Лісова генетика. Навчальний посібник. Г.Г. Баранецький, Р.М. Гречаник. 2003 р.

Розділ 14. Генетика еволюції

14.1. Основні положення сучасної синтетичної теорії еволюції

Синтетична теорія еволюції виникла у 30 – 40-х роках ХХ ст. шляхом синтезу дарвінізму і нового в той час вчення про генетику популяцій. На цьому етапі винайшли популяції еукаріот, особи яких шляхом статевого процесу спокійно схрещувались між собою. Нові успіхи біологів у 60 – 80-х роках розширили ряд класичних постулатів синтетичної теорії еволюції. Формулювання головних положень сучасної синтетичної теорії еволюції може бути представлена наступними положеннями:

1. Життя на Землі виникло із неживого. Як проходить перехід від неживого до живого, поки невідомо.

2. Еволюція видів може відбуватися різними шляхами: через зміну виду, через дивертацію, при довгому збереженні видів без видимих зовнішніх змін.

3. Еволюція являє собою адаптаційний процес, пристосовуючи організми до умов змінних абіотичних і біотичних факторів.

4. У популяції наслідкова зміна, використана в еволюції, як правило має великий характер.

5. Натуральний відбір має діло з фенотипами багатоклітинних і одноклітинних організмів, розвиток яких спирається на взаємодію багатьох генів.

6. Нарахування неперервного протікаючого еволюційного процесу виявляється в тому, що в рамках популяції найбільш пристосування особи залишають велику кількість нащадків.

7. Неадаптивна еволюція іде шляхом фіксації нейтральних мутацій і рекомбінацій на основі стохастичних процесів.

8. Умовою існування видів із їх генетичними системами, які забезпечують типологічні ознаки видів і їх генетичні особливості, являються заборонені ознаки видів, потоки генів між видами та їх несхрещування.

9. Формами еволюції популяцій видів служить інтеграція адаптивних генотипів, або макрогенетичні зміни на основі з'явлення мутацій.

10. Еволюція організмів – це біологічна форма самопереходу, яка представляє собою внутрішньо необхідні зміни системи.

11. Противаги між випадковим характером спадкової зміни розподіляють унікальність генетичних систем і видових фенотипів на їх основі – векторизованість на різних етапах.

12. Найвищим чудом еволюції живого на Землі є людина.

13. Новий синтез генетики та еволюції дарвінізму, розглядаючи дані екології, систематики, морфології та ін. досліджують розвиток життя на Землі в цілому.

14. Синтетична теорія еволюції глибоко пов'язана з рядом практичних задач, які постають перед селекцією рослин, тварин і мікроорганізмів, перед сучасною біотехнологією.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить