Практичні роботи з дисципліни Інформаційні технології

Практичне заняття № 10 (2 год.)

Тема: «Графічні можливості Corel Draw. Створення функціональних схем».

Мета: Опанувати методи побудови найпростіших графічних об'єктів, способи їх групування, трансформації та перетворення; ознайомитись з різними способами створення моделей креслення, які дозволяють визначити розмір та положення об'єктів на сторінці.

Завдання 1. Намалюйте зображення, зображене на Рис. 10.1, використовуючи стандартні інструменти Paint. Збережіть у робочому каталогу з ім’ям Практ_роб_10\Завдання_1. Розфарбуйте малюнок довільним чином.

Завдання 2. Створіть анімацію, використовуючи програму Microsoft Gif Animator.

Завдання 3. Використовуючи різні інструменти, розташовані на панелі інструментів Графика, створіть запропоновану схему, намальовану на Рис. 4.3, організуйте малюнок за допомогою програми СоrelDraw.

Завдання 4. Використовуючи лінійку, сітку і направляючі, задайте положення запропонованого об’єкту на сторінці, побудуйте спрощене креслення деталі (Рис. 10.4) і нанесіть необхідні розміри, скориставшись різними інструментами панелі Графика.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ

Завдання 1.

Описание: nikita

Рис.10.1

Завдання 2.

1.  Скопіюйте з папки Практ_роб_10\Завдання_2 в свою робочу папку всі файли.

2.  Запустіть програму Microsoft Gif Animator та створіть з комплекту готових зображень анімаційну Gif-картинку «Кролик, який стрибає»:

§  відкрийте зі своєї робочої папки (значок «відкриваюча папка») файл RunRabbit8.gif;

§  додайте зі своєї робочої папки (значок «білий лист зі знаком плюс») у вказаній послідовності файли RunRabbit6.gif, RunRabbit5.gif, RunRabbit4.gif, RunRabbit3.gif, RunRabbit2.gif, RunRabbit1.gif;

§  натисніть кнопку Предварительный просмотр (кнопка із зображенням трикутника);

§  закрийте вікно попереднього перегляду;

§  в розділі Анимация встановіть прапорці «Looping» (цикл) та «Repeat Forever» (повторювати нескінченно);

§  натисніть кнопку Предварительный просмотр;

§  закрийте вікно попереднього перегляду;

§  встановіть колір фону прозорим: для кожного кадру встановіть прапорець Transparency та виберіть у палітрі той колір, який є в кадрі кольором фону;

§  встановіть в кожному кадрі відновлення заднього плану Undraw Method: Restore Background;

§  натисніть кнопку Предварительный просмотр;

§  якщо ви бачите кролика, який стрибає на сірому фоні, то Ви все зробили правильно;

§  закрийте вікно попереднього перегляду;

§  збережіть результати роботи (кнопка із зображенням трьох дискет) у своїй робочій папці у файлі RunRabbit. gif.

3.  Відкрийте кожну картинку з комплекту в графічному редакторі Paint та:

§  розмалюйте кролика за своїм бажанням (розкраска однієї ж тієї частини зображення у всіх кадрах повинна бути однаковою);

§  додайте зображення трави та квітів, по яким стрибає кролик. Трава та квіти повинні переміщуватися (кролик стрибає уперед, а не на місці).

4.  З нових графічних файлів за допомогою програми Microsoft Gif Animator зберіть картинку «Кролик, який стрибає по траві та квітам». Збережіть її у своїй робочій папці у файлі RunRabbitGrass. gif.

5.  Продемонструйте виконану роботу викладачу, виконавши такі дії:

§  запустіть програму Microsoft Internet Explorer та відкрийте (Файл\Открыть) зі своєї робочої папки файл RunRabbit. gif;

§  відкрийте у програмі Microsoft Internet Explorer зі своєї робочої папки файл RunRabbitGrass. gif.

6.  Збережіть створені анімації у власній папці з ім’ям.

Завдання 3.

Рис. 10.3. Функціональна схема протоколу TCP/IP

1.  Запустіть програму СоrelDraw (Пуск\Программы\СоrelDraw).

2.  У вікні, що відкрилося, Добро Пожаловать в СоrelDraw клацніть на кнопці Новая графика

3.  На Панели свойств, у списку форматов, задайте формат А4, в графі Единицы рисования виберіть міліметри .

4.  Виберіть на Панели инструментов інструмент Свободного Рисования і проведіть криву лінію у вигляді дуги, координати початкової точки х, у (80, 275) і кінце­вої точки х, у (120, 275).

5.  Створіть художній текст «Привіт!». Для цього:

§  виберіть інструмент Текст ;

§  клацніть на вільному полі робочої сторінки і наберіть слово «Привіт!»;

§  на Панели свойств задайте в полі Список Шрифтов шрифт Times New Roman, розмір шрифту 36 пунктів, щоб вибрати зображення шрифту, натисніть кнопку Жирный .

6.  Розташуйте текст «Привіт!» уздовж контура кривої:

§  виберіть інструмент Указания і в комбінації з клавішею Shift виділіть текст і криву;

§  виберіть в меню Текст елемент Подогнать Текст под Путь. В результаті цих операцій текст повинен розташуватися уздовж контура кривої.

7.  Для того, щоб відділити текст від кривої:

§  виділіть текстовий об’єкт, скориставшись інструментом Указания , і виберіть в меню Упорядочить\Разделить;

§  після цього виділіть криву і натисніть клавішу Delete.

8.  Для того, щоб укласти текст «Привіт!» в координатну сітку, створімо її. Для цього:

§  виберіть інструмент Миллиметровка ;

§  на Панели свойств в полях Колонки и Ряды задайте кількість колонок 3, кількість рядків 2 ;

§  з початкової точки х, у (70, 265) методом простягання роздайте сітку, з кінце-вою точкою х, у (130, 285) (розмір сітки 60x20 мм).

9.  Виділіть сітку, виберіть інструмент Контур та на Вспомогательной панели за-дайте сітці товщину Контур в 2 точки .

10. Для того, щоб скопіювати текст «Привіт!», виділіть його і натисніть клавішу, розташовану на клавіатурі (або скористайтеся буфером обміну Windows). Оскільки копія об’єкту точно співпадатиме з початковим об’єктом, кілька разів натисніть клавішу i (можна використовувати і інші клавіші переміщення), щоб перемістити новий об’єкт трохи нижче.

11. Виділіть копію текстового об’єкту і виберіть команду меню Эффекты\Вставка клипа\Поместить внутрь приемника. Помістіть покажчик вибору на об’єкті – сітка і клацніть мишею. Після чого текст буде негайно поміщений всередину контейнера – сіт-ки.

12. Створіть копію отриманого об’єкту (текст в сітці), виконавши дії, як в пункті 10.

13. Виділіть копію об’єкту текст в сітці, виберіть команду меню Упорядо-чить\Разгруппировать, відмініть виділення. Після цієї операції ви можете розбити по-чатковий об’єкт на частини.

14. Виділяючи кожний прямокутник сітки окремо, рознесіть їх по довжині сторінки – у вас вийде 6 прямокутників.

15. Розподіліть прямокутники рівномірно щодо центру. Для цього:

§  використовуючи інструмент Указание в комбінації з клавішею Shift, виділіть всі прямокутники;

§  натисніть кнопку Выровнять і Распределить на Панели свойстввідкриється діалогове вікно Выровнять і Распределить;

§  на вкладці Выровнять встановіть прапорець По Центру вирівнювання по вертикалі, на вкладці Распределитьпрапорець По Центру розподілу об’єктів по горизонталі.

16. Виберіть інструмент Прямоугольник і простяганням намалюйте прямокутник з координатами положення початкової точки х, у (20, 200) і розмірами об’єкту 24x20 мм.

17. Створіть на основі прямокутника Конверт. Для цього:

§  виберіть інструмент Свободного Рисования, помістивши покажчик у верхній лівий кут прямокутника;

§  клацанням миші позначте початкову точку прямої;

§  методом простягання намалюйте лінію, утримуючи при цьому натиснутою клавішу Ctrl, наступна крапка буде трохи нижчою за центр прямокутника;

§  виберіть правий верхній кут, позначте крапку і з’єднайте дві лінії в центрі фігури – ви створили верхню частину конверта;

§  по цьому ж алгоритму створіть нижню частину конверта.

18. Згрупуйте об’єкт Конверт, що складається з прямокутника і прямих ліній, командою Сгруппировать на Панели свойств.

19. Виділіть Конверт, вибравши інструмент Контур, і на Вложенной панели задайте об’єкту товщину контура в 2 крапки.

20. Методом копіювання створіть 6 об’єктів у вигляді конверта і розмістіть їх в одну лінію.

21. Виділіть всі 6 конвертів і розподіліть їх по сторінці, повторивши пункт 16.

22. Вибравши інструмент Прямоугольник , створіть новий прямокутник з координатами положення х, у (20, 175) і розмірами об’єкту 24x15 мм, як в пункті 16.

23. Виберіть інструмент Текст и на вільному полі робочої сторінки наберіть текст «IР-адреса». На Панели свойств задайте шрифт Times New Roman розмір шрифту 16 пунктів.

24. Виділіть текстовий об’єкт і помістіть його всередину прямокутника (текст та прямокутник згрупуйте)

25. Виділіть прямокутник, виберіть інструмент Контур і на вкладеній панелі задайте об’єкту товщину контура в 2 крапки.

26. Методом копіювання створіть 6 об’єктів у вигляді прямокутника і розмістіть в одну лінію.

27. Виділіть всі 6 прямокутників і розподіліть їх по сторінці, повторивши пункт 15.

28. Виділіть групу Конвертів і групу прямокутників, використовуючи інструмент Указания і клавішу Shift.

29. На Панели свойств натисніть кнопку Выровнять і Распределить, на вкладці Выровнять встановіть прапорець Справа сторінки вирівнювання по горизонталі.

30. Намалюйте еліпс:

§  виберіть інструмент Эллипс ;

§  простяганням намалюйте еліпс з параметрами ширини і довжини 50 і 20 мм відповідно і координатами центру х, у (100, 135).

31. Використовуючи прийоми, описані в пункті 5, наберіть текст «Інтернет», встановіть розмір шрифту 30 пунктів, натисніть кнопку Жирный.

32. Помістіть текст всередину еліпса.

33. Задайте контур еліпсу:

§  виділіть еліпс; виберіть інструмент Контур;

§  на вкладеній панелі виберіть Диалог Пера Контура; в діалоговому вікні, що відкрилося, в полі Ширина задайте товщину контура в 3 крапки.

34. Виберіть один з прямоугольников з написом «ІР-адреса» і створіть його копію, як було описане в пункті 10.

35. Помістіть цю копію трохи нижче за еліпс.

36. Створіть 5 дублікатів прямоугольника з написом «ІР-адреса»:

§  виділіть інструментом Указания прямокутник і натисніть поєднання клавіш Ctrl+D.

37. Привласніть дублікатам значення заповнення білим кольором – клацанням лівої кнопки миші на білому кольорі в палітрі кольорів.

38. Виділіть групу об’єктів, представлену у вигляді розкладених кліток текст в сітці і створіть дві копії даного об’єкту. Помістіть першу копію в крапку з координатами х, у (35, 70) і відповідно другу копію в крапку з координатами х, у (35, 45).

39. В першій копії поміняйте місцями сусідні блоки, послідовно виділяючи кожний з блоків і переміщаючи їх на нове місце (можна використовувати клавіші переміщення f g).

40. Розподіліть обидві копії щодо правої сторони сторінки:

§  натисніть на Панели свойств кнопку Выровнять и Распределить;

§  на вкладці Выровнять встановіть прапорець Справа вирівнювання по горизонталі.

41. Виділіть текстовий об’єкт «Привіт!», створіть його копію й помістіть її в кінці робочої сторінки.

42. Для того, щоб вирівняти всі отримані об’єкти щодо центру сторінки, спочатку потрібно згрупувати групи об’єктів у вигляді прямокутников, конвертів, розкладених кліток текст в сітки та їх копії:

§  виділіть послідовно кожну з груп на сторінці, натискаючи при цьому кнопку Сгруппировать, розташовану на Панели свойств;

§  виділіть послідовно всі об’єкти на сторінці, використовуючи при цьому інструмент Указания і клавішу Shift – в Строке состояния повинен з’явитися запис «выделено 9 объектов»;

§  натисніть кнопку Выровнять и Распределить і на вкладці Выровнять встановіть прапорець для горизонтального вирівнювання;

§  натисніть кнопку ОК.

43. Для того, щоб намалювати завершальні рамки:

§  виберіть інструмент Прямоугольник і намалюйте першу рамку з координатами верхньої точки х, у (810, 270) і нижньої точки х, у (195, 25);

§  друга рамка матиме відповідно координати х, у (15, 210) і х, у (190, 80).

44. Виділіть послідовно рамки, виберіть для кожної інструмент Контур і задайте на Вспомогательной панели товщину Контур в 2 точки.

45. Для з’єднання блоків схеми виберіть інструмент Свободного Рисования і створіть лінії з’єднання між об’єктами, утримуючи при цьому натиснутою клавішу Ctrl.

46. Задайте знов створеним лініям з’єднання наконечники у вигляді стрілок. Для цього:

§  виділіть послідовно лінії з’єднання; задайте на Панели свойств товщину контура 3 крапки, а в полі Селектор Конечный Наконечникнаконечник у вигляді стрілки.

47. Впишіть написи і позначення, що залишилися, скориставшися інструментом Текст, і ваша схема буде готова.

Завдання 4.

Рис. 10.4. Креслення деталі.

1.  Запустіть програму СоrelDraw (Пуск\Програми\СоrelDraw).

2.  У вікні, що відкрилося, Ласкаво просимо в СоrelDraw клацніть по кнопці Новая графика.

3.  На Панели свойств в списку форматов задайте формат А4, в графі Единицы рисования виберіть міліметри.

4.  Для оцінки розміру і орієнтації об’єкту на сторінці слід створити координатну сітку:

§  натисніть клавіші Ctrl+J – відкриється діалогове вікно Орtion;

§  виберіть пункт Сетка розділу Документ і двічі клацніть на пункті Сетка;

§  на вкладці Сетка встановіть перемикач Промежутки;

§  в полі Промежутки лічильниками виставте значення 5 по горизонталі і вертикалі;

§  встановіть прапорці Показати Сетка і Показать Сетку как Точки Привязка к Сетке;

§  перейдіть до розділу Сuidelines (Направляющие) і встановіть прапорець Показать Направляющие;

§  клацанням по кнопці ОК закрийте вікно.

5.  Для задання габаритів креслення слід задати направляючі лінії:

§  встановіть покажчик миші на вертикальну вимірювальну лінійку і простяганням перетягніть направляючу лінію на область креслення;

§  на Панели свойств лічильником х виставте значення 40 мм;

§  наступні лінії виставте в положення х=65 мм, х=80 мм, де х=110 мм, х=155 мм, де х=180 мм; горизонтальні направляючі виставте в положення у=110 мм, у=130 мм, у=140 мм, у=180 мм.

6.  Перш ніж почати малювати, задайте товщину контурів: виберіть на Панели инструментов інструмент Контур; на Вспомогательной панели виберіть значення Контур в 2 Точки.

7.  Створення кола:

§  на Панели инструментов виберіть інструмент Эллипс ;

§  на Панели инструментов задайте координати центру, де у (110, 180); утримуючи натиснутими клавіші Ctrl і Shift, намалюйте коло розміром 30x30 мм.

8.  Створення дуги:

§  виберіть інструмент Эллипс ;

§  утримуючи натиснутими клавіші Ctrl і Shift, намалюйте коло розміром 90x90 мм, з координатами центру ху (110, 180);

§  на Панели свойств натисніть кнопку Дуга; в полі Начальные и конечные углы встановіть значення 180 і 0; натисніть кнопку-перемикач По часовой/Против часовой дуги и пирога.

9.  Для того, щоб показати осьові лінії:

§  виберіть інструмент Свободного рисования;

§  на Панели свойств кнопкою Селектор Стиля Контура, що розкривається, задайте вид осьової лінії – штрих пунктир; кнопкою Ширина Контура встановіть ширину лінії 0,5 крапок;

§  проведіть горизонтальну лінію з крапки з координатами ху (50, 180) до точки, ху (165, 180) і вертикальну лінію з точки ху (110, 230) до точки ху (110, 130).

10. Створіть нижню частину зображення, що складається з прямих ліній. Точкою відліку для побудови вважатимемо точку перетину дуги і горизонтальний осьовій лінії з лівого боку:

§  виберіть інструмент Свободного Рисования;

§  клацніть лівою кнопкою миші в початковій точці з координатами ху (65, 180), переведіть покажчик миші до точки з координатами ху (65, 130), клацніть мишею – ви побудуєте пряму лінію між двома точками;

§  для того, щоб побудувати другий відрізок, будемо вважати кінцеву точку першої лінії початковою для другої, – переведіть покажчик миші від точки ху (65, 130) до точки з координатами ху (40, 130);

§  для побудови третього відрізка переведіть покажчик миші від точки ху (40, 130) до точки ху (40, 110);

§  четвертий відрізок матиме координати: ху (40, 110) – ху (80, 110), п’ятий: ху (80, 110) – ху (80, 140) і шостий: ху (80, 140) – ху (110, 140);

§  остання крапка є точка перетину осьової лінії і шостий, лінії, побудованої вами.

11. Для того, щоб полегшити побудову, створімо копію нижньої частини зображення, що складається з прямих ліній. Для цього:

§  виділіть інструментом Указания отримані прямі лінії;

§  натисніть клавіші Аlt+F7, з’явиться прикріплювана панель Преобразований; натисніть кнопку Масштабировать и Отразить на панелі Преобразований;

§  далі натисніть кнопку Отразить по вертикалі і встановіть якірну крапку справа і посередині;

§  потім натисніть кнопку Применить к Дубликату, ваша деталь прийме закінчений вигляд.

12. Для відображення виносних і розмірних ліній на кресленні виберіть на Панели свойств інструмент Контур, на Вспомогательной панели виберіть значення Контур в 1/2 Точки.

13. Виберіть інструмент Размерность, перш ніж почати наносити розмірні лінії і розмірні числа задайте на Панели свойств наступні параметри:

§  натисніть кнопку інструмент Вертикальная Размерность; в списках Стиль Размерности виберіть Десятичные, Точность Измерения0, Единицы Измерениямм;

§  за допомогою кнопки Позиция Текста задайте першу позицію.

14. Для малювання виносних і розмірної ліній, що складаються з 2 сегментів, клацніть мишею в трьох крапках:

§  помістіть покажчик миші в положення початкової точки виносної лінії, клацніть мишею;

§  перемістіть покажчик туди, де ваша розмірна лінія повинна закінчитися, і клацніть мишею;

§  виберіть положення по центру розміщення розмірного числа, клацніть мишею ще раз;

§  на Панели свойств в полі розмірного числа Префикс: введіть розмірне число.

15.  Після нанесення всіх вертикальних розмірів, натисніть на Панели свойств кнопку-інструмент Горизонтальная Размерность і нанесіть всі горизонтальні розміри.

16.  Для того, щоб показати кутові розміри діаметрів кіл і дуг на кресленні, скористайтеся кнопкою Инструмент Вызов, розташованої на Панели свойств:

§  клацніть мишею в трьох місцях та задайте положення виносних ліній;

§  далі на Панели свойств задайте параметри тексту, в списку Шрифтов виберіть шрифт Times New Roman, в списку Размер Шрифта 16 пунктів.

17. Для того, щоб задати стрілки на кінцях виносних ліній кутових розмірів:

§  виділіть виносну лінію;

§  виберіть інструмент Контур на Вспомогательной панели, натисніть кнопку Диалог Пера Контура;

§  в діалоговому вікні Перо Контура, що відкрилося, в полі Стрелки задайте Левый Наконечник у вигляді стрілки й натисніть кнопку ОК.

18.  Щоб очистити креслення від зайвих ліній:

§  натисніть клавіші Ctrl+J, виберіть пункт Сетка розділу Документ;

§  на вкладці Сетка зніміть прапорці Показать Сетку і Привязка к Сетке;

§  перейдіть до розділу Guidelines (Направляющие) і зніміть прапорець Показать Направляющие;

§  клацанням по кнопці ОК закрийте вікно. Ваше креслення готове.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы