Статьи по экономическим темам
Фильтры
Список материалов в категории Статьи по экономическим темам
Заголовок
Оптимізація стійкого ґрунтозахисного сільськогосподарського виробництва
Модель оптимального ціноутворення на ринку проміжних продавців
Застосування інструментальних змінних для визначення параметрів загальної лінійної моделі
Моделювання інфляційних процесів в умовах перехідної економіки
Роль инноваций в повышении конкурентоспособности продукции
Сущность инноваций и инновационного процесса
Аналіз фінансових потоків у податковому менеджменті пенсійних фондів
Информационные системы в альтернативном налогообложении малого предпринимательства
Создание компьютерной системы управления нормативно-правовой документацией налоговой ГосАдминистрации
Бизнес-план выращивания и реализации кочанного салата
Специфика формирования гражданского общества в Украине
Пути повышения экономической эффективности овощей закрытого грунта
Порядок проведения аудита необоротних активов по международным стандартам
Динамика изменения площадей Западного региона АР Крым
Критерии финансовой стабилизации аграрного сектора экономики Украины
Формування ефективного середовища фінансової реструктуризації підприємств аграрної сфери економіки
Напрямки моделювання економічної вартості підприємства у разі фінансової реструктуризації
Стратегическое развитие агробизнес реструктуризации финансового типа
Особенности ценообразования в аграрных предприятиях
Словарь Налоговый менеджмент
Словарь Банковские операции
Реализация региональной политики Крыма в условиях преодоления экономического кризиса
Теоретические основы антикризисного управления финансами предприятия
Расходы бюджета на развитие человеческого капитала
Морально-этические и фискально-социологические аспекты налогового менеджмента в Украине
Проблемы функционирования Национальной депозитарной системы Украины
Финансовая деятельность жилищно-эксплуатационного комплекса
Реструктуризационно-приватизационные заходи України
Проблемы учёта инвестиций в человеческий капитал
Бизнес план Выпуск дверных конструкций
Бизнес-план Единого сервисного центра «Феникс»
Бизнес-план сельскохозяйственного предприятия
Внедрение новой системы осуществления бюджетных расходов в Нидерландах
Дії працівників податкової міліції при визначені платника податку високого ризику з ознаками шахрайства
Фінансова стійкість підприємств в контексті оцінки руху грошових потоків
Наукові застави трансформації боргових зобовьязень
Санаційна спрямованість реструктуризації фінансового типу
Стандарты обслуживания клиентов компании «ФАВОРИТ КАПИТАЛ»
Економіко–математичні моделі підтримки прийняття рішень у фінансовому менеджменті
Інструментальні моделі підтримки прийняття рішень
Моделювання оптимального розміру інтелектуального капіталу підприємства
Розробка і прийняття рішень на основі функції вигідності
Проблеми впровадження нових інформаційних технологій у ході реалізації концепції створення корпоративного освітнього середовища державної податкової адміністрації України.
Планування випуску продукції підприємства
Класифікація цінних паперів та проблеми їх реалізації
Сущность и содержание инновационного менеджмента на предприятии
Особливості процесу доларизації в країнах з перехідною економікою
Методи підтримки прийняття інвестиційних рішень
Теоретичні аспекти управління портфелем цінних паперів
Моделювання інфляційних процесів в економіці України