Лісова генетика. Навчальний посібник. Г.Г. Баранецький, Р.М. Гречаник. 2003 р.

Розділ 9. ТИПИ ВЗАЄМОДІЇ ГЕНІВ В ЯВИЩАХ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ТА УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК ОРГАНІЗМІВ

Правильність установлених Г. Менделем закономірностей спадковості була підтверджена після 1900 р. у численних дослідах з вивчення спадковості різних ознак як у рослин, так і тварин. Водночас виявилося, що одержані Г. Менделем певні числові співвідношення при розщеплені у потомстві гібридів були вірними в усіх тих випадках, коли кожен ген визначав розвиток однієї спадкової ознаки. Наприклад, у гороху один ген визначає утворення круглої форми насіння, інший – зморшкуватої. Але було накопичено багато фактів, які вказували на те, що взаємостосунки між генами та ознаками, які вони визначають, носять більш складний і різноманітний характер.

Вияснилося, що, по-перше, один і той самий ген може виявляти вплив на декілька різних ознак і, по-друге, відбувається взаємодія генів, коли одна і та сама спадкова ознака розвивається під впливом багатьох з них. Таким чином, фенотипне вираження більшості ознак і властивостей організму визначається в онтогенезі взаємодією багатьох генів. Це відображається і на характері розщеплення гібридів різних схрещувань, особливо, якщо батьківські форми відрізняються за декількома ознаками. Відкриття явища взаємодії генів мало важливе значення для всього наступного розвитку генетики. Вияснилося, що спадковий чинник не можна розглядати як зачаток майбутнього організму, і в організмі абсолютної незалежності генів один від одного, як вона уявлялася Г. Менделю, не існує. На зміну цим поглядам було висунуто положення про складний зв'язок і взаємодію генів у системі генотипу при розвитку будь-якої ознаки організму. У наш час накопичені багаточисленні факти, які вказують на складні взаємовідносини генів, точніше: між продуктами їх діяльності – білками-ферментами. Відомі два види взаємодії генів: алельна і неалельна.

Взаємодію генів можна зобразити у вигляді такої таблиці-схеми.

Взаємодія генів

Однієї алельної пари

Неповне домінування

Повне домінування

Зверхдомінування

Кодомінування

Летальна взаємодія

Різних алельних пар

Комплементарна дія

Епістаз

Полімерія

Модифікуюча дія генів

Плейотропія

Множинний алелізм

Взаємодія генів має біохімічну природу. Вона ґрунтується на взаємодії синтезованих під контролем генів білків-ферментів.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить