Лабораторные работы по информатике

Лабораторна робота 1. Додаткові можливості WORD - Введення в текст:

математичних формул та рівнянь, створення блок-схем, (бали 5-8)..... 2 год.

МАТЕРІАЛИ ДО ЗАНЯТТЯ

У складних документах MS Word часто застосовується різного виду графіка:

w  кліпи – рисунки з колекції, створеної виробниками програмного забезпечення;

w  графічні об’єкти, що зберігаються в файлах та створені спеціалізованими засобами машинної графіки;

w  графічні об’єкти, що створені за допомогою панелі інструментів Рисование Word, яка знаходиться на екрані після натискання кнопки <Рисование> на панелі Стандартная.

Отже, в MS Word існує бібліотека малюнків, в котрі можна вставляти в документи. Також безпосередньо в Word можна створювати простіші малюнки, блок-схеми і т. под., користуючись панеллю інструментів Рисование.

Технологія роботи з об’єктами

Дія

Алгоритм

Вставка малюнків, фотографій з колекції Clip Galleri

1.  встановити курсор в місце, де необхідно розташувати малюнок;

2.  Меню Вставка®вказівка Рисунок®Картинки

3.  У діалоговому вікні-файлері обрати необхідний розділ – Наука и техника, клацнувши по ньому лівою кнопкою миши;

4.  Виділити потрібний малюнок. Для цього встановити курсор миши на малюнку та натиснути ліву кнопку миши.

5.  Скопіювати малюнок в буфер обміну (К\М).

6.  Перейти у робочий документ та вставити картинку у потрібну галузь робочого листа Меню Правка®вказівка Вставить (або через К/М)

Вставка малюнків з файлу

Меню Вставка®вказівка Рисунок®Из файла

Вставка звуків, відео роликів з колекції Clip Galleri

Меню Вставка®вказівка Объект®Microsoft Clip Gallery

Створення нескладних малюнків

Скористайтеся панеллю інструментів Рисование (кнопка на панелі інструментів Стандартная)

Зміна розмірів малюнка

1 спосіб (з допомогою миші):

1.  Виділити малюнок.

2.  підвести курсор миші к куту рамки малюнка та, що курсор прийняв вид діагональної стрілки з двома кінцями та натисніть ПКМ

3.  Натисніть клавішу CTRL та, утримуючи її, пересувайте мишку, добившись необхідного розміру зображення.

4.  Відпустити клавішу миші та клавішу CTRL.

2 спосіб (з допомогою діалогового вікна):

1.  Виділити малюнок.

2.  Меню Формат®вказівка Объект

3.  Встановити необхідні розміри або масштаб зображення з допомогою відповідних показників

4.  натиснути кнопку ОК

3 спосіб (з допомогою мишки):

1.  Виділити малюнок.

2.  Підвести курсор миші до кута рамки малюнка так, щоб курсор прийняв вид діагональної стрілки з двома кінцями та натисніть ЛКМ.

3.  Не відпускаючи ЛКМ пересувайте мишку, добиваючись необхідного зображення.

4.  Відпустити клавішу миші.

Форматування елементів малюнка

1.  Викликати К/М малюнка (ПКМ)

2.  Вказівка Формат объекта…®в діалоговому вікні здійснити необхідні налагодження:

3.  Натиснути кнопку ОК.

Якщо малюнок вставлено з файлу можна зробити додаткові налагодження: яскравість, контрастність і т. под.

  Викликати К/М малюнка (ПКМ)

  Вказівка Отразить панель настройки изображения

Комбінування елементів в один малюнок

  На панелі Рисование натисніть кнопку з білою стрілкою . Ця кнопка виділиться під світкою;

  Клацніть мишкой в будь-якому куті краю схеми;

  Розтягніть рамку так., щоб вона охопила усі площину, де розташовуються графічні об’єкти. Якщо усе зроблено вірно, то на всіх графічних об’єктах з’являться маркери;

  На панелі Рисование натисніть кнопку Действие та оберіть параметр Группировать;

  Натисніть кнопку з білою стрілкою, під світка кнопки зникне.

Виділити необхідні елементи можна утримуючи клавішу Shift та виділяючи послідовно кожен елемент.

Вставка фігурного тексту

На панелі Рисование оберіть кнопку Добавить объект WordArt . оберіть необхідний стиль. натисніть на кнопку ОК. Введіть надпис натисніть на кнопку ОК

Створення надписів

1 спосіб:

Меню Вставка®вказівка Надпись

2 спосіб:

1.  Натисніть на кнопку Надпись на панелі Рисование.

2.  Намалюйте прямокутник та введіть в нього текст, користуючись всіма елементами форматування.

ВВЕДЕННЯ ФОРМУЛ

Якщо необхідно набрати в вашому документі яку-небудь формулу, найкраще всього скористатися редактором формул.

Технологія роботи з формулами

Дія

Алгоритм

Вставка (введення) математичної формули

1 спосіб

1. Меню Вставка®вказівка Объект®вкладка Создание

2.  В списку Тип объекта обрати СозданиеMS Equation 3.0

3.  У вікні редагування формул обрати шаблон з нижнього ряду панелі інструментів та заповнити поля (див. Рис.1)

4.  з верхнього ряду панелі інструментів обрати необхідний символ. Ввести текст.

5.  щоб вложити один шаблон в інший, необхідно встановити курсор в потрібне місце у вікні редактора формул, а потім обрати необхідний шаблон на панелі інструментів;

6.  далі пересуваючись по елементам шаблону за допомогою клавіш переміщення курсору або мишки, ввести формулу.

7.  для виходу з редактору формул, клацніть мишкою за межами вікна редагування.

2 спосіб

Кнопка на панелі інструментів Стандартная.

Відредагувати набрану формулу

1 спосіб

клацніть по формулі двічі ЛКМ

2 спосіб

1.  виділити даний об’єкт (ЛКМ);

2.  Меню Правка®вказівка Объект Формула®Изменит или Открыть

Додати фразу, яка не відноситься до математичних позначок

Для таких записів зручно використовувати режим стилю “текст”. В цьому режимі символи алфавіту відформотовані як звичайний текст, а додавання інтервалів між словами можливо з допомогою клавіші <Пробел>. Зверніть увагу, щоб ввести в математичному стилі пробіл, необхідно обрати з верхнього ряду панелі інструментів відповідний символ.

1.  Помістити курсор на початок нового тексту;

2.  Меню Стиль®вказівка Текст;

3.  Ввести текст;

4.  щоб повернутися до математичного стиля, оберіть вказівку Математический в меню Стиль

Редактор формул 

Створіть новий документ та оформіть його за зразком.

 

Технологія виконання

1.  На панелі [Рисовние] виберіть знак WordArt. Створіть надпис “Лікарня для тварин” обрав стиль . Розташуйте надпис по центру.

2.  Необхідний малюнок оберіть за наступною послідовністю [Вставка-Рисунок-Картинки].

3.  Викличте контекстне меню малюнка, обравши пункт [Формат рисунка]. На вкладці [Положение] виберіть [За текстом].

4.  Надпис “9:00-22:00” зробіть, користуючись WordArt, стиль

5.  Надписи “ПОНЕДІЛОК, СУБОТА” зробіть, користуючись WordArt, стиль .

6.  Надпис “ВИХІДНИЙ НЕДІЛЯ” зробіть, користуючись WordArt стиль

7.  Знак оберіть з панелі малювання таким чином [Автофигуры-Звезды и ленты…].

8.  Для того, щоб замалювати зірку використуйте послідовність: визвати контекстне меню зірки, [Формат автофигуры - Цвет и линии – Заливка - Цвет…].

9.  Накласти надпис “ВИХІДНИЙ НЕДІЛЯ” на зірку. Для прийняти положення [Порядок – На задний план].

10.  Розташуйте усі об’єкти WordArt у необхідному положенні (згідно зразку)користуючись мишкою.

11.  Наприкінці роботи згрупуйте всі елементи картинки, обравши [Действия-Группировать]. (Окресливши перед цим область картинки стрілкою на панелі Рисования.)

Вставка символів

Технологія вставлення символів до документу:

1.  Меню Вставка®вказівка Символ®вкладка Символы

2.  з розкриваючого списку Шрифт обрати необхідну групу символів: Symbol (грецький алфавіт, стрілки, математичні символи), Wingdings (&(À# і т. под. ).

3.  натиснути на кнопки <Вставить>®<Закрыть>.

Для того, щоб вставити спеціальний символ, відчинити вкладку Специальные символы. Тут також можна вставити обраний символ або переглянути комбінацію клавіш для вставлення даного символу.

зміст заняття

1. Вивчити матеріали до заняття.

Задание 1. Освойте технологию создания документов, в которых используются графические объекты:

• стандартные рисунки;

• графические объекты из коллекции WordArt;

• графические объекты из коллекции Автофигуры.

Оформите фрагменты текста так, как показано на рис. 1, придерживаясь следующей последовательности действий:

1. Откройте новый документ Word.

2. Вставьте новую страницу и вызовите на экран панель Рисование.

3.Вставьте рисунок, который будет служить фоном для текста приглашения.

4. Перенесите картинку на вторую страницу.

5.Оформите фрагменты текста как фигурный текст с помощью инструментов WordArt.

6. Сгруппируйте все графические объекты.

7. Вставьте фигуру из коллекции Автофигуры панели Рисование.

8. Поверните графический объект на 180 градусов.

9. Сохраните документ в файле Графика1.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы