Лісова генетика. Навчальний посібник. Г.Г. Баранецький, Р.М. Гречаник. 2003 р.

2.2. Філогенез. Рівні організації живого

Життя характеризується діалектичною єдністю протилежностей: воно одночасно цілісне і дискретне. Кожен живий організм цілісний, так як являє систему взаємопов'язаних частин, і в той же час дискретний. Він складається з одиниць – клітин. Кожна клітина, в свою чергу, складається з органоїдів, але функціонує як єдине ціле. Життя пов'язане з молекулами білків і нуклеїнових кислот, але тільки єдність, цілісна система зумовлює існування живого. З дискретністю життя пов'язані різні рівні організації органічного світу.

2.2.1. Молекулярний рівень

На молекулярному рівні виявляється цікава одноманітність дискретних одиниць. Життєвий субстрат для всіх тварин, рослин, вірусів складається тільки з 20 одних і тих самих амінокислот і 5 однакових основ, які входять до складу молекул нуклеїнових кислот. Близький склад мають ліпіди і вуглеводи. У всіх організмів біологічна енергія акумулюється у вигляді багатих енергією аденозинфосфорних кислот (АТФ, АДФ, АМФ). Спадкова інформація закладена у всіх випадках в молекулах ДНК (виняток становлять лише віруси, що вміщують РНК, яка здатна до саморепродукції).

2.2.2. Клітинний рівень

На клітинному рівні також відзначається однотиповість всіх живих організмів. Клітина є основною самостійною функціональною елементарною біологічною одиницею, характерною для всіх живих організмів. У всіх організмів тільки на клітинному рівні можливий біосинтез і реалізація спадкової інформації.

2.2.3. Організменний рівень

На організменному рівні виявляється безліч різноманітних форм. У даний час Землю заселяє понад мільйон видів тварин і біля півмільйона видів рослин. Кожний вид складається з окремих індивідуумів (організми, особини), кожна із яких має свої відмінні риси.

Особина – організм як ціле – елементарна одиниця життя. Поза особинами в природі життя не існує. На організменному рівні відбуваються процеси онтогенезу.

2.2.4. Популяційно-видовий рівень

Сукупність організмів (особин) одного виду, які населяють певну територію, утворюють популяцію. Популяція – це елементарна одиниця еволюційного процесу, в якій починаються процеси видоутворення. Популяція входить в склад біогеоценозу.

2.2.5. Біогеоценотичний рівень

Біогеоценози – історично сформовані угруповання популяцій різних видів, пов'язаних між собою і з навколишньою неживою природою обміном речовин, енергії та інформації. Вони є елементарними системами, в яких відбувається речовинно-енергетичний кругообіг, зумовлений життєдіяльністю організмів. Біогеоценози створюють біосферу і зумовлюють всі процеси, що проходять в ній.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить