Лісова генетика. Навчальний посібник. Г.Г. Баранецький, Р.М. Гречаник. 2003 р.

8.2. Закон гомологічних рядів Вавилова

Важливим узагальненням робіт по вивченню мінливості на рубежі ХХ ст. став закон гомологічних рядів у спадковій мінливості М. І. Вавілова, який він сформулював у 1920 р.

М. І. Вавилов, порівнюючи мінливість видів всередині різних родів, виявив паралелізм в повторюваності ознак. Виявилось, що ознаки, які властиві формам всередині виду або роду, повторювались і в інших видах або родах. Генетичні дослідження багатьох видів, багаточисельні факти, дозволили М. І. Вавілову заново підійти до цієї проблеми. На основі усіх відомих даних він сформулював Закон гомологічних рядів.

Генетично близькі види і роди характеризуються подібними рядами спадкової мінливості з такою правильністю, що знаючи ряд форм у межах одного виду, можна передбачити знаходження паралельних форм і в інших видів і родів. Чим ближче генетично розміщені в загальній системі роди і види, тим більша подібність в рядах їх мінливості. Цей закон є основою спадкової мінливості видів.

Вивчення поліморфізму видів деревних порід показало, що гомологічні ряди в спадковій мінливості можна спостерігати за всіма ознаками. Тому була введена класифікація відповідних форм або різновидів, представлених паралельними гомологічними рядами в подібних і далеких у соматичному відношенні видів деревних рослин. Наприклад, у більшості видів деревних рослин є чітко виражені подібні форми. Так, у ялини звичайної, дуба черешчатого є різновиди з пірамідальною, кулястою і плакучою формами крони. Паралельна мінливість за будовою крони у деревних рослин представлена такими формами, як пірамідальна (пряма, прямостояча, стисла), овальна (яйцевидна), колоноподібна, куляста (кулястоподібна, сфероподібна), парасолеподібна, плакуча, стелюча.

Не менш цікаво виражена мінливість деревних рослин за забарвленням, ступенем розчленування і формою листової пластинки. Слід розрізняти осіннє забарвлення листя як виявлення сезонної мінливості від забарвлення листя деяких різновидів і форм видів у багатьох деревних порід, що є прикладом гомологічних рядів спадкової мінливості. Тому для практики озеленення у деревних рослин забарвлення листя розглядається окремо. Розрізняють типове (нормальне) і літнє забарвлення в основних видів; осіннє у тих же видів; кольорове забарвлення листя у різновидів і форм незалежно від пори року.

У лісових деревних порід встановлена паралельна мінливість за ступенем тріщинуватості кори, за декоративністю деревини і утворенням аномальних серцевинних променів, за періодом розпускання листя (рано - і пізньорозпускаючі форми) і т. д.

Закон М. І. Вавілова має велике значення для селекційної практики, оскільки прогнозує пошук визначених форм культурних рослин і тварин. Знаючи характер мінливості одного або декількох близьких видів, можна цілеспрямовано шукати форми, ще не відомі у даного організму, але вже відкриті у його таксономічних родичів.

Своїм законом гомологічних рядів М. І. Вавилов фактично дав початок новому напрямку – порівняльній генетиці.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить