Инструкционные карты занятий

ИНСТРУКЦІОННА КАРТА N 4.2

Для виконання практичного заняття по дисципліні
"Комп’ютерна технологія і програмування в АПК" для студентів спеціальності
5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК»

Тема: Середовище Visual Basic. Імена елементів керування.

Найменування роботи: Знайомство з Елементами керування.

Мета: Ознайомити з правилами запису імені елемента керування. Навчити створювати форми з використанням різних елементів керування та вста­новлювати їм початкові властивості.

Норма часу: 1 година.

ОБладнання рОБочОГо мІсця: ПК, інструкційні карти, конспект.

ПРАВИЛА ПО ТБ.

1.Во избежание короткого замыкания и порчи проводов не наступать, не пережимать и избегать скруток шнура и удлинителя.

2. Запрещается студентам производить ремонт розеток, вилок, проводов и машин.

3. Без разрешения преподавателя не производить перезагрузку ПК.

4. Запрещается держать на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания.

5. При работе с ПК необходимо, чтобы экран находился на расстоянии 55-60 см от глаз, перпендикулярно линии взора.

6. Перемещаться по кабинету без разрешения преподавателя запрещается.

 

Теоретичні відомості

У коді програми використовуються імена елементів керування. VB кожному елементу керування присвоює за замовчуванням ім'я, яке залежить лише від типу елемента (наприклад, Form1 для форми; Text1, Text2 для текстових полів; Label1, Label2 для написів).

Для надання власних імен елементам керування використовується форма запису:

<Префікс><Базове ім'я>.

Наприклад: FrmЦіна, LblВартість, TxtCyМA.

Префікс використовується для визначення типу об'єкта, а базове ім'я — для його призначення. У табл. 2.1 наведено загальноприйняті префікси. Ім'я елемента керування задається у властивості Name.

У разі звернення до будь-якої властивості елемента керування вказується його ім'я, а потім через крапку — потрібна властивість.

Наприклад: TxtЦіна.Text, TxtЦіна.Default, TxtЦіна.Visible.

Таблиця 2.1

Тип об'єкта

Призначення

Префікс

описание: к лб2 1.jpg

описание: к лб 2 1.jpg

Label

Напис

Ibl

TextBox

Текстове поле

Txt

CommandButton

Кнопка

Cmd

CheckBox

Прапорець

Chk

OptionButton

Перемикач

Opt

Frame

Група

Fra

ListBox

Список

1st

ComboBox

Поле зі списком

Cbo

Image

Малюнок

Img

PictureBox

Графічне вікно

Pic

OLE Container

Об'єкт OLE

Ole

Form

Форма

Frm

Рис. 2.1

Рис.2.2.

Хід роботи

1. Створіть форми за зразками, задайте необхідні імена елементам керування та встановіть необхідні властивості (рис. 2.1).

2. Визначити необхідні властивості для Заголовку (до властивості Name ввести ім'я елемента керування FrmЗаголовок; до властивості Caption ввести текст Вітаю!).

3. Додати елемент Напис та встановити його властивості (оберіть на панелі керування інструмент та встановіть прямокутник до форми; до властивості Name ввести ім'я елемента керування LblВітання; до властивості Caption ввести текст Зі святом, дорогі друзі!!!).

4. Додати елемент Кнопка та встановити його властивості (оберіть на панелі керування інструмент та встановіть прямокутник до форми; до властивості Name ввести ім'я елемента керування CmdOK; до властивості Caption ввести текст ОК).

5. Додати елемент Малюнок та встановити його властивості (оберіть на панелі керування інструмент та встановіть прямокутник до форми; до властивості Name ввести ім'я елемента керування ІMgМалюнок; у властивості Picture слід обрати деякий малюнок, що міститься на комп'ютері та змінити його розміри шляхом розтягування малюнка за маркери навколо нього).

6. Визначити необхідні властивості для Заголовку. Додати елементи Напис та встановити їх властивості. Додати елемент Кнопка та встановити його властивості (рис. 2.2).

7. Додати елементи Текстове поле та встановити їх властивості (оберіть на панелі керування інструмент та встановіть прямокутник до форми; до властивості Name введіть ім'я елементів керування TxtЦіна та TxtKІлькість відповідно; у властивості Text введіть значення 7.2 та 4 відповідно.

8. Додати елемент Напис для результату та вста­новити його властивості (оберіть на панелі керування інструмент та встановіть прямокутник до форми; до властивості Name введіть ім'я елементів керування LblВартість; до властивості BorderStyle оберіть значення 1 — Fixed Single; у властивості Caption введіть значення 28.8).

описание: к лб 2 3.jpg9. Визначити необхідні властивості для Заголовку; додати елемент Напис та встановити його влас­тивості; додати елементи Кнопка та встановити їх властивості.

Рис.2.3.

10. Додати елемент Текстове поле та встановити його властивості (оберіть на панелі керування інструмент та встановіть прямокутник до форми; до властивості Name введіть ім'я елемента керування TxtІм’я; у властивості Text вилучіть наявний текст).

11. Визначити необхідні властивості для Заголовку; додати елемент Напис та встановити його властивості; додати елемент Напис для результату та встановити його властивості.

12. Додати елемент Група та встановити його властивості (оберіть на панелі керування інструмент та встановіть прямокутник до форми; до властивості Name введіть ім'я елементів керування FraКанали; у властивості Caption введіть текст Канали).

описание: к лб 2 4.jpgРис.2.4.

13. Додати елементи Перемикачі та встановити їхні властивості (оберіть на панелі керування інструмент та встановіть прямокутники до форми в елементі Група; до властивості Name введіть ім'я елементів керування optУт1, optl+1 та optІnter — відповідно; у властивості Caption введіть необхідний текст).

14. Визначити необхідні властивості для За­головку; додати елементи Напис та встановити їх властивості; додати елемент НаПИс для результату та встановити його властивості.

15. Додати елемент Поле Зі списком та встановити його властивості (оберіть на панелі керування інструмент та встановіть прямокутник до форми; до властивості Name введіть ім'я елементів керування СBОГрупаТоварів; у властивості Text введіть текст Процесор; у властивості List введіть текст Процесор;).

16. Додати елемент Список та встановіть його властивості (оберіть на панелі керування інструмент та встановіть прямокутники до форми):

— до властивості Name введіть ім'я елементів керування lstГpyna;

— у властивості List введіть текст:

Pentium Celeron Athlon Semtron

описание: к лб 2 6.jpgПід час введення даних до властивості List після введення кожного напису слід натискати Ctrl+Enter.

17. Створити проект, екранна форма якого буде містити написи та текстові поля з різними значеннями основних влас­тивостей для створення даних про студента (Прізвище, Імя, По батькові, Дата народження, Група, Домашня адреса, Телефон).

Для об'єктів встановити властивості з таблиці 2.2.

(Для того щоб встановити однакові значення для різних об'єктів, слід їх виділити за допомогою клавіші Ctrl, а потім у вікні властивостей встановити або ввести з клавіатури потрібні значення).

Таблиця 2.2

Об'єкт

Властивості

Значення

Textl

Name

T1

BorderStyle

1

Enabled

True

Font

14 пт, Arial

MaxLength

11

MultiLine

False

ScrollBars

0

Text

Порожній

Text2

Name

T2

Text3

Name

T3

Text4

Name

T4

Text5

Name

T5

Text6

Name

T6

Text7

Name

T7

Text2-Text7 Значення властивостей BorderStyle, Enabled, Font, MaxLength, MultiLine, ScrollBars та Text встановити такими самими, як для об'єкта Text1

Forml

Name

FrmУчень

Caption

Користувач

BorderStyle

1

AutoRedraw

True

Moveable

False

StartUpPosition

2 - CenterScreen

Label 1

Name

L1

Caption

Прізвище

Font

14 пт, Arial

BackColor

Синій

Enabled

False

BorderStyle

0

AutoSize

True

Alignment

0

Label2

Name

L2

Caption

Ім'я

Label3

Name

L3

Caption

По батькові

Label4

Name

L4

Caption

Дата народження

Label5

Name

L5

Caption

Клас

Label6

Name

L6

Caption

Дом. адреса

Label7

Name

L7

Caption

Телефон

Label2-Label7 Значення властивостей Font, BackColor, Enabled, BorderStyle, AutoSize та Alignment встановити такими самими, як для об'єкта Label1

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

По темам:

История Украины

Культурология

Высшая математика

Информатика

Охотоведение

Статистика

География

Военная наука

Английский язык

Генетика

Разное

Технологиеские темы

Украинский язык

Филология

Философия

Химия

Экология

Социология

Физическое воспитание

Растениевосдство

Педагогика

История

Психология

Религиоведение

Плодоводство

Экономические темы

Бухгалтерские темы

Маркетинг

Иностранные языки

Ветеринарная медицина

Технические темы

Землеустройство

Медицинские темы

Творчество

Лесное и парковое хозяйство

Агрономия

Преподавателям

Юридические темы