Инструкционные карты занятий

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА N Еxcel_4

На выполнение практического занятия по предмету

"Компьютеризация сельскохозяйственного производства"

Утверждаю

Председатель цикловой комиссии

Общественных дисциплин

Прохненко В. М.________________

Тема: Табличный процессор ЕXcel.

Наименование работы: Составление графика биоритмов при помощи ЕXcel.

Цель: Научиться создавать график биоритмов при помощи ЕXcel.

Норма времени: 2 часа.

Оснащение рабочего места: ЭВМ, инструкционные карты, конспект.

ПРАВИЛА ПО ТБ.

1.  Во избежание короткого замыкания и порчи проводов не наступать, не пережимать и избегать скруток шнура и удлинителя.

2.  Запрещается учащимся производить ремонт розеток, вилок, проводов и машин.

3.  Без разрешения преподавателя не производить перезагрузку ЭВМ.

4.  Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания.

5.  При работе ЭВМ необходимо, чтобы экран находился на расстоянии 55-60 см от глаз..

6.  Будьте внимательны.

ХОД РАБОТЫ.

Дослідницька задача полягає в тому, щоб за допомогою Excel скласти таблицю обчислення календаря біоритмів, дат критичних днів та побудови графіків біоритмів. Проаналізувати вхідну інформацію, можна зробити висновок що біологічни ритми можуть бути описані функціями SIN (2n(t-to)/ Tr),

Де t-час, Тr-періоди, r-номер періоду.

Початком усіх трьох кривих є день народження людини, коли t-=to, SIN (0)=0.

Аналіз задачі дослідження дозволяє сформулювати навчальну задачу: „За датою народження побудувати графік біоритмів на місяць, декаду, тиждень”.

У процесі виконання поставленої студентам необхідно навчитись:

Використовувати математичні функції ПИ(),SIN() та COS().;

Для данних типу „дата” обчислювати значення місяця за допомогою функції МЕСЯЦ (ДАТА) та визначити дату початку дослідження за допомогою функції СЕГОДНЯ();

Будувати графіки тригонометричніх функцій (підготовча вправа);

Будувати графіки функцій за данними, що записані у несуміжних стовпчиках таблиці.

Запишить вхідні дані у таблицю біоритмів у режимі перегляду формул

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Іванов

Ім я особи

         

2

05.11.70

-дата народження

   

23

Дні

Фіз.

3

24.02.03

-дата початку достидження

   

28

Днів

Емоц.

4

=А3-А2

-кількість прожитних днів

   

33

Дні

Інтел.

5

=год(А4)-1900

-кількість прожитних рокив

         

6

ТАБЛИЦЯ БІОРИТМІВ

7

Дати дослидження

Прожитий день

Фізичний стан(Ф)

Емоційний стан(Е)

Інтелектуальний (І)

8

   

Аргумент

Значения

Аргумент

Значения

Арг.

Знач.

9

=А3

=А4

=В9*2*ПИ()/F$2

=SIN(C9)

=B9*2* ПИ()/F$3

=SIN(E9)

*)F$4

*)G9

10

=A9+1

=B9+1

=В10*2*ПИ()/F$2

=SIN(C10)

=B10*2* ПИ()/F$3

=SIN(E10)

   

11

=A10+1

=B10+1

=В11*2*ПИ()/F$2

=SIN(C11)

=B11*2* ПИ()/F$3

=SIN(E11)

   

12

=A11+1

=B11+1

=В12*2*ПИ()/F$2

=SIN(C12)

=B12*2* ПИ()/F$3

=SIN(E12)

   

13

=A12+1

=B12+1

=В13*2*ПИ()/F$2

=SIN(C13)

=B13*2* ПИ()/F$3

=SIN(E13)

   

14

=A13+1

=B13+1

=В14*2*ПИ()/F$2

=SIN(C14)

=B14*2* ПИ()/F$3

=SIN(E14)

   

15

=A14+1

=B14+1

=В15*2*ПИ()/F$2

=SIN(C15)

=B15*2* ПИ()/F$3

=SIN(E15)

   

 

А1 — прнзвище особи, для якої складається таблиця біоритмів ( текст );

А2 — дата народження (дата),

A3 — дата початку досліджень ( якщо обрана поточна дата, то краще скористатнсь функцією СЕГОДІНЯ ();

А4 — формула підрахунку кількості прожитих днів ( A3 - А2 );

А5 — кількість прожитих років (обчислюється за формулою або вводиться вручну).

У комірки F2, F3, F4, уводимо числові значення періодів різних функцій життєдіяльності людини, у суміжних комірках G2, G3, G4 та Н2, НЗ, Н4 відлові одиниці вимірювання (текст) та підпис функцій (текст).

Три пари стовпців ( С і D. Е і F, G і Н ) містять розрахунки аргументів та значень функцій біоритмів відповідно до фізичного, емоційного та інтелектуального станів.

Позначка *) указує на те, що у формулі, записаній у стовпчику Е, необхідно змінити F$3 на F$4 для стовпця G. Аналогічнії зміни слід внести у формулу для стовпця Н по відношенню до стовпця F.

Рядок 10 є типовим для даної таблиці, змінюються лише відносні адреси комірок, тому копіюємо його вниз ка кількість рядків, що відповідає періоду дослідження у днях.

Наприкінці будується діаграмма по даних у стовпцях D. F, Н

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы