Лісова генетика. Навчальний посібник. Г.Г. Баранецький, Р.М. Гречаник. 2003 р.

Рекомбінантна зміна, що викликає у популяціях на базі статевого розмноження, є одним із ведучих факторів еволюції. Але цілий ряд видів організмів існує та еволюціонують при різних формах безстатевого розмноження, які означають термін "апоміксис". Причиною цього служить те, що у даних умовах апоміти можуть володіти селективними перевагами.

Сам термін "апоміксис" означає, що в апоміктичних видів на місце статевого розмноження стає та чи інша форма безстатевого розмноження. В апоміктів чоловічі гамети неплодородять яйцеклітин. Такі види розмножуються або чисто соматичними клітинами, або справжнім насінням.

У вищих тварин апоміксис існує у деяких формах, які завжди займають місце у системі не вище ракоподібних. У цих формах апоміксис існує у вигляді партеногенезу. Цілий відділ Hymenopfera і ряд інших родин комах мають гаплоїдний партеногенез у вигляді механізму детермінації статі, при якому неплодотворюючі яйця розвиваються у самців, а плодотворюючі – у самок. При диплоїдному партеногенезі передуспіровані яйця розвиваються у самках.

Апоміксис може бути вигідним для еволюції виду на певному етапі його існування. Особи процвітаючого виду апомікта являє собою як би відбитки одного визначеного виключеного генотипу, який був підхоплений звичайним відбором і тепер у силу відсутності статевого процесу без розщеплення передається всім потомкам. Такі види складені з генотипних екземплярів. Апомікти здатні закріплювати любі хромосомні незбалансовані типи. Так, три апомікти дають нормальне число насінин, в той час як статеві триплоїди стерильні. Різні анеуплоїди також дають при апоміксисі звичайно стабільні насінини. Всі ці мутації, які з складністю входять в генотип деяких видів чи бракуються при статевому розмноженні; для апоміктів можуть складати основу еволюції.

Але апоміксис, пов'язаний з втратою статевого розмноження – це плата за власну пристосованість, яка у світі задач еволюційної пластичності виду являється дуже великою. Втрата статевого розмноження лишає види і популяції багатства рекомбінаційної зміни – одного із основних джерел еволюційної пластичності видів, його майбутні генотипічні реакції на майбутні зміни в житті. Лише ті види еволюційно прогресивні, які володіють оптимальною системою взаємодії мутацій, рекомбінацій і відбору. Таке положення досягається при наявності статевого розмноження у системі ізольованих популяцій. В апомітів випадає важлива ланка з основ їх еволюційної пластичності.

Говорячи про те, що апоміктичні види складених із осіб, що мають як би відбитки одного рідкісного генотипу, мається момент походження такого виду. На фоні цього генотипу відбором починають підхвачувати доповнені мутації, які лишаються в якості лише поділених ліній нащадків. У цьому багатоморфізмі широко участвують хромосомні мутації, і у першу чергу багатопліддя.

У деяких рослинних форм, таких як родини Rubus, Potentilla i Poa, зміщене статеве розмноження з апоміксом. Вони відтворюють високу життєздатність, з'єднуючи вигодо апоміксиса і статевого розмноження. Але і тут апоміксис накладає на вид власні пристосування до життя рослин в умовах росту.

Генетичний аналіз показав, що присутність апомікса складається шляхом відбору потрібних генів. Спільність ряду мутацій веде до появлення повного апомікса, існують і проміжні стадії. Таким чином, апоміксис, як і інші еволюційні пристосування, розвивається у популяціях на основі мутацій, рекомбінацій і відбору.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить