Практичні роботи з дисципліни Інформаційні технології

Практична робота № 10

Тема

Основні об’єкти СКБД MS Access. Створення однотабличної БД.

Мета

навчитися створювати структуру однотабличної БД та заповнювати базу даних; редагувати дані у БД: вносити зміни до даних, які зберігаються в базі даних. змінювати структуру БД, вилучати записи; виконувати основні операції з об’єктами БД. Навчитися працювати з формами.

 

Задача 1. Створити нову однотабличну БД „Викладачі” за даними табл.. 1. Виконати основні операції на обробку даних таблиці. Здійснити заміну даних: змінити заробітну плату асистенту Сергієвій з 450 грн. на 470 грн.

Таблиця 1

Код

Прізвище

Ім’я

По-батькові

Дата народження

Посада

Дисципліна

Телефон

Зарплата

1

Істомін

Ремір

Євгенович

23.10.54

Доцент

Інформатика

110-44-68

890 грн.

2

Міронов

Павло

Юр’євич

25.07.40

Професор

Економіка

312-21-40

1200 грн.

3

Грішин

Євген

Сергійович

05.12. 67

Доцент

Математика

260-23-65

760 грн.

4

Сергеєва

Ольга

Іванівна

12.02.72

Асистент

Математика

234-85-69

450 грн.

5

Ємець

Тетяна

Іванівна

16.02.51

Доцент

Економіка

166-75-33

890 грн.

6

Ігнат’єва

Тетяна

Повлівна

30.05.66

Доцент

Інформатика

210-36-98

790 грн.

7

Міронов

Олексій

Миколайович

30.04.48

Доцент

Фізика

166-75-33

890 грн.

Завдання 2. Виконати сортування та фільтрацію даних. Створити просту форму.

Теоретичні відомості

Бази даних (БД) – це систематизоване сховище великих об’ємів інформації однакової структури та означеної предметної галузі, до якого мають доступ багато прикладних програм.

БД призначені для

–  зберігання інформації;

–  швидкого пошуку необхідних відомостей;

–  внесення змін та доповнень;

–  використання сукупності даних якомога більшим числом прикладних програм.

Особливості використання БД:

¨  данні в БД створюються та зберігаються як єдине ціле для рішення усіх задач предметної галузі, тобто зникає необхідність дублювання даних (економія пам’яті комп’ютера);

¨  кожна прикладна програма обирає з БД данні для рішення тільки своєї задачі;

¨  незалежність прикладних програм від даних (зміни в даних не викликають необхідності зміни програми та навпаки).

БД можна умовна розділити на фактографічні та документальні.

У фактографічних БД регіструються факти – конкретні значення даних (атрибутів) про об’єкти реального світу. Основні ідея таких БД заключається в тому, що усі відомості про об’єкти (прізвища людей та назви предметів, числа, дати) повідомляються комп’ютеру в якомусь раніше обумовленому форматі (наприклад, дата – у вигляді комбінації ДД. ММ. ГГГГ). Інформація, з якою працює фактографічна БД, має чітку структуру, яка дозволяє машині відрізняти одне дане від іншого, – наприклад, прізвище від посади людини, дату народження від росту і т. под. Тому фактографічні БД можуть давати однозначні відповіді на поставлені запитання, наприклад: „Хто з робітників фірми з датою народження не раніше 1 січня 1970 р. має права водія?” і. т. под.

Документальні БД обслуговують принципово інший клас задач, які не припускають однозначної відповіді на поставлене запитання. БД складається з сукупності неструктурованих текстових документів (статті, книги, реферати, текти законів) та графічних об’єктів, оснащена тим чи іншим формалізованим апаратом пошуку. Мета БД – видати у відповідь на запит користувача список документів або об’єктів, в якоїсь мірі задовольняючих сформульованим у запитанні умовам. Наприклад: видавати список статей, в яких зустрічається слово „ентропія”.

Ієрархічна БД має структуру дерева. Дерево описує взаємозв’язки між елементами, котрі звуться вузлами. На верхньому рівні ієрархії є тільки один вузол – корінь дерева. Від нього відходять гілки до вузлів більш низького рівня. від цих вузлів також відходять гілки до вузлів ще більш низького рівня і т. под. Перехід по дереву здійснюється по його гілкам. Для того, щоб перейти від одного вузла до іншого того ж рівня, необхідно спочатку перейти до вузла, розташованого на більш високому рівні.

Мережна БД має структуру мережі, в якій будь-який елемент, який також зветься вузлом, може бути пов’язаний з будь-яким іншим елементом.

Реляційна БД (в основі математичне поняття „відношення”– relation) має структуру пов’язаних прямокутних таблиць (тобто данні (відношення) в таких БД подані у вигляді двовимірних таблиць), з допомогою котрих можна описати предметну галузь. В простішому випадку – одну таблицю. В більшості випадків використання реляційної БД для зберігання та обробки інформації найбільш зручно. Перевагами такої БД є:

¨  швидкий пошук даних

¨  можливість сортування даних по будь-яким заданим параметрам;

¨  можливість вибірки даних по заданим умовам.

Недоліками є перехід від одного запису до іншого тільки в порядку їх розташування в БД, або по порядковому номеру (для цього важливо пам’ятати, який порядковий номер відповідає необхідному вам запису), або з допомогою спеціального засобу „Пошук”.

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ (СКБД)

Система управління базами даних (СКБД) – це комплекс програмних засобів які дозволяють не тільки зберігати великі масиви даних у певному форматі, але й опрацьовувати їх, подаючи у зручному для користувача форматі. .

Зараз найбільш часто на практиці використовуються СКБД FoxPro, Paradox, Dbase, Microsoft Access для Windows з інтегрованого пакету Microsoft Office, а також їх різновиди. Крім того, застосовуються спеціальні СУБД, розроблені по замовленню застосовуючи до означених проблем, що мають індивідуальні особливості побудови. Кожна з них має свої переваги та недоліки.

СКБД Microsoft Access є реляційною програмуємою БД. Вона забезпечує користувачів засобами для створення та обробки зовнішньо привабливих, простих для розуміння та зручних у використанні БД. Microsoft Access не тільки зберігає інформацію, але й дозволяє її сортувати, обробляти та аналізувати у відповідності з вашими запитами.

ОСНОВНІ поняття БД

Зараз використовуються переважно реляційні БД.

Таблиця 1.1.

Склад музичної групи

Код

Прізвище

Ім’я

Дата народження

Місто

народження

Інструмент

0001

Леннон

Джон

09.10.40

Ліверпуль

Соло гітара

0002

Маккартні

Пол

18.06.42

Ліверпуль

Бас гітара

0003

Харрисон

Джордж

25.02.43

Ліверпуль

Ритм гітара

0004

Старр

Рінго

07.07.40

Ліверпуль

Ударні

Файл даних – відношення, що подаються до комп’ютера.

Запис БД у файлі даних – рядок таблиці, конкретна реалізація (значення) поняття предметної галузі.

Поле БД – стовпець в таблиці даних, властивість (атрибут) даного поняття предметної галузі.

Для кожного поля задається тип даних, які можуть знаходитись в ньому. Записи в таблиці відрізняються значенням своїх полів.

В теорії реляційних БД рядки звуться кортежами, а стовпці – атрибутами.

Співвідношення між перерахованими поняттями

для таблиць, відношень та файлів

Таблиця

Рядок

Стовпець

Відношення

Кортеж

Атрибут

Файл

Запис

Поле

Схема відношень – список імен атрибутів відношень.

Так схема відношень з іменем музикант (див. таб. 1.1) запишеться так: Музикант (Код, Прізвище, Ім’я, дата народження, Місто народження, Інструмент).

В кожному відношенні виділяють один атрибут – ключовий. Ключовий атрибут повинен бути унікальним, тобто однозначно визначати кортеж. Тобто

Ключове поле (ключ БД) – поле або декілька полів (складові ключі), котрі однозначно визначають (ідентифікують) запис.

Наприклад,

¨  для таблиці 1.1 ключовим полем є поле „Код”;

¨  у відношенні:

Номер рейсу

Номер білету

Прізвище

Номер багажу

ключ складається з двох атрибутів: НОМЕР РЕЙСУ та НОМЕР БІЛЕТУ.

Над відношеннями (таблицями) можуть виконуватися різні операції, подібно арифметичним операціям. Це дає можливість створювати нові відношення.

Для виконання операцій над відношеннями у БД існує спеціальна алгоритмічна мова.

ОБ’ЄКТИ MS ACCESS

Об’єкт

Описання

Таблиця

(базовий об’єкт)

Утримує данні у вигляді двовимірної таблиці. Таблиці – основа БД, від них залежать усі інші об’єкти.

Запит

(самостійний об’єкт)

Обирає данні з таблиці на основі заданої умови.

Форма

(не є самостійним об’єктом)

Відображає данні з таблиці або запита на основі описаного користувачем формату. Форми дозволяють переглядати, редагувати та друкувати данні. У формі можна відображати данні, взяті з декількох таблиць або запитів.

Звіт

(самостійний об’єкт)

Відображає та друкує данні з таблиці або запиту на основі описаного користувачем формату. У звіті данні редагувати не можна. звіти можуть утримувати данні, взяті з декількох таблиць або запитів.

Макрос

Це набір спеціальних макрокоманд. Автоматизує стандартні дії.

Модуль

Це програма. написана на мові Access Basic або VBA. Автоматизує складні операції, котрі неможливо описати макросами.

Перевагою Access є те, що усі об’єкти БД зберігаються в одному файлі.

Перед тим як користуватися якимось з об’єктів (наприклад, заповнювати даними таблицю), необхідно створити цей об’єкт (наприклад, створити макет таблиці).

З кожним об’єктом ми працюємо в окремому вікні, причому передбачено два режими роботи:

1. режим конструктора, – коли ми створюємо або змінюємо макет, структуру об’єкта (наприклад, структуру таблиці);

2. оперативний режим, – коли ми розв’язуємо у вікні задачі БД, тобто переглядаємо, змінюємо, обираємо інформацію.

Крім того, в файл БД входить ще один документ, який має власне вікно: Схема данных. В цьому вікні ми створюємо, переглядаємо, змінюємо та розриваємо зв’язки між таблицями. Ці зв’язки дозволяють нам контролювати данні, створювати запити та звіти.

На рис. 1.1 видно, що в файлі (БД) ”Музична група” створено один об’єкт: таблиця – Анкета групи.

У вікні БД знаходяться три командні кнопки (Открыть. Конструктор, Создать) та шість вкладок (по числу об’єктів ) Access: Таблицы, Запросы, Формы, Отчеты, Макросы, Модули.

На рис. 1.2. показано загально схема взаємодії головного вікна Access (вікна БД) з дочірніми вікнами (вікнами об’єктів та вікном схеми даних).

Етапи роботи з БД

1 етап:

„Проектування БД”

Проектування БД для ефективної обробки даних в конкретній предметній галузі – достатньо складний процес. тільки в самих простих випадках достатньо однієї таблиці для описання предметної галузі. Зазвичай необхідно декілька взаємопов’язаних таблиць, тобто значення поля однієї таблиці використовується в іншій.

Поради по проектуванню БД:

·  визначити структуру майбутньої БД, визначити джерело даних, продумати задачі, котрі необхідно розв’язати з допомогою створюваної БД;

·  визначив данні та завдання, розділити їх на групи – вони стануть таблицями;

·  визначити назви полів для кожної таблиці, типи полів та їх розмір (для кожного елементу необхідно вказати його величину, так як кількість символів поля має кінцеву довжину);

Кожному полю таблиці надається унікальне ім’я, яке не може утримувати більш 64 символів. Ім’я бажано робити таким, щоб функція поля узнавала його по імені.

Значення типу поля може бути задано тільки в режимі конструктора.

·  визначити данні якого типу будуть утримуватися в кожному полі;

В Access можна обирати будь-які з основних типів даних. Один з цих типів може бути надано кожному полю.

·  виділити ключові поля (загальні для всіх таблиць);

·  продумати оформлення форм та звітів;

·  визначити умови вибору для запитів.

2 етап:

„Внесення даних у БД”

Введення даних. При цьому здійснюється перевірка їх вірності (самий простий метод контролю – перевірка даних по типам).

3 етап:

„Редагування даних БД”

–  видалення старих записів;

–  заміна записів;

–  зміна окремих даних в записах;

–  вставка в окремі міста нові записи;

–  доповнення нових полів та зміна їх назв і т. под.

4 етап:

„Відшукання інформації в БД,

оформлення звітів, запитів

 

 

ТИПИ ДАНИХ БД

Тип даних

Описання

Текстовый (значення по умові)

Текстова інформація довжиною не більш 255 символів.

Числовой

Числові данні різних форматів, які використовуються для проведення розрахунків.

Дата/время

Для зберігання інформації про дату та час з 100 по 9999 рік включно.

Логический

Може мати тільки одне з двох можливих значень True/False або Да/Нет.

Денежный

Грошові значення та числові данні, що використовуються в математичних розрахунках для великих чисел з точністю до 15 знаків в цілій частині та до 4 знаків в дробовій частині.

Счетчик

Спеціальне числове поле, в якому Access автоматично надає унікальний порядковий номер кожному запису. Значення полів типу Счетчик поновлювати неможливо.

Поле MEMO

Для зберігання довгих текстів; до 65535 символів.

Поле объекта OLE

Об’єкт (наприклад, фотографія, малюнок, діаграми та інші данні в війковому форматі), пов’язані або впроваджені в таблицю Access.

Мастер подстановок

Створює поле, в якому пропонується вибір значень зі списку або з поля зі списком, яке утримує набір постійних значень або значень з інших таблиць, одним з котрих може бути заповнено поле. це в дійсності не тип поля, а спосіб зберігання поля.

Початок роботи з MS Access

 Завантаження програми

1 спосіб:

1.  Клацніть на кнопці <Пуск>

2.  В Головному меню обрати пункт <Программы>

3.  В додатковому меню обрати Microsoft Access

2 спосіб:

завантажити Microsoft Access – з допомогою ярлика Microsoft Access на робочому столі.

ü Створення, відчинення та збереження БД

У всіх програмах Windows операції по створенню, відчиненню та зберіганню документів виконуються однаково.

Файли, створені програмою Microsoft Access мають розширення *.mdb.

Способи створення БД:

·  створення пустої БД, а потім додавання до неї об’єктів. Такий спосіб є найбільш гібким, але потребує окремого визначення кожного елементу БД:

●● введення даних безпосередньо в пусту таблицю в режимі таблиці. При зберігання нової таблиці в Access данні аналізуються та кожному полю надається необхідний тип даних та формат;

●● визначення усіх параметрів макету таблиці в режимі конструктора;

·  створення з допомогою Мастера БД означеного типу зі всіма необхідними об’єктами – це самий простіший спосіб створення БД:

●● використання майстра БД для створення усієї БД, яка утримує усі необхідні звіти, таблиці та форми. за одну операцію. Майстер БД створює нову БД, його неможна використовувати для додавання нових таблиць, форм, звітів у вже існуючу БД;

●● майстер таблиць дозволяє обрати поля для даної таблиці з множини визначених раніше таблиць, таких. як ділові контакти, список власного майна або рецепти.

Робота з таблицями MS Access

Створення таблиць

У вікні БД можна за допомогою вкладки Таблица можна створити таблицю одним з наступних способів:

Спосіб

Описання

Режим таблицы

Виводить банк (форму) абстрактної таблиці. котра потім може приймати конкретну форму та зміст.

Конструктор

В режимі конструктора можна безпосередньо вказати параметри усіх елементів структури таблиці.

Мастер таблиц

Дозволяє обрати поля, що включаються в таблицю, з широкого списку зразків полів різних типів (ділові контакти, сот рудники, товары і т. под.)

Импорт таблиц

Імпорт даних до таблиці з інших файлів.

Связь з таблицями

Встановлення зв’язків з даними, які зберігаються в таблицях інших БД (не обов’язково Access), що дозволяють змінювати ці данні.

J

Не залежно від способу створення таблиці режим конструктора дозволяє в будь-який момент змінити структуру таблиці. наприклад, додати нові поля. вказати значення по умові або створити маски вводу.

Маска вводу – це шаблон. який дозволяє вводити в поле значення, що мають однаковий формат. маска вводу автоматично зображує в полі постійні символи. При вводі даних в полі немає необхідності набирати ці постійні символи, навіть якщо вони повинні бути включені в значення поля; достатньо заповнити пусті позиції в масці вводу. Крім того, MS Access не дозволить ввести в поле значення, не відповідаючу визначеній для цього поля масці вводу.

Введення та редагування даних

Операції вводу та редагування тексту в таблицях виконуються також, як у всіх програмах Windows (див. Введення та редагування тексту у ТП MS Word)

Редагування таблиць

Дія

Технологія виконання

Перемикання між режимом конструктора та режимом таблиці

Кнопка на панелі інструментів в режимі Конструктора

Кнопка на панелі інструментів в режимі Таблиці

Додавання поля в таблицю в режимі таблиці

1.  активізувати комірку в стовпці, зліва від котрого необхідно додати новий стовпець;

2.  меню Вставка→вказівка Столбец;

3.  Подвійне клацання на заголовку нового стовпця→ввести ім’я поля

Створення та зміна ключового поля

Кнопка на панелі інструментів в режимі Конструктора

Меню Правка→вказівка Ключевое поле

Створення зв’язків між таблицями

1.  зачинити усі відчинені таблиці;

2.  кнопка панелі інструментів;

3.  обрати поле в одній таблиці та пересунути його з допомогою миши на відповідне поле у другій таблиці;

4.  створити зв’язок натисканням кнопки <Создать>.

Переваги використання ключових полів

·  Швидкість роботи. використовуючи ключ, Access створює індекси, які дозволяють прискорити роботу запитів та ряду інших функцій.

·  Впорядкування. Access автоматично сортирує та відображає записи БД у порядку зростання або спадання ключового поля.

·  Відсутність збігів. Access не дозволяє користувачу вводити данні з таким же ключем, як і у вже існуючого запису.

·  Зв’язки. Access організує зв’язки між таблицями, використовуючи загальний ключ.

У більшості випадків пов’язують ключ однієї таблиці з відповідним йому ключем в другій таблиці. Пов’язані поля не обов’язково повинні мати однакові імена, однак вони повинні мати однакові типи даних та мати зміст одного типу.

Структура вікна таблиці MS Access 2000

Бази даних можуть містити тисячі і десятки тисяч записів.

Типову задачу опрацювання даних формулюють так: серед записів відшукати в БД ті, які задовольняють деякий критерій (умову) і вивести їх на екран, папір чи створити з них іншу таблицю.

ПОШУК ДАНИХ У ТАБЛИЦІ

Засобами Access можна ефективно відшукати записи у великій таблиці за деякою нескладною умовою пошуку у всій базі чи в конкретному полі. Для цього:

1.  Встановити курсор в необхідне поле;

2.  Меню Правка→команда Найти... або скористайтеся кнопкою панелі інструментів ;

3.  В діалоговому вікні Поиск и замена в рядку Образец ввести необхідні дані для пошуку, встановити неохідні налагодження; скористатися кнопками <Найти>, <Далее>;

4.  Якщо ви знайшли свої данні, вікно діалогу можна зачинити.

ВПОРЯДКУАННЯ ДАНИХ У БАЗІ ДАНИХ

Для зручності перегляду можна сортувати записи в таблиці в означеній послідовності.

Кнопки сортування на панелі інструментів (або Меню Записи→ команда Сортировка→ Сортировка по возрастанию (сортировка по убыванию)) дозволяють сортувати стовпці по зростанню або по збіганню.

Перед тим як клацнути по кнопці сортування, слід обрати поля, використовуємі для сортування. Для вибору поля достатньо помістити курсор в будь-яку його запис.

ФІЛЬТРАЦІЯ ДАНИХ У БАЗІ ДАНИХ

Фільтр – це набір умов, призначених для відбору підмножини записів або їх сортування.

Фільтри застосовують у випадку нескладних умов пошуку і виведення даних на екран чи папір. На відміну від команди Найти тут зайві записи не висвітлюються.

В Access існують фільтри чотирьох типів: фільтр по виділеному фрагменту, звичайний фільтр, розширений фільтр та фільтр за формою (по введенню).

Фільтр по виділеному фрагменту – це спосіб швидкого відбору записів по виділеному зразку. Наприклад, вам необхідно переглянути в таблиці записи тільки про доцентів. Виділіть слово Доцент в будь-якому запису. Клацніть по кнопці <Фильтр по выделенному > (або Меню Записи→ команда Фильтр→команда Фильтр по выделенному)

Ще більш складні умови фільтрації можна задати Меню Записи→команда Фильтр→Расширенный фильтр...

Для пошуку даних користувач будує умови: прості і складені. зв’язок

Прості умови — це числа, тексти, вирази, математичні співвідношення, що описують критерій пошуку даних у заданому полі. Розглянемо приклади простих умов:

а) для числових полів: =5 або 5, >3, <=5, <>3 (не 3);

б) для текстових полів: "Артист" або Артист, Like[А-Г] — прізвища, які починаються на А, Б, В, Г; Likе "Ар*" або Ар* – слова, які починаються на Ар; 69???? — шестизначні номери телефонів, які починаються на 69, тощо.

в) для полів типу дати: 21/4/85 або 21.4.85, < datе() — усі дати до вчора включно, оскільки datе() має значення сьогоднішньої дати.

Умови записують відповідно до правил мови SQL (Structured Query Language).

Складені умови — це умови, побудовані з простих за допомогою логічних операцій not (не), and (і), оr (або).

Наприклад, not 2; between 3 and 5; 3 оr 4 оr 5; Таня оr Іра; between date()-30 and date() — дати за минулі 30 днів від сьогоднішньої, between 21/4/99 and 21/5/99 — між двома датами.

У конструкторах фільтрів і запитів умови вводять у рядок умов. Умови, які стосуються різних полів і мають сполучник (логічну операцію) "і", записують в одному рядку конструктора умов. Умови, які стосуються одного поля і мають сполучник "або", розташовують одні під одній.

Сортування та фільтрація даних

Дія

Технологія виконання

Сортування даних в полі

К\М→вказівка Сортировка по...

Кнопки панелі інструментів в режимі таблиці

Накладення фільтру на записи згідно виділеному фрагменту

К\М→вказівка Фильтр по выделенному

Кнопка панелі інструментів в режимі таблиці

Зміна критеріїв фільтрації

К\М заголовку таблиці→вказівка Изменить фильтр

Кнопка панелі інструментів в режимі таблиці

Застосування фільтра

К\М заголовку таблиці →вказівка Применить фильтр

Кнопка панелі інструментів в режимі таблиці

Видалення фільтра (встановлення змісту таблиці)

К\М заголовку таблиці →вказівка Удалить фильтр

Кнопка панелі інструментів в режимі таблиці

ФОРМИ. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РЕЖИМИ РОБОТИ З ФОРМАМИ

Є два основні способи подання даних з БД для візуального огляду:

1. у вигляді таблиці;

2. у вигляді форми.

Форма подібна до бланка чи картки. Прикладами форми є будь-який бланк, сторінки з паспорта, картка з досьє чи бібліографічна картка на книжку в бібліотеці.

У програмі Ассess прийнято створювати базу даних спочатку у вигляді таблиці, а пізніше відображати її у вигляді форм.

Форми СУБД – об’єкт БД, призначений для введення даних у таблиці, їхнього редагування і відображення даних з однієї або кількох таблиць чи запитів у зручному для користувача форматі.

Елементи управління СКБД – це графічні елементи (поле, кнопка, малюнок), що розташовуються у формі або звіті для відображення даних або прикраси.

Принципи використання форм:

·  форми можуть відображати тільки один запис за один раз, зазвичай в простому форматі;

·  форми можуть відображати як редагуємі, так і незмінні поля;

·  форми можливо розробити схожими на звичайні паперові форми;

·  форми дозволяють змінити порядок слідкування полів, щоб полегшити введення даних та зробити його більш акуратним;

·  форми можуть утримувати данні з декількох таблиць;

·  форми можуть утримувати графіки та діаграми;

·  форми дозволяють автоматизувати завдання введення та мати меню користувача.

Виявляється, що на формі можна зручно розташувати:

-  поля типу ОLЕ з картинками, фотографіями тощо;

-  елементи керування: кнопки, перемикачі тощо.

-  надписи: заголовки форми, рубрик (а також розрисувати форму чи задати фоновий рисунок-заставку: сутінки, глобус, хмари тощо);

-  обчислювальні поля (це також елементи керування) для відображення результатів обчислень, виконаних на базі наявних полів;

-  закладки (багатосторінкові форми, де поля групують за змістом на різних закладках);

-  підпорядковані форми тощо.

Режими роботи з формами: режим форми, режим таблиці.

СТВОРЕННЯ ФОРМ

Є декілька способів створення форм, а саме:

ü автоматично за допомогою команди Автоформа;

ü за допомогою майстра форм;

ü вручну за допомогою конструктора форм;

ü комбінованим способом.

Наприклад, виконавши команду Автоформа→В столбец, отримаємо форму, в якій усі поля з таблиці будуть розташовані в стовпець і вирівняні до лівого краю.

Використання майстра форм дає змогу швидко відібрати потрібні поля з таблиці для розміщення на формі або розташувати на одній формі поля з різних таблиць. Для створення стандартних баз даних: адресних книжок, телефонних довідників тощо — також є майстри. Достатньо виконати вказівки майстра і структура бази даних готова (часто їх недоліком є надлишкова кількість полів).

Початківцям створювати форму вручну не рекомендують. Спочатку варто створити форму командою Автоформа або Мастер форм, а пізніше зробити зміни у формі за допомогою конструктора форм. Такий спосіб називається комбінованим.

Дія

Технологія виконання

Створення форми з допомогою автоформи (виводяться усі поля та записи з вибраної таблиці або запита)

1. Вкладка Формыкнопка Создать у вікні БД

2. Обрати таблицю або запит, на основі котрих необхідно створити форму, або відчинити таблицю або запит в будь-якому іншому режимі;

3. Обрати з списку вид автоформи.

Створення форми з допомогою майстра

1.  Обрати вкладку Формы у вікні БД;

2.  Клацнути по кнопці Создать;

3.  Обрати в списку Мастер форм;

4.  Дотримуватися інструкцій Майстра;

5.  Якщо створена форма не задовольняє вимогам, є можливість змінити її в режимі конструктора.

Створення форми у режимі конструктора

Див. п. „Створення форми у режимі конструктора

Створення форми у режимі Конструктора

Розглянемо можливості конструктора форм.

Для конструювання форми використовують Панель елементів керування з кнопками .

Щоб вставити елемент керування, його треба вибрати на панелі і клацнути на формі у точці вставляння.

Щоб добитися естетичного вигляду, об'єкту на формі його можна відформатувати або відредагувати за власним бажанням (зміна надпису або імені поля, переміщення поля або надпису, зміна розмірів поля або надпису, зміна кольору тексту, кольору заливки, зовнішнього вигляду елементу, зміна кольору заливки галузі даних). Вибрати необхідні вказівки можна з К\М виділеного для зміни об’єкта (Рис. 4)

Створення форми:

1.  Обрати у вікні БД вкладку Форми→ натиснути кнопку Создать;

2.  Обрати режим конструктора;

3.  В спеціальному вікні обрати у якості джерела таблицю, для якої буде створюватися форма;

4.  Натиснути кнопку ОК.

5.  Відчиниться вікно конструктора, в якому буде створюватися форма.

Разом з вікном Форма відчиниться Панель элементов (рис. 2), яка необхідна для створення форми. Якщо Панель элементов не відобразилась, то необхідно її відчинити самостійно, виконав Меню Вид→ вказівка Панель элементов, або натиснути кнопку .

Побудова форми буде виконуватися в галузі даних.

6. На панелі елементів обрати елемент Поле () та клацанням миши встановити його в будь-яке місце галузі даних (Рис. 3). В результаті в галузі даних з’явлиться елемент, який складається з двох частин: Поле (), яке використовується для відображення даних в формі та Надпись (), яка використовується для описання заголовку поля. Тобто, замість надпису „Свободный” необхідно встановити ім’я поля БД, а замість надпису „Поле0:” встановити заголовок цього поля.

7. Для того, щоб за елементом Поле закріпити ім’я поля БД клацніть по елементу (по надпису „Свободный”) ПКМ. При цьому відчиниться К\М (рис. 4). Обрати з К\М п. Свойства. В результаті відчиниться вікно властивостей поля. В рядку Данные вкладки Данные в разчиняючомуся списку обрати необхідне ім’я поля БД та зачинити вікно властивостей поля.

8. Для того, щоб замість надпису „Поле0:” встановити заголовок поля клацніть по надпису ЛК та на клавіатурі набрати відповідний заголовок. Введення заголовку закінчується натисканням клавіші <Enter >.

9. Побудували усі поля форми – створення форми завершено. Перейдіть до режиму форми. Ви побачити створену Вами форму, з допомогою можна вводити інформацію в БД.

Редагування форми:

10. Для повернення в конструктор з метою внесення змін в структуру форми скористайтеся кнопкою Конструктор вікна БД або кнопкою .

 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПОЛЯ ФОРМИ

Крім інформації, яка просто зберігається в БД, буває корисною інформація, яка може буди обчислена на основі даних які є у БД.

Обчислювальні поля БД не присутні в структурі БД та не зберігаються у файлі. Обчислення здійснюються автоматично кожен раз, коли користувач знаходиться в режимі форми та переходить від одного запису до іншого.

Для створення обчислювального поля:

1.  Перейти до режиму конструктора форми.

2.  Створити в галузі даних нове поле з надписом. Для цього виконайте такі ж дії, як і при створенні поля (див. п. „Створення форми у режимі конструктора”).

Щоб за елементом Поле закріпити математичний вираз:

3.  Клацніть по елементу (по надпису „Свободный”) ПКМ→відчинеться К\М→п. Свойства.

4.  У вікні Поле:ПолеN (рис. 5), у вкладці Данные в рядку Данные клацніть по кнопці → відчинеться вікно будівельника виразів (Рис. 6)

5.  Щоб включити в математичний вираз ім’я будь-якого поля БД клацніть в лівому списку по імені форми. в результаті в середньому списку відчиняться імена полів форми.

6.  Щоб включити в математичний вираз ім’я будь-якої функції виконайте подвійне клацання в лівому списку по папці Функція, а потім по Встроенные функции. В результаты у середньому списку списку відчиняться назви груп функцій. Оберіть одну з них. В правому списку побачите імена функцій, котрі можна вставляти в математичний вираз. функції і імена полів з’єднаються з допомогою скобок, арифметичних та логічних знаків.

J

Математичний вираз завжди починається зі знака ”=”.

Список деяких функцій:

Date() – визначає поточну дату. Примітка: арифметична різниця двох дат вимірюється в днях: Наприклад: =[Дата народження]-date(). Результатом цього виразу є кількість днів між двома датами.

Time() – визначає поточний час.

WeekDay() – визначає день тижня. наприклад: =WeekeDay(Date()). результатом цього виразу є номер поточного дня тижня (1 – неділя, 2 – понеділок, ..., 7 – субота).

Abs([x]) – визначає модуль числа, де х – ім’я поля.

Sqr([x]) – визначає квадратний корінь числа.

Int([x]) – визначає цілу частину числа.

Sin([x]) – визначає синус аргументу.

Cos([x]) – визначає косинус аргументу.

Tan([x]) – визначає тангенс аргументу.

Atn([x]) – визначає арктангенс аргументу.

Max([]) – визначає максимум зі списку поля аргументів.

Min([]) – визначає мінімум зі списку поля аргументу.

Sum([]) – визначає суму зі списку поля аргументів.

Avg([]) – визначає середнє значення зі списку поля аргументів.

 

Приклади математичних виразів:

=[Ціна]*[Кількість одиниць товару]

=[Мат]+[Фіз]+[Геом]+[Інф]

=Sum([Зарплата])

Хід роботи

Задача 1.

1.  Створити нову БД.

Для створення нової БД:

·  завантажити MS Access, у вікні, що з’явилося обрати пункт Новая база данных;

·  у вікні Файл новой базы данных задати ім’я вашої бази (пункт Имя файла) та обрати папку (пункт Папка), де ваша база даних буде зберігатися. По умові MS Access пропонує ім’я бази db1, а тип файлу – Базы данных Access. Ім’я задайте Викладачі, а тип файлу залишіть старим, так як інші типи файлів необхідні в спеціальних випадках;

·  клацніть по кнопці <Создать>.

2.  Створити таблицю БД.

Для створення таблиці бази даних:

·  у вікні бази даних обрати вкладку Таблицы, а потім клацніть по кнопці <Создать>;

·  у вікні Новая таблица обрати пункт Конструктор та клацніть по кнопці <ОК>.

В результаті здійснених операцій відчиниться вікно таблиці в режимі конструктора (див. рис. 1.3), в якому слід визначити поля таблиці.

3.  Визначити поля таблиці у відповідності з таблицею 2.

Таблиця 2. Таблиця даних ”Викладачі”.

Имя поля

Тип данных

Размер поля

Код викладача

Счетчик

 

Прізвище

Текстовый

15

Ім’я

Текстовый

15

По-батькові

Текстовый

15

Дата народження

Дата/время

Кратний

Посада

Текстовый

9

Дисципліна

Текстовый

11

Телефон

Текстовый

9

Зарплата

Денежный

 

Для визначення полів таблиці:

·  ввести в рядок стовпця „Имя поля” ім’я першого поля Код викладача;

·  в рядку стовпця „Тип данных” клацнути по кнопці списку та оберіть тип даних Счетчик.

Поля вкладки Общие залишитт такими, як пропонує MS Access.

Примітка: Заповнення рядку стовпця „Описание” необов’язково та зазвичай використовується для внесення додаткових відомостей про поле.

Для визначення всіх останніх полів таблиці БД Викладачі у відповідності з табл. 1.1.виконайте дії, аналогічні вказаним вище.

Увага!Зверніть увагу на вкладку Общие в нижній частині екрану. Радемо змінити данні в пункті Размер поля, а останні пункти залишити по умові (їх функції розглянемо далі). наприклад, для текстового типу даних Access пропонує по умові довжину 50 символів. Вряд чи поле „прізвище” буде утримувати більш 15 символів, хоча краще точніше підрахувати, скільки символів в самому довгому прізвищі. Не бійтеся помидитися – в подальшому можливо скорегувати довжину поля. Для числового типу Access пропонує Длинное число, але ваші данні можуть бути невеликі цілі числа (вдіапазоні від   -32768 до 32767) – тоді необхідно обрати Целое, або дробні числа – тоді необхідно обрати С плавающей точкой. Для вибору необхідного параметру необхідно клацнути по полю, а потім натиснути з’явившуюся кнопку списку та обрати необхідні данні. В результаті ваша таблиця буде мати більш компактний вигляд, а об’єм бази даних зменшиться.

4.  Зберегти створену таблицю.

Для збереження таблиці:

·  оберати пункт меню ФайлСохранить;

·  в діалоговому вікні Сохранение ввести ім’я таблиці Викладачі;

·  клацніть по кнопці ОК.

Увага! В результаті клацання по кнопці ОК Access запропонує вам задати ключове поле (поле первічного ключа), тобто поле, яке однозначно ідентифікує (визначає) кожний запис. Для однотабличної БД це не дуже актуально, як для багатотабличнї, тому клацніть по кнопці Нет.

5.  Ввести обмеження на данні, які вводяться в поле „Посада”: повинні вводитись тільки слова Професор, Доцент або Асистент.

6.  Задати текст повідомлення про помилку, яка буде зявлятися на екрані при введенні невірних даних в поле „Посада”.

7.  Задати значення по умові для поля „посада” у вигляді слова Доцент.

1. Для завдання умови на значення для даних, що вводяться:

§  увійти до режиму Конструктор для проєктуємої таблиці. Якщо ви знаходитесь у вікні БД, то оберіть вкладку Таблицы та клацніть по кнопці <Конструктор>. якщо ви знаходитесь в режимі таблиці, то клацніть по кнопці на панелі інструментів або виконайте команду Меню Вид→команда Конструктор;

§  у верхній частині вікна клацнути по полю Посада;

§  в нижній частині вікна клацнути в рядку параметру Условие на назначение;

§  клацнути по кнопці для визначення умов на призначення з допомогою будівельника виразів;

§  в вікні, що з’явилося написати слово Професор, потім клацніть по кнопці (ця кнопка виконує функцію АБО), написати Доцент, знов клацнути по цій же кнопці, написати Асистент та клацнути по кнопці ОК. таким чином ви ввели умову, при якій в поле Посада можуть вводитися тільки вказані значення.

2.  В рядку Сообщение об ошибке введіть речення „Такої посади немає, вірно введіть данні”.

3.  В рядку Значение по умолчанию вести слово „Доцент”.

4.  Ввести обмеження на данні в полі Код. тут обмеження необхідно вводити не зовсім звичайним способом. Спарва у тому, що коди викладачів не повинні співпадати. а також повинна бути забезпечена можливість їх зміни (із-за останньої умови в цьому полі не можна використовувати тип даних Счетчик, в якому данні не повторюються). Для виконання другої умови необхідно задати в полі <Код> тип даних Числовой, а для виконання першої умови зроити наступне:

§  клацнути по рядку параметру Индексированное поле;

Примітка! Індекс – це засіб Access, який прискорює пошук та сортування даних у таблиці. Ключове поле (поле первинного ключа) таблиці індексується автоматично. Не допускається створення індексів для полів типу MEMO та Гиперссылка або полів об’єктів OLE. Властивість Индексированное поле визначає індекс, створюваний по одному полю. Індексоване поле може утримувати як унікальні, так і повторюючи значення. припускається створення довільної кількості індексів.

§  обрати у списку пункт Да (совпадения не допускаются);

§  перейти до режиму Таблица, клацнув по кнопці на панелі інструментів або виконайте Меню Вид→вказівка Режим таблицы. На питання о збереженні таблиці клацніть по кнопці <Да>.

5. Ввести данні в таблицю у відповідності з табл. 2. Спробуйте в полі <Посада> будь-якого запису ввести слово Лаборант. Подивіться. що трапилося. На екрані повинно з’явитися повідомлення: „Такої посади немає, вірно введіть данні”. Ввести вірне слово.

8.  Ввести обмеження на дані в полі <Код>: ці данні не повинні повторюватися.

9.  Заповніть таблицю даними у відповідності з таблицею 1 та перевірте реакцію системи на введення невірних даних в поле „Посада”.

10.  Змінити ширину кожного поля таблиці у відповідності з шириною даних.

Для зміни ширини кожного поля таблиці у відповідності з шириною даних:

§  клацнути в будь-якому рядку поля <Код>;

§  виконати Меню Формат→команда Ширина столбца;

§  в з’явившемуся вікні вінкі клацнути по кнопці <По ширине данных>. Ширина поля зміниться;

§  проробити цю операцію з іншими полями.

або з допомогою миши: як при роботі зі стовпцями в ЕТ MS Excel.

11.  Здійснити заміну даних: змінити заробітну плату асистенту Сергієвій з 450 грн. на 470 грн.

Для заміни заробітної плати асистенту Сергеєві з 450грн. на 470 грн.:

§  перевести курсор в перший рядок поля <Зарплата>;

§  виконати Меню Правка→команда Заменить;

§  в з’явившемуся вікні в рядку Образец ввести 450 грн.;

§  в рядку Заменить ввести 470 грн. Зверніть увагу на останні опції – вам необхідно вести пошук по сім записам даного поля;

§  клацнути по кнопці <Найти далее>. Курсор перейде на необхідну запис;

§  клацнути по кнопці <Заменить>. Данні будуть змінені.

§  клацнути по кнопці <Закрыть>.

Примітка! Змінити данні можна вручну:

·  якщо підвести показник миши до правої межі стовпця в рядку заголовків та, утримуючи натиснутою ЛКМ, перемістити межу стовпця;

·  якщо підвести показник миши до правої межи стовпця в рядку заголовків та двічі клацнути мишкою. в цьому випадку ширина стовпця підійде під саму довгу запис стовпця(включаючи заголовок);

якщо виділив стовпець або декілька стовпці,. обрати К\М (ПКМ)→ вказівка Ширина столбца...

12.  Переглянути створену таблицю, як вона буде виглядати на аркуші паперу при друкуванні.

Для перегляду створеної таблиці:

§  клацнути по кнопці або виконати Меню Файл→ команда Предварительный просмотр. Ви побачите таблицю як би на листі паперу;

§  зачиніть вікно перегляду, клацнувши по кнопці <Закрыть>.

Примітка! Якщо ви намагаєтесь змінити поля або орієнтацію таблиці на листі паперу, виконайте Меню Файл→команда Параметры страницы. У відчиненому вікні можна змінювати вказані параметри.

задача 2

1.  Відчиніть БД Викладачі.mdb, створену в лабораторному практикуму №1.

2.  Відчиніть таблицю Викладачі .

3.  Здійснити пошук в таблиці викладача Міронова.

4.  Здійснити сортування даних в полі „Дата народження” по спаданню.

5.  Здійснити фільтрацію даних по полям „Посада” та „Дисципліна”.

6.  Здійснити фільтрацію даних Розширеним фільтром по полям „Прізвище” – по зростанню, „Дата народження” – по спаданню.

7.  Здійснити фільтрацію даних по полю ”Зарплата”, обравши викладачів, які отримують більше 800 грн.

8.  З допомогою Майстра форм створити форму склад викладачів (тип – форма в один стовпець).

9.  Знайти запис про доцента Грішина, знаходячись в режимі форми.

10.  Змінити зарплату асистенту Сергєєвій з 470 грн. на 490 грн.

11.  Здійснити сортування даних в полі „Ім’я” по спаданню.

12.  Здійснити фільтрацію даних по полю „Посада”.

13.  Змінити назви полів „Дисципліна” на „Викладаєма дисципліна”.

Переглянути форму з точки зору того, як вона буде виглядати на аркуші паперу.

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ:

3. Для пошуку в таблиці викладача Миронова:

§ перевести курсор в перший рядок поля „Прізвище”;

§ виконати Меню Правка→команда Найти...;

§ в з’явившемуся вікні у рядку Образец ввести Міронов;

§ в рядку параметра Просмотр повинно бути слово Все (мається на увазі шукати по усім записам);

§ в рядку параметра Совпадение обрати зі списку С любой частью поля;

§ в рядку параметра Только в текущем поле встановити прапорець;

§ клацнути по кнопці <Найти>. Курсор перейде на другий запис та виділить слово Міронов;

§ клацнути по кнопці <Найти далее>. Курсор перейде на сьомий запис та також виділить слово Міронов;

§ клацнути по кнопці <Закрыть> для виходу з режиму пошуку.

4. Для сортування даних в полі „Дата народження” по спаданню:

§ клацнути по будь-якому запису поля „Дата народження”;

§ клацнути по кнопці на панелі управління або виконайте Меню Записи→вказівка Сортировка→ вказівка Сортировка по убыванию. Усі данні в таблиці будуть відсортовані у відповідності зі спаданням значень в полі „Дата народження”.

5. Для фільтрації даних по полям „Посада” та „Дисципліна”:

§ клацнути по запису Доцент поля „Посада”;

§ клацнути по кнопці або виконайте Меню Записи→вказівка Фильтр→ вказівка Фильтр по выделенному. В таблиці залишаться тільки записи про викладачів – доцентів;

§ клацнути по запису Інформатика поля „Дисципліна”;

§ клацнути по кнопці або виконайте Меню Записи→вказівка Фильтр→ вказівка Фильтр по выделенному. В таблиці залишаться тільки записи про викладачів – доцентів кафедри інформатики;

§ для відміни фільтрації клацнути по кнопці на панелі інструментів або виконайте Меню Записи→вказівка Фильтр→ вказівка Удалить фильтр. В таблиці з’являться усі данні.

6. Для фільтрації даних з допомогою розширеного фільтру по полям „Ім’я” та „Дата народження”:

§ виконати Меню Записи→вказівка Фильтр→ вказівка Расширенный фильтр;

§ у вікні розширеного фільтру задати умови фільтрації:

у першому стовпці зліва у рядку Поле задати – Ім’я;

у рядку Сортировка – по возростанию.

у другому стовпці у рядку Поле задати – Дата народження;

у рядку Сортировка – по убыванию. (Рис. 1)

§  виконати Меню Фильтр→ вказівка Применить фильтр;

§ для відміни фільтрації клацнути по кнопці на панелі інструментів або виконати Меню Записи→вказівка Удалить фильтр. В таблиці з’являться усі данні.

7. Для того, щоб відфільтрувати викладачів, які отримують більше 800 грн.:

§  виконати Меню Записи→вказівка Фильтр→ вказівка Расширенный фильтр;

§ у вікні розширеного фільтру задати умову фільтрації:

у першому стовпці зліва у рядку Поле задати – Зарплата;

у рядку Условие отбора – >800; (Рис. 2)

§ виконати Меню Фильтр→ вказівка Применить фильтр;

§ для відміни фільтрації клацнути по кнопці на панелі інструментів або виконати Меню Записи→вказівка Удалить фильтр. В таблиці з’являться усі данні

8. Для створення форми Склад викладачів:

§  відчинити вкладку Формы у вікні БД;

§  клацніть по кнопці <Создать>;

§  в з’явившемуся вікні обрати (підвести курсор миши та клацнути ЛКМ) пункт Мастер форм;

§  клацнути по значку списку в нижній частині вікна;

§  обрати зі з’явившегося списку таблицю Викладачі;

§  клацнути по кнопці <ОК>;

§  в з’явившемуся вікні обрати поля, які будуть присутні у формі. В даному прикладі присутніми будуть усі поля, тому клацніть по кнопці ;

§  клацнути по кнопці <Далее>;

§  в з’явившемуся вікні обрати вид Форма в один столбец, клацнути по кнопці <Далее>;

§  в з’явившемуся вікні обрати стиль оформлення. Для цього клацніть по словам, позначаючим стилі, або пересувайте виділення стрілками уверх/униз на клавіатурі. Після вибору клацніть по кнопці <Далее>;

§  в з’явившемуся вікні задайте ім’я форми, набрав на клавіатурі параметр Склад викладачів. Інші параметри у вікні залишить без змін;

§  клацніть по кнопці <Готово>. Перед вами відчиниться форма в один стовпець. Стовпець зліва – це назви полів, стовпець справа – данні першого запису (в нижній частині вікна в рядку Запись стоїть цифра ”1”). Для переміщення по записам необхідно клацнути по кнопці (в сторону записів з більшими номерами) або по кнопці (в сторону записів з меншими номерами). Кнопка – це перехід на новий запис, кнопка – перехід на останній запис.

9. Для пошука викладача Грішина:

§  Перевести курсор у рядок поля „Прізвище”;

§  виконати Меню Правка→команда Найти...;

§ в з’явившемуся вікні у рядку Образец ввести Грішин;

§ в рядку параметра Просмотр повинно бути слово Все (мається на увазі шукати по усім записам);

§ в рядку параметра Совпадение обрати зі списку С любой частью поля;

§ в рядку параметра Только в текущем поле встановити прапорець;

§ клацнути по кнопці <Найти>. Курсор перейде на 6-ий запис та виділить слово Грішин;

§ клацнути по кнопці <Найти далее>. Система видаст повідомлення: „Поиск записей в приложении MS Access завершен...”

§ клацнути по кнопці <Закрыть> для виходу з режиму пошуку.

10. Для заміни зарплати асистенту Сергєєвій з 470 грн. на 490 грн.:

§  перевести курсор в рядок поля <Зарплата>;

§  виконати Меню Правка→команда Заменить;

§  в з’явившемуся вікні в рядку Образец ввести 470 грн.;

§  в рядку Заменить ввести 490 грн. Зверніть увагу на останні опції – вам необхідно вести пошук по сім записам даного поля;

§  клацнути по кнопці <Найти далее>. Курсор перейде на необхідну запис;

§  клацнути по кнопці <Заменить>. Данні будуть змінені.

§ клацнути по кнопці <Закрыть>.

11. Для сортування даних в полі „Прізвище” по спаданню:

§ клацнути по будь-якому запису поля „Прізвище”;

§ клацнути по кнопці на панелі управління або виконайте Меню Записи→вказівка Сортировка→ вказівка Сортировка по убыванию. Усі данні у формі будуть відсортовані у відповідності зі спаданням значень в полі „Прізвище”.

12. Для фільтрації даних по полю „Посада”:

§ клацнути по запису Доцент поля „Посада”;

§ клацнути по кнопці або виконайте Меню Записи→вказівка Фильтр→ вказівка Фильтр по выделенному. В формі залишаться тільки записи про викладачів – доцентів;

§ клацнути по запису Інформатика поля „Дисципліна”;

§ клацнути по кнопці або виконайте Меню Записи→вказівка Фильтр→ вказівка Фильтр по выделенному. В формі залишаться тільки записи про викладачів – доцентів кафедри інформатики;

§ для відміни фільтрації клацнути по кнопці на панелі інструментів або виконайте Меню Записи→вказівка Фильтр→ вказівка Удалить фильтр. У формі з’являться усі данні.

13. Змінити назву поля „Дисципліна” на „Викладаєма дисципліна”. Для цього:

§  перейти в режим конструктора, клацнув по кнопці на панелі інструментів або виконав Меню Вид→вказівка Конструктор;

§  клацнути ПКМ в полі „Дисципліна” (на назві поля – воно зліва, а рядок справа з іменем Дисципліна – це комірка для даних, властивості яких ми не будемо змінювати). В з’явившемуся вікні обрати пункт Свойства. На екрані відчиниться вікно властивостей для назви поля „Дисципліна”;

§  клацнути по рядку з іменем Подпись, тобто там, де знаходиться слово Дисципліна;

§  видалити слово „Дисципліна” та введіть „Викладаємо дисципліна”;

§  для перегляду результату перейдіть в режим форми, виконав Меню Вид→ вказівка Режим формы.

14. Для перегляду створеної форми:

§ клацнути по кнопці або виконайте Меню Файл→ вказівка Предварительный просмотр. Ви побачите форму як би на аркуші паперу;

§ зачиніть вікно перегляду, клацнувши по кнопці <Закрыть>.

Примітка! Не дивуйтеся отриманому результату, так як на листі вмістилося декілька сторінок форми.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Задача 1. Створити БД, яка утримує відомості про відомих вам тварин, та включає наступні данні: назву, тип, клас, загін, приблизну вагу та розміри, ареал мешкання (материк).

Знайти:

1)  птахів, що мешкають у Африці;

2)  усіх неземноводних;

3)  „великих” ссавців (великими вважать тварин, чия вага більше 10 кг або які мають один з розмірів більше 1 м);

4)  загіни, представники яких мешкають тільки на одному континенті.

Задача 2. Створити БД, яка утримує список крупніших світил зіркового неба, яка включає наступні відомості: найменування зірки, астрономічна назва (тобто буква грецького алфавіту), сузір’я, зіркова величина.

Знайти:

1)  світила, що мають зіркову величину меншу 5;

2)  зірки, які відповідають літері а;

3)  зірки, що знаходяться в зодіакальних сузір’ях;

4)  сузір’я, які включають у себе більше двох зірок (в вашій таблиці).

Задача 3. Створити таблицю-меню обіду, яка утримує данні: найменування блюда, його вартість, категорія (перше, друге, гарнір, десерт, напій), час приготування:

Знайти:

1)  блюда, які мають ціну нижче 10 грн.;

2)  блюда, які мають ціну нижче 5 грн. та можуть бути приготовлені протягом півгодини;

3)  знайти обіди (обід складається з одного блюда кожної категорії), котрі можуть бути приготовлені протягом півгодини.

Задача 4. Створити таблицю-телефонний довідник ваших друзів, що утримує відомості: прізвище, ім’я, по-батькові, телефон, дата народження, вулиця, будинок, квартира.

Знайти тих з них, котрі:

1)  мешкають на вашій вулиці;

2)  народилися у березні;

3)  мають знак зодіаку „Стрілець”;

4)  народилися в рік тигру по східному календарю (це 1962, 1974, 1986, 1998 роки і т. под. через 12);

5)  ваші тезки; знайти їх кількість.

Задача 5. Створити БД репертуару оперного театру, що утримує відомості: назву твору, автор, дата постановки, мови виконання.

Знайти постанови, котрі:

1)  виконуються на італійській мові;

2)  виконуються в період зимових канікул з 29.12 по 10.01;

3)  виконуються тільки один раз.

Задача 6. Створити БД ваших улюблених фільмів, яка утримує наступні відомості: назва фільму, ПІП режисера, рік випуску, державу, кінокомпанію (врахувати, що деякі Фіми режисовані одним і тим же режисером та випущені однією й тією ж кінокомпанією).

Знайти:

1)  усі фільми вказаного режисеру;

2)  усі фільми, випущені в 70-х роках ХХ століття у СРСР;

3)  перший фільм вказаного режисеру.

Задача 7. Створити БД наявності товару в магазині. яка утримує відомості про номер товару, назву товару, кількість (штук) товарів, вартість однієї одиниці товару.

Зробити:

1)  впорядкувати товари по алфавіту;

2)  список товарів, які є у наявності не більше 500 штук;

3)  товари, ціна яких нижче 1 грн. 50 копійок.

Задача 8. Створити БД проведення контрольних робіт, яка містить назву групи, прізвище студентів (6 студентів), назви предметів: АТЧ, інформатика, економіка.

Знайти:

1)  список студентів з відмінними оцінками з інформатики та АТЧ;

2)  список студентів, які мають двійки;

3)  список студентів, прізвище яких починаються на букву „К”.

Задача 9. Створити БД вчителів школи, що утримує відомості: ПІБ вчителя, стаж роботи, дата народженні, предмет, клас, в якому він веде цей предмет (кількість класів обмежити п’ятьма).

Знайти:

1)  усіх вчителів, які викладають в даному класі;

2)  всіх учнів математики;

3)  всіх учнів фізичної культури, які мають стаж роботи більш 10 років.

Задача 10. Створити БД, що утримує наступні відомості з Періодичної таблиці елементів Менделєєва: найменування елементу, його номер, атомна вага, метал або ні, примітка (галоген, інертний газ та інше), рік відкриття.

Знайти елементи, які:

1)  були відкриті у XVII ст.;

2)  є металами та були відомі до 1900 року;

3)  галогени з номером до 45.

Задача 1.1 У БД в задачі 1 вивести у формі окремими пунктами данні про максимальну вагу та середній розмір тварин.

Задача 2.1. У БД в задачі 2 вивести у формі окремими пунктами данні про світила як мають мінімальну та максимальну зіркові величини.

Задача 3.1. У БД в задачі 3 вивести у формі окремими пунктами данні про вартість усіх обідів списку разом, вартість самого дорогого обіду.

Задача 4.1. У БД в задачі 4 вивести у формі окремими пунктами данні про найбільший номер квартири серед ваших друзів та дату народження наймолодшого з ваших друзів.

Задача 5.1. У БД в задачі 5 вивести у формі окремими пунктами данні про дату найпершої та останньої постановки.

Задача 6.1. У БД в задачі 6 вивести у формі окремими пунктами данні про рік випуску найстарішого та найновішого фільму.

Задача 7.1. У БД в задачі 7 вивести у формі окремими пунктами данні про найбільшу кількість товару в магазині та загальну вартість кожного товару.

Задача 8.1. У БД в задачі 8 вивести у формі окремими пунктами данні про підсумкову оцінку по кожному студенту як середнє арифметичне поточних балів та суму усіх балів по кожному студенту.

Задача 9.1. У БД в задачі 9 вивести у формі окремими пунктами данні про най досвідченого вчителя у школі, загальний стаж роботи усіх вчителів школи.

Задача 10.1. У БД в задачі 10 вивести у формі окремими пунктами данні про дату відкриття найпершого елементу з вашого списку та найбільшу вагу елемента.

 

Контрольні запитання

1.  Бази даних: означення та їх призначення.

2.  Фактографічні та документальні БД.

3.  Моделі БД. Особливості реляційних БД.

4.  СУБД: означення, функції. Приклади СУБД.

5.  Основні поняття БД. Співвідношення між поняттями для таблиць, відношень, файлів.

6.  Розповісти про операції по редагування таблиць.

7.  Який параметр визначає довжину поля?

8.  Об’єкти MS Access: базові, самостійні, несамостійні. Режими роботи з об’єктами.

9.  Етапи роботи з БД.

10.  Типи даних БД.

11.  Способи створення таблиць.

12.  Описати структуру вікна таблиці MS Access.

13.  Розповісти про пошук записів у СУБД Access.

14.  Розповісти про можливості сортування даних у СУБД Access.

15.  Що таке фільтр, фільтрація даних у СУБД..

16.  Типи фільтрації даних СУБД.

17.  Види умов при фільтрації даних у СУБД. Правила запису умов.

18.  Які операції при фільтрації даних здійснює користувач? Описати команди (кнопки).

19.  Дати означення форми.

20.  Призначення форми.

21.  Режими роботи з формами. Способи створення форм.

22.  Обчислювальні поля форми, їх призначення.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы