Статьи по экономическим темам

Реструктуризационно-приватизационные заходи України, підсумки, результати осущеcтвления

Климчук С. В., к. э. н., доцент, Таврического національного університету ім. Вернадского, м. Сімферополь

Проблеми реструктуризації підприємств, що мають важливе значення для економіки країни, займають особливе місце в господарському процесі трансформації економіки.

Трансформація відносин власності почалася в Україні в 1987-1991 роках. Цей період називався номенклатурною приватизацією. Роздержавлення придбало форму спонтанної приватизації у вигляді передачі майна підприємствам на основі повного господарського керування. Поряд з певними ринковими процесами становлення приватної власності простежувався процес модифікації державою власності.

Наступний процес у розвитку процесу приватизації наступив при придбанні Україною незалежності й закінчився в 1995 році. На цьому етапі привалировала грошово-сертифікатна форма приватизації державного майна.

З 1995 року до 2000 рік приватизація в Україні здійснювалася в основному в безкоштовній формі й мала назву сертифікатна. Основним способом приватизації великих підприємств протягом 1994-1997 років було акціонування. Його питома вага, поряд з іншими способами приватизації склав в 1995 році - 78,8 %, в 1996 році - 75 %, в 1997 році - 73,5, тоді як конкурентні способи приватизації склали відповідно 1,1; 0,4; 1%.

Більша ж приватизація здійснюється й донині. Складності її здійснення обумовлені специфікою існуючого розподілу праці, спеціалізацією економіки у важкій промисловості, де домінує великомасштабне капіталомістке виробництво зі зношеними основними фондами. У чинному законодавстві щодо великої приватизації існують протиріччя. З одного боку, метою великої приватизації є залучення як можна більше грошей від продажу державних об'єктів для покриття дефіциту бюджету, але з іншого боку, безкоштовна сертифікатна приватизація не забезпечує таких надходжень. Із прийняттям Закону України “Про державну програму приватизації", яким була визначена нова програма приватизації на 2000-2002 роки почався новий етап приватизації й реструктуризації. Позитивною тенденцією слід зазначити розвиток інфраструктури оцінки майна в Україні. Протягом 2001 року в державний бюджет України надійшло 80 млн. грн. Важливим етапом з'явилася приватизація в енергетичному секторі. В 2002 році 7 энергопоставляющих компаній стартували в пошуку стратегічних інвесторів. Основними способами роздержавлення об'єктів були продаж на аукціонах і викуп. Усього за 2002 рік надійшло засобів від продажу державного майна на суму й 606,6 млн. грн., в 2003 році 2,2 млрд. грн., 2004-2,8 млрд грн. В 2005 - 20,8 млрд. грн. Підводячи підсумки приватизації в плині 2000-2005 років варто зробити висновок значно скоротилася кількість створюваних ВАТ. Це зв'язано, насамперед, з відсутністю об'єктів групи “В”, підметів приватизації, з іншої сторони з відсутністю пропозицій від органів, уповноважених управляти майном щодо приватизації підлеглих інвестиційного привабливих підприємств.

Особливістю приватизації сьогодення періодів є реструктуризація таких галузей як авіабудівництво, вуглевидобуток, залізничний транспорт, енергетика, телекоммунимкации. За 10 років здійснення в Україні приватизація стала досить регульованим і прозорим процесом, що вимагає вдосконалювання, насамперед таких питань як удосконалювання оцінки економічної вартості підприємств, трансформацію законодавчих актів стосовно до визначення вартості об'єктів на кожному етапі здійснення реструктуризації, розмежуванні методів реструктуризації.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить