Методические указания по информатике

РОБОЧА ПРОГРАМА  Навчальної дисципліни "Інформаційні технології "  для студентів спеціальності  «Агрономія».

 

Робоча програма “Інформаційні технології“, складена на підставі типової програми курсу “Інформаційнй технології“ для  вищих навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредітації, ГСВО МОНУ, Київ.

Робоча програма розглянута і ухвалена на засіданні кафедри інформатики Миколаївського державного аграрного університету.

Вивчення дисципліни "Інформаційні технології" дозволяє : освоїти сучасні  інформаційні технології, бази даних, методи та засоби перетворення  даних, операційні системи, засоби обробки текстової, табличної та графічної інформації, придбати навики з використання пакетів  Microsoft office та роботи в локальних  та глобальних комп'ютерних мережах.

Формує навички використання інформаційних та комп'ютерних технологій у процесі с.-г. діяльності.

Learning discipline “Information technologes” allows: mastering basis of informatics, data types, methods of data, processing, operating systems,  mastering products of Microsoft Office and using the local and global net on computers.

1. Мета і задачі модулю

1.1. Місце і роль модулю в системі підготовки фахівців

Дисципліна “Інформаційні технології” є важливою складовою частиною в системі підготовки магістрів у вищих аграрних закладах освіти, де висвітлюються основні принципи та методи застосування сучасних інформаційних технологій, навичок роботи з телекомунікаціями та інформаційними системами, швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.

 

Завдання  курсу:

·  Надання відомостей про сучасні інформаційні технології та телекомунікації

·  Опанування найбільш поширених технологій автоматизації офісу та програмних засобів колективного користування

·  Набуття навичок роботи з електронною поштою

·  Опанування спеціалізованих программ

·  Набуття навичок роботи з INTERNET

·  Вивчення особливостей отримання необхідної інформації з INTERNET з послідуючим перекладом

Засвоєння матеріалу звбезпечується на лекціях та практичних заняттях.

1.2. Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідне для вивчення дисципліни:

 

Фундаментальні науки:

·  математика,

·  ділова українська мова,

·  англійська мова.

·  інформатика,

Спеціальні модулі:

·  статистика,

·  пакети прикладних програм з різних спеціальностей.

Професійно - ориєнтовані:

·  ІОС  в селекції.

1.3.Вимоги щодо знань і вмінь, набутих внаслідок вивчення модулю:

Студент повинен знати:

·  основні поннятя інформатики

·  архітектуру персональних комп’ютерів

·  моделі і методи проектування задач

·  технології автоматизації офісу та програмних засобів колективного користування (текстові редактори, електронні таблиці, бази даних)

·  графічні редактори (векторної та растрової графіки)

·  локальні та глобальні мережі

Студент повинен вміти:

·  працювати на ПК як користувач;

·  працювати в Internet;

·  вміти працювати з пакетом Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project);

·  ABBY Fine Reader 6.0 та вище;

·  Corel Draw 7 та вище.

Скачати повний текст Рабоча програма Інформаційні технології -  rabocha-programa-informacijni-texnologiї.doc

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы