Лісова генетика. Навчальний посібник. Г.Г. Баранецький, Р.М. Гречаник. 2003 р.

Розділ 3. Хромосомна теорія спадковості

Як відомо, генетика вивчає закономірності спадковості і мінливості. У генетиці слід розрізнити два поняття: спадковість і успадкування.

СпадковістьЗагальна властивість живого, яка однаково проявляється у всіх організмів, зумовлює зберігання і репродукцію спадкової інформації. Ця здатність передається потомству за допомогою статевих клітин. Залежно від особливостей передачі генетичної інформації спадковість, як вказано нижче, поділяють на:

1. Ядерну, що пов'язана з розподілом генів, локалізованих в хромосомах.

2. Позаядерну або екстрануклеарну, при якій явищами спадковості управляють цитоплазматичні органоїди – пластиди, мітохондрії, плазміди.

3. Акаріотипічну, яка властива організмам, що не мають ядра – вірусам, бактеріям.

Ядерна спадковість включає декілька різновидів: менделюючу, дискретну, багатофакторну, материнську, полісомну.

Позаядерна цитоплазматична спадковість включає успадкування ознак, що визначаються позаядерними генами. Прояв цього типу спадковості детермінується ядерними генами яйцеклітини і частково цитоплазмою.

Акаріотипічна спадковість властива для організмім, що не мають ядра: вірусам, бактеріям. Так, у вірусів генетична інформація записана в молекулах ДНК або РНК і реалізується вона тільки попадаючи в живу клітину. А у бактерій чиста ДНК знаходиться в цитоплазмі у вигляді однієї великої хромосоми.

Спадковість програмує загальний хід індивідуального розвитку організму (онтогенез). Матеріальними носіями спадковості є гени, які за функціями представляють собою одиницю спадковості, а по будові – певну сукупність ДНК.

Успадкування – спосіб передачі спадкової інформації, яка може змінюватися залежно від форм розмноження. Так при вегетативному розмноженні забезпечується більша подібність між материнськими і дочірними поколіннями. При статевому розмноженні подібність між батьками і дітьми менша. Прояв ознак організмів детерміновано генами. Гени, які визначають розвиток однієї й тієї ж ознаки і розташовані в однакових локусах гомологічних хромосом, прийнято називати Алельними або алеломорфними. Алелі одного і того ж гена, які детермінують однаковий стан ознаки, називаються Ізоалелями. Хромосоми, які кодують прояв одних і тих самих ознак організму, називаються Гомологічними. Якщо в обох гомологічних хромосомах алельні гени кодують однаковий стан ознаки, такий організм називається Гомозиготним. Якщо ж алельні гени кодують різноманітний стан ознаки, то такий організм носить назву Гетерозиготного. Сукупність всіх спадкових факторів організму (генів) в диплоїдному наборі хромосом ядра називають генотипом. Сукупність всіх ознак і властивостей організму називається Фенотипом. Альтернативними називаються Взаємовиключаючі ознаки. Фенотип зумовлений генотипом, однак зовнішнє середовище значною мірою змінює прояв фенотипу. Межі, в яких залежно від умов середовища змінюються фенотипові прояви генотипу, називаються Нормою реакції.

Мінливість явище, протилежне спадковості. Мінливість організмів пов'язана зі зміною їх спадкових задатків, а також у варіабельності проявів ознак в результаті впливу зовнішнього середовища.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить