим святом.

7. До усіх слайдів застосувати анімацію та створити перехід слайдів.

8. Використати оформлення деякого тексту як об’єкту WordArt.

9. Використати вставку об’єкту-діаграми для порівняння будь-яких даних.

10. До усіх слайдів застосувати анімацію (ефекти та налагодження) та створити перехід слайдів (автоматично та з допомогою миші).

11. Використати вставлення кнопок керування для переходу по слайдам.

12. Додайте власні налагодження до презентації.

13. На останньому або першому слайді вказати групу та ПІБ розробника.

14. Зберегти презентацію під ім’ям Прізвище в двох режимах:

§  в режимі презентації;

§  в режимі демонстрації презентації.

Варіант 4.

Технологічні вимоги до проекту:

1. Створити 10-12 слайдів, які утримують:

· данні про автору-розробника (відомості);

· назву презентації;

· контактні телефони.

2. Оформлення слайдів обрати як шаблони та передбачити різні способи заливки та кольори слайдів (мінімум 6 різних фонів слайдів).

3. Передбачити слайд зі змістом презентації оформленим у вигляді списку. Пункти змісту повинні з’являтися послідовно через 3 с.

4. Використати текст або малюнки утвореними як застосуванням гіперпосилання на відповідні слайди презентації.

5. Появу слайдів супроводжувати звуковими ефектами.

6. Використати оформлення деякого тексту як об’єкту WordArt.

7. На усіх слайдах задати анімацію, перехід слайдів, додати звуковий супровід.

8. Використати інформацію оформлену у вигляді таблиці.

9. Додати на слайди відео сюжети з колекції Clip Gallery.

10. Використати вставлення кнопок керування для переходу по слайдам.

11. Додайте власні налагодження до презентації.

12. На останньому або першому слайді вказати групу та ПІБ розробника.

13. Зберегти презентацію під ім’ям Прізвище в двох режимах:

§  в режимі презентації;

§  в режимі демонстрації презентації.

Варіант 5.

Технологічні вимоги до проекту:

1. Об’єм 10-12 слайдів.

2. Обрати шаблони оформлення слайдів та передбачити різні способи заливки та кольори слайдів (мінімум 6 різних фонів слайдів).

3. Передбачити слайд зі змістом презентації оформлений у вигляді таблиці та утворити гіперпосилання на відповідні слайди презентації.

4. Пункти змісту повинні з’являтися послідовно через 1,5 с.

5. Появу графічних об’єктів супроводжувати звуковими ефектами.

6. Заголовки слайдів оформити як об’єкти WordArt.

7. До усіх слайдів застосувати анімацію (ефекти та налагодження) та створити перехід слайдів: автоматично та з допомогою миші.

8. Використати вставлення кнопок керування для переходу по слайдам.

9. Додати власні налагодження до презентації.

10. На останньому або першому слайді вказати клас та ім’я розробника(ів).

11. Зберегти презентацію під ім’ям Прізвище в двох режимах:

§  в режимі презентації;

§  в режимі демонстрації презентації.

Варіант 6.

Технологічні вимоги до проекту:

1. Об’єм 10-12 слайдів.

2. На першому слайді розмістити титульну слайд.

3. На другому – передбачити слайд зі змістом у вигляді списку. Утворити гіперпосилання від тексту змісту на відповідні слайди презентації і повернення на титульний слайд.

4. Оформити слайди за допомогою шаблонів, при цьому передбачити різні способи заливки та кольори для деяких слайдів (мінімум 6різних фонів слайдів).

5. Використати оформлення деякого тексту як об’єкту WordArt.

6. Передбачити вставку малюнків та використання таблиць.

7. До усіх слайдів застосувати анімацію (ефекти та налагодження) та створити перехід слайдів: автоматично та з допомогою миші.

8. Використати вставлення кнопок керування для переходу по слайдах. На другому слайді передбачити кнопку закінчення перегляду презентації.

9. Додати власні налагодження до презентації.

10. На останньому або першому слайді вказати групу та ПІБ розробника.

11. Зберегти презентацію під ім’ям Прізвище в двох режимах:

§  в режимі презентації;

§  в режимі демонстрації презентації.

Варіант 7.

Технологічні вимоги до проекту:

1. Об’єм 10-12 слайдів.

2. Обрати шаблони оформлення слайдів та передбачити різні способи заливки та кольори слайдів (мінімум 6різних фонів слайдів).

3. Передбачити слайд зі змістом розділу, оформлений у вигляді списку та утворити гіперпосилання на відповідні слайди презентації і повернення до змісту.

4. Пункти змісту повинні з’являтися послідовно через 2 с.

5. Використати оформлення деякого тексту як об’єкту WordArt.

6. Передбачити наявність інформації, оформленої у вигляді таблиці.

7. Використати вставку малюнків та звуків.

8. До усіх слайдів застосувати анімацію (ефекти та налагодження) та створити перехід слайдів: автоматично та за допомогою миші.

9. Використати вставлення кнопок керування для переходу по слайдам. На деяких слайдах (на ваш розсуд) передбачити кнопку закінчення перегляду презентації.

10. Додати власні налагодження до презентації.

11. На першому слайді вказати групу та ПІБ розробника.

12. Зберегти презентацію під ім’ям Прізвище в двох режимах:

§  в режимі презентації;

§  в режимі демонстрації презентації.

 

Контрольні запитання

1.  Які ви знаєте можливості мультимедійного середовища Ms PowerPoint

2.  Цільове призначення Ms PowerPoint

3.  Який механізм створення презентацій?

4.  Назвіть допоміжні пристрої для трансляції презентацій

5.  Як створити інтерактивний інтерфейс в середовищі MS Power Point (гіперпосилання, створення кнопок переходу)?

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы