Лабораторные работы по информатике

Лабораторна робота № 5

Методи прогнозування в табличному процесорі Excel

Мета роботи: навчитися будувати графічну залежність між експериментальними даними, ознайомитися з методом частотного аналізу.

Теоретичні відомості

Іноді нам необхідно раніше знати “що буде”. Це допомагає прийняти вірне рішення. В науці таке передбачення називається прогнозуванням. Основою прогнозування є дані спостережень, експериментальні дані.

Частотній аналіз

При обробці статистичних даних в садівництві, демографії, маркетингу, при аналізу хіміко-технологічної оцінки плодів економічних показників виникає запитання: “Як часто серед результатів, які спостерігаються або досліджуються, зустрічаються значення, що належать деякому діапазону?”. Відповідь на це запитання визначає правильну поведінку в майбутньому. Наприклад, при визначенні концентрації азоту діоксиду в атмосферному повітрі різних частин міста отримали декілька даних. При наявності різних границь допустимої концентрації (0,04мг/дм3, 0,05 мг/дм3, 0,06 мг/дм3, 0,085 мг/дм3) необхідно визначити кількість районів, показники яких входять до конкретної границі.

Заповнюємо лист електронної таблиці, як вказано нижче.

Концентрация азоту діоксиду (мг/дм3)

Границі концентрації (мг/дм3

Число районів

0,065

0,088

0,065

0,055

8,00

 

0,05

0,09

0,04

0,02

10,60

 

0,065

0,065

0,092

0,07

11,50

 

0,055

0,015

0,075

0,035

15,40

 

0,03

0,025

0,075

0,085

   

Далі необхідно зробити слідуючи дії:

·  виділяємо комірки в стовбці Число районів (їх на одну більше ніж комірок з границями концентрації);

·  використовуємо статистичну функцію ЧАСТОТА, Де перший аргумент – це комірки з визначеною концентрацією по районам, другий аргумент – комірки з вказаними границями концентрації;

·  завершуємо роботу з функцією натиснувши клавіші Ctrl+Shift+Enter.

Результат аналізу відобразиться у стовбці Число районів:

Концентрация азоту діоксиду (мг/дм3)

Границі концентрації (мг/дм3)

Число районів

0,065

0,088

0,065

0,055

0,04

6

0,05

0,09

0,04

0,02

0,05

1

0,065

0,065

0,092

0,07

0,06

2

0,055

0,015

0,075

0,035

0,085

8

0,03

0,025

0,075

0,085

 

3

Він показує, що в трьох районах концентрація шкідливої речовини досягає вище максимальної допустимої (0,085 мг/дм3), в восьми районах концентрація знаходиться 0,06-0,085 мг/дм3. Тобто, виконав такий аналіз можна прогнозувати погіршення показників атмосферного повітря всього міста.

Апроксимація

Апроксимація є один із методів прогнозування, який дозволяє описати результати, які спостерігалися, аналітичною функцією, тобто, застосовує рівняння, що описує експериментальні точки. Спочатку необхідно побудувати графічну залежність між експериментальними даними (тип графічної залежності – “Точечная”), а потім знайти рівняння(математичну модель).

Прикладом припущень щодо зв’язку між ознаками можуть бути рівняння:

– лінійна залежність;

– поліноміальна залежність;

– логарифмічна залежність;

– степенева залежність;

– експоненціальна залежність.

Вид відповідного рівняння обирається шляхом проведення аналізу розміщення експериметанальних даних.

Знаходження параметрів рівняння

Для знаходження параметрів рівняння (математичної моделі), яка б описала дану залежність необхідно:

§  виділити побудований графік (один раз клацнути лівою клавішею миші по одній з точок графіка);

§  клацнути правою клавішею миші по виділеній лінії графіка;

§  у меню, що з’явиться, вибрати пункт “Добавить линию тренда”;

§  у діалоговому вікні, що з’явиться, у закладці “Тип” вибрати одну із запропонованих ліній функціональних залежностей, якою планується апроксимація експериментальних точок;

§  у закладці “Параметри” відмітити пункт “показывать уравнение на диаграме”;

§  натиснути кнопку “Ок”;

§  на графіку з’явиться апроксимуюча лінія з рівнянням, за яким вона побудована.

§  вибрати пункт “Формат линии тренда”;

§  у діалоговому вікні, що з’явиться, у закладці “Тип” вибрати іншу функціональну залежність;

§  у закладці “Параметри” відмітити пункт “поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации”;

§  натиснути кнопку “Ок”.

Контрольні запитання

1.  Яка послідовність знаходження рівняння апроксимуючої лінії?

2.  Як вивести на робоче поле рівняння апроксимуючої лінії?

3.  Як змінити тип апроксимуючої лінії?

4.  Яке призначення функції ЧАСТОТА?

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы