Лісова генетика. Навчальний посібник. Г.Г. Баранецький, Р.М. Гречаник. 2003 р.

1.3. Методи генетики

Народження і розвиток сучасної генетики стало можливим завдяки широкому використанню різноманітних методів в аналізі біологічних явищ.

Гібридологічний метод полягає в гібридизації та наступному обліку розщеплень і значною мірою співпадає з методом генетичного аналізу, але не вичерпує його, оскільки в генетичному аналізі гібридологічний метод часто комбінується з методами отримання мутацій.

Метод мутацій дозволяє отримувати вихідну гетерогенність для наступного застосування гібридологічного аналізу.

Метод віддаленої гібридизації застосовують для вияснення ступеня еволюційної спорідненості між видами та родами. При цьому велике значення має цитологічний метод.

Цитологічний метод використовується для вивчення клітини як одиниці живої матерії. Дослідження будови хромосом разом з гібридологічним аналізом лежить в основі цитогенетики. Саме широке використання найновіших методів фізики і хімії зумовило прогрес, досягнутий в останнє десятиріччя в розвитку основних напрямів цитологічних досліджень, – у вивченні будови, функціонування та відтворення клітини. Наприклад, вивчення морфології клітини тепер майже цілком ґрунтується на використанні електронної мікроскопії, за допомогою якої були відкриті такі дуже важливі клітинні органоїди, як ендоплазматична сітка, рибосоми, лізосоми. Застосування електронної мікроскопії зробило доступними вивчення ультраструктури клітин і клітинних органоїдів. У поєднанні з сучасними методами хімічного і фізичного аналізу застосування електронної мікроскопії створює передумови для переходу від вивчення мікроскопічної і субмікроскопічної організації клітини до дослідження її молекулярної організації.

Застосування методів молекулярної біології привело до відкриття ролі ДНК як носія спадкової інформації в клітині та до розшифрування генетичного коду. Завдяки молекулярно-генетичним і біохімічним методам аналізу з'ясовані основні етапи синтезу білка в клітині.

Останнім часом широке розповсюдження отримали методи гібридизації тваринних і рослинних соматичних клітин.

Математичний метод незамінний при вивченні успадкування кількісних ознак, а також при вивченні мінливості, особливо неспадкової, або модифікаційної. Завдяки використанню математичного методу застосовують кількісний підхід для вивчення результатів схрещувань, а також, що не менш важливо, для побудови гіпотез, які пояснюють отримані результати.

Порівняння кількісних даних експерименту з теоретично очікуваними стало невід'ємною частиною генетичного аналізу. Для цього використовують методи варіаційної статистики.

Сучасна генетика з її прикладними галузями є частиною загальнолюдської науки, яка виходить з того, що навколишній світ складається з деяких елементарних сутностей. Фізика і хімія оперують молекулами, атомами та елементарними частинами, біологія – індивідуумами, клітинами і генами. Тому генетика активно використовує також методи інших суміжних наук. Методи хімії та біохімії служать для вивчення властивостей молекул білків та нуклеїнових кислот, для більш детальної характеристики спадкових ознак обміну речовин. Для цієї ж мети застосовують методи імунології та імунохімії, які дозволяють ідентифікувати навіть мізерні кількості тих чи інших генних продуктів. Також генетика широко використовує методи фізики: оптичні, седиментаційні, методи мічених атомів для ідентифікації та маркування різноманітних класів макромолекул. Фізичні, хімічні та фізико-хімічні методи найбільш широко застосовують в молекулярній генетиці та генній інженерії.

При роботі з різноманітними об'єктами генетики не можуть обійтись без методів медицини, зоології, ботаніки, мікробіології та інших дисциплін.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить