Лісова генетика. Навчальний посібник. Г.Г. Баранецький, Р.М. Гречаник. 2003 р.

2.3. Клітина як елементарна генетична біологічна одиниця

Клітинна форма організації живого, виникнувши один раз, стала основою всього подальшого розвитку органічного світу. Еволюція бактерій, найпростіших, синьо-зелених водоростей та інших організмів цілком відбувалася за рахунок структурних, функціональних і біохімічних перетворень клітини. У ході цієї еволюції була досягнута разюча різноманітність клітинних форм, проте загальний план будови клітини не зазнав принципових змін.

Виникнення багатоклітинності різко розширило можливості прогресивної еволюції органічних форм. Зміни клітинної структури не втратили еволюційного значення, проте провідними стали зміни систем вищого порядку (тканин, органів, організмів, популяцій та ін.). При цьому у тканинних клітин закріплювались особливості, корисні для індивіда і виду в цілому, незалежно від того, як дана особливість позначається на життєздатності й здатності до розмножування самих тканинних клітин. В результаті клітина стала підлеглою частиною цілісного організму. У ході розвитку індивіда структура і функція клітин зазнає різноманітних змін, зумовлених потребами цілісного організму. Наприклад, функціонування ряду клітин пов'язане з їх загибеллю (секреторні клітини), втратою здатності розмножуватись (нервові клітини) і т. п.

Абсолютно всі клітини розмножуються поділом; нові клітини завжди виникають з попередніх. Відомо, що репродуктивна активність усіх клітин ґрунтується на здатності молекул ДНК, в яких закодована спадкова інформація, до точного самоподвоєння (ауторепродукція). Таким чином, і молекулярні механізми розмноження клітин є принципово тотожними.

Саме широке використання найновіших методів фізики і хімії зумовило прогрес, досягнутий в останнє десятиріччя в розвитку основних напрямів цитологічних досліджень,- у вивченні будови, функціонування та відтворення клітини. Наприклад, вивчення морфології клітини тепер майже цілком ґрунтується на використанні електронної мікроскопії, за допомогою якої були відкриті такі дуже важливі клітинні органоїди як ендоплазматична сітка, рибосоми, лізосоми та інші. Застосування електронної мікроскопії зробило доступними вивчення ультраструктури клітин і клітинних органоїдів. У поєднанні з сучасними методами хімічного і фізичного аналізу застосування електронної мікроскопії створює передумови для переходу від вивчення мікроскопічної і субмікроскопічної організації клітини до дослідження її молекулярної організації.

Застосування методів молекулярної біології привело до відкриття ролі ДНК як носія спадкової інформації в клітині та до розшифрування генетичного коду. Завдяки молекулярно-генетичним і біохімічним методам аналізу з'ясовані основні етапи синтезу білка в клітині.

Розвиток цитології цілком підтвердив основні положення клітинної теорії. Хоч форма клітин може бути найрізноманітнішою, а діаметр їх коливається від кількох тисячних міліметра (у більшості клітин) до кількох сантиметрів (яйця деяких птахів), проте клітина, як виявилося, справді є Елементарною одиницею живої матерії. Вона не включає в себе субодиниць, які можуть існувати самостійно, і всяка спроба розчленувати клітину призводить кінець кінцем до припинення життєвого процесу й розпаду живої матерії.

Отже, в процесі еволюції органічного світу клітина функціонує як елементарна система, в якій проявляються всі закономірності живого. Живі організми поділяються на доядерні (прокаріоти) і ядерні (еукаріоти). До прокаріот належать бактерії і синьо-зелені водорості. Еукаріоти – всі організми, клітини яких мають ядра.

Прокаріоти – доядерні організми, які не мають типового ядра. Їх генетичний матеріал представлений єдиною ниткою ДНК-генофором. У генофорі відсутні білки-гістони. Поділ клітин у прокаріот тільки амітотичний.

Еукаріоти – ядерні організми. Генетичний матеріал сконцентрований в основному в хромосомах, які мають складну будову і складаються із ниток ДНК і білкових молекул. Поділ клітин мітотичний. На відміну від прокаріот еукаріоти мають центріолі та інші органели. Серед еукаріот існують як одноклітинні, так і багатоклітинні організми.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить