Лісова генетика. Навчальний посібник. Г.Г. Баранецький, Р.М. Гречаник. 2003 р.
Список материалов в категории Лісова генетика. Навчальний посібник. Г.Г. Баранецький, Р.М. Гречаник. 2003 р.
Заголовок
Структурні і функціональні гени
Взаємодія неалельних генів
Генетика в системі природничих наук та основні етапи її розвитку
Генетика популяцій
Генетична інженерія
Генетичний апарат пластид
Генетичний код
Генетичні аспекти онтогенезу
Гени і хромосоми
Типи взаємодії алельних генів
Типи взаємодії генів в явищах детермінації та успадкування ознак організмів
Транскрипція
Трансляція
Закон гомологічних рядів Вавилова
Історія вивчення нуклеїнових кислот
Хромосомна теорія спадковості
Хромосомні мутації
Цитологічні основи спадковості
Класифікація мутацій
Частота мутацій і їх причини
Комбінативна мінливість та її значення в генетиці
Мінливість генетичного матеріалу
Мутаційна мінливість
Мутаційний процес і репараця пошкодженої ДНК
Наука генетика
Обернена транкрипція
Основні положення сучасної синтетичної теорії еволюції
Регуляція активності генів в онтогенезі
Репарація генетичного коду
Реплікація ДНК
Словник генетичних термінів
Спадкування ознак, зчеплених зі статтю
Амітоз, ендомітоз, політенія
Структура і функції компонентів клітини
Апоміксис і утворення видів
Генетична система клітини
Генетичний апарат мітохондрій
Генофонд виду
Генофонд лісових порід і генетичні процеси у популяціях
Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК)
Залежність розподілу частот генотипів від концентрації алелей
Значення генетики для екології, лісового та сільського господарства, селекції, генної інженерії, медицини, фізіології, цитології
Філогенез. Рівні організації живого
Цитоплазматична чоловіча стерильність (ЦЧС) у рослин
Клітина як елементарна генетична біологічна одиниця
Материнський ефект
Менделююче успадкування ознак
Методи генетики
Мітотичний поділ клітин
Мутаційний процес у популяціях
Основні етапи розвитку генетики
РНК (рибонуклеїнова кислота)
Роль генних мутацій в еволюції гомологічних генів і білків