Лекции по экономическим темам сборник

ЛЕКЦІЯ на тему Виявлення та встановлення шахрайства ПДВ у Нідерландах

Лекція підготовлена на основі матеріалів семінару який проводився 27.08.2001 по 30.08.2001 р., представниками податкової служби Голландії.

В якості представників податкової служби Голландії були:

пан Роб Фаборлін – голова правління FIODO, експерт з шахрайства в сфері ПДВ;

пані Карла Ван Рейн – фахівець з питань шахрайства ПДВ малого та середнього бізнесу співробітник правління FIODO;

пан Хенк Доннерс – радник з питань ПДВ податкової служби Голландії.

Податкові відносини як найбільш складний вид економічних відносин, крім основної функції – наповнення державного бюджету, виконують важливі регулюючу і стимулюючи функції як на макроекономічному, так і мікроекономічному рівнях. Поглиблення знань про податки, ґрунтовне їх вивчення, прийняття позитивного досвіду європейських держав дозволить розробити досконалу податкову систему і податковий механізм і таким чином досягти гармонійних відносин між суб’єктами господарювання і державою.

Загальна система реєстрації та справляння ПДВ у Нідерландах.

ПДВ – це податок який сплачує споживач за придбання товарів та послуг. Податкова адміністрація не може контролювати сплату споживачем податку на додану вартість з кожної одиниці товарів, послуг. Тому всі обов’язки на сплату ПДВ до бюджету лягають на підприємства, які надають товари, послуги населенню.

Система ПДВ європейських країн в своїй основі проста та ефективна. ПДВ нараховується за оцінкою самого підприємства. Один із обов’язків, згідно закону про ПДВ європейського союзу складається в тому, що країни які є членами ЕС, повинні прийняти всі заходи відносно того, як змусити систему працювати на всі 100 %, так щоб вона не наносила зайвих фінансових проблем особам з яких стягується ПДВ.

Процес оподаткування ПДВ в першу чергу являється адміністративним процесом. В Нідерландах кожний суб’єкт підприємницької діяльності повинен зареєструватися та отримати свідоцтво платника ПДВ. Після реєстрації він отримує декларації про прибуток, які відправляє йому податкова адміністрація.

Декларації відправляються на підприємства в три періода, це залежить від ставки податку яку необхідно сплачувати підприємству кожен місяць. У великих компаніях цей період складає місяць; у середніх – квартал; у малих підприємствах – рік. Усі декларації відправляються централізовано з одного центру який знаходиться в Нідерландах, декларації які повертаються до податкових органів заносяться до електронної бази даних. Мають місце випадки коли компанії сплачують більше ПДВ до бюджету ніж отримують від клієнтів, в таких випадках компанія має право на відшкодування ПДВ з бюджету. Місцева податкова адміністрація розглядає понад 12500 прохань в рік на відшкодування ПДВ. Загальна сума складає 1,5 млрд. гульденів. Повністю розглянути кожне прохання компанії на відшкодування ПДВ майже неможливо. Головне завдання, забезпечити достатньо кількість перевірок з метою виявлення ризикованих відшкодувань ПДВ з бюджету, не залучаючи додаткових робітників. Для того щоб ефективно оцінити прохання на відшкодування ПДВ, по всій країні існує система відбору, яка удосконалюється в місцевих адміністраціях.

Система відбору ризикованих відшкодувань ПДВ.

Перед тим як відшкодувати ПДВ з бюджету вони обробляють всі існуючи ризики. Наприклад: комп’ютерний бізнес та мобільний зв’язок має великі ризики. Важливо яке враження справляє керівництво даної компаній на робітників податкового органу наприклад: чи має керівництво незаперечну репутацію.

Кожна особа, яка має свідоцтво платника ПДВ окремо отримує стандарт відшкодування ПДВ.

Стандарт відшкодування ПДВ – сума ПДВ, яку платник податків автоматично отримує назад по своєму проханню.

Всі нові платники також отримують стандарт, через деякий час даний стандарт може бути переглянутий, в залежності від того з яким платником працюємо.

Стандарт – це визначений критерій, по якому можливо оцінювати, чи може запитаний на відшкодування ПДВ бути автоматично виплачений, чи необхідно розглядати певне прохання перед тим як надати відшкодування.

Обставини які мають значення у визначенні стандарту відшкодування ПДВ:

Вид та розмір компанії, відомий ризик, з якими бізнес – партерами він співпрацює, внутрішня організація (внутрішній контроль у межах компанії).

Підстави по яким можливо змінити стандарт:

Зріст компанії, великі капіталовкладення , великий обсяг експорту, фінансові проблеми.

В даному процесі головну роль має експерт з питань оподаткування. В місцевих податкових адміністраціях кожен суб’єкт підприємницької діяльності має свого експерта. Експерт слідкує та відповідає за кожного закріпленого платника. Він контролює усі види податків, які нараховується даному платнику. Даний експерт з одного боку намагається вирішити з яким платником ми працюємо та визначити його певні області ризику. З другого боку, він допомагає платнику, веде роз’яснювальну роботу, кожен рік відвідує його, щоб обговорити питання які виникають у компанії. Через деякий час експерт має хорошу уяву про фіскальну політику та фіскальну ситуацію відносно визначеного платника. Ці знання також використовуються для зміни існуючого стандарта відшкодування ПДВ. Експерт не має права самостійно приймати рішення відносно зміни стандарта для компанії. Він повинен проконсультуватися з фахівцем з питань ПДВ з приводу внутрішнього контролю. За умовою коли експерт та фахівець з питань ПДВ погоджуються змінити стандарт, тоді для даної компанії він може бути змінений.

Оцінка перевищення стандарта відшкодування ПДВ

Коли прохання на відшкодування ПДВ компанії перевищує стандарт, система дає сигнал місцевій податковій інспекції. Перевищення стандарта означає, що компанія просить відшкодувати ПДВ більше ніж звичайно. Експерт після отримання інформації обов’язково починає “розслідування” з приводу того, чи можливо відшкодувати ПДВ на прохання компанії. Крім того він надає цю інформацію для подальшого вивчення фахівцю з питань ПДВ. Одною з переваг даної реакції на прохання відшкодування ПДВ являється те, що компанії знають, що податкова адміністрація їх контролює.

В першу чергу необхідно звернути увагу на тенденцію ухилення від сплати податків до бюджету. Великі підприємства, особливо міжнародного рівня які займаються експортом чи імпортом товарів, послуг використовують закон з ціллю уникати від сплати належних податкових зобов’язань, тобто вони користуються недосконалість податкового законодавства. Шахрайства, які здійснюються малими підприємствами, зазвичай відбувається через приховування або фальсифікації інформації щодо податкових зобов’язань.

Існує декілька форм шахрайства в області ПДВ. В першу чергу заповнення декларації та податкової накладної грає велику роль при шахрайстві пов’язаного з відшкодуванням ПДВ. У більшості випадків шахраї намагаються шляхом надання фіктивних податкових накладних отримати незаконне відшкодування ПДВ з бюджету. Вони навмисно в податковій накладній вказують велику суму, щоб отримати як можна більше податкового кредиту. В даному випадку має місце існування трьох визначених критеріїв шахрайства з заповненням декларації та податкової накладної:

1. Заповнення декларації фальшивими даними;

2. Завищення або (заниження) цін на товари, послуги;

3. Занесення в податкову накладну фіктивних (не існуючих компаній).

Приклад схеми ухилення від податкових зобов’язань шляхом заповнення декларації фальшивими даними.

Приклад схеми ухилення від податкових зобов’язань шляхом заповнення декларації фальшивими даними.

Підприємство А подало до податкової інспекції декларацію. Відомості, які знаходяться в даній декларації, особливо якщо це стосується відшкодування ПДВ з бюджету необхідно ретельно перевірити.

Як виявити, що це шахрайство?

Після отримання заповненої декларації даного підприємства, необхідно вимагати податкову накладну. Якщо сума в декларації не співпадає з сумою яка знаходиться в податковій накладній, необхідно передзвонити до компанії яка вказана в даній накладній та звірити вказані суми. В даному випадку компанія А створила фальшиву податкову накладну шляхом занесення даних неіснуючого підприємства.

Приклад схеми ухилення від сплати податків шляхом заниження цін на товари, які імпортуються з інших країн.

Приклад схеми ухилення від сплати податків шляхом заниження цін на товари, які імпортуються з інших країн.

Така схема ухилення від оподаткування іноді ініціюється компанією виробника, але це не можливо стверджувати необхідно проводити розслідування цього шахрайства. В даному випадку ініціатором такої схеми являється компанія D. За допомогою створеної фіктивної фірми яка реєструється за кордоном придбавається товарно матеріальні цінності за реальну ціну виробника. Після придбання ТМЦ підприємство нерезидент експортує за кордон придбаний товар, але сума реалізації штучно знижується, щоб уникнути сплати належних платежів до бюджету. Компанія D після імпорту ТМЦ реалізує існуючій фірмі А за ту ж саму ціну придбаний товар. Для того щоб заплутати розгляд цієї справи створюється фіктивна фірма В через яку проходять всі операції з подальшої реалізації ТМЦ. Фірма В в свою чергу реалізує ТМЦ вже реально існуючий фірмі С, але вартість товарів складає реальну ціну яка утворилася на внутрішньому ринку.

Ця схема направлена на мінімізацію сплачених ПДВ і митних зборів під час здійснення імпортних операцій. Митна вартість імпортованого товару значно занижується. Це робиться за допомогою постачання товарів через офшорні підприємства, спеціально створені для таких операцій. Імпортер, що одержує товари, в подальшому реалізує їх в свою власну адресу через ряд “фіктивних” підприємств, які завищують їх вартість до рівня ціни, яка сформувалася по даній групі товарів на внутрішньому ринку країни. Внаслідок цієї операції імпортер претендує на відшкодування ПДВ в сумі, яка дорівнює різниці між податковим кредитом від придбання товарів у “фіктивних” підприємств і податкових зобов'язань по проведеній імпортній операції. Існують також випадки коли шахраї створюють псевдо експортні операції для збільшення податкового кредиту.

Підприємство претендує на відшкодування ПДВ з бюджету

Підприємство претендує на відшкодування ПДВ з бюджету

Реальне підприємство оформлює безтоварне надходження ТМЦ від “фіктивних” підприємств, збільшуючи свій податковий кредит на суму ПДВ. Далі отриманий товар тільки по документах, без фактичного проведення експортної операції, експортується за кордон в адресу вигаданого чи створеного спеціально для проведення даної операції підприємства-нерезидента. Документи, що підтверджують проведення експортної операції підробляються або оформлюються працівниками митної служби, з якими посадова особа експортера вступає в злочинну змову. В результаті даної операції підприємство-експортер претендує на відшкодування ПДВ в сумі податкового кредиту, який сформувався при документальному оформленні отримання ТМЦ від “транзитних” і “фіктивних” підприємств.

В кожній схемі шахрайства в області ПДВ має основу використання кругової поруки, така форма називається “карусель”.

Основна форма карусельного шахрайства.

Карусель – це проведення фіктивних закупівель чи продажу товарів, послуг шляхом використання компаній посеред яких здійснюється одна міжнародна фіктивна експортна операція з метою збагачення. Основа даної операції складається в тому, що шахраї намагаються використати незаконні “трюки”, які приводять до несплати ПДВ до бюджету та незаконному відшкодування ПДВ з бюджету.

Характеристика шахрайства пов’язаного з “карусельною схемою”.

1. Наявність декілька сторін чи компаній в даній схемі. Деякі компанії змінюються, але головний ініціатор шахрайства залишається.

2. Стратегія даної схеми несплата ПДВ до бюджету.

3. Переважна кількість постачальників товарів являються фіктивними фірмами.

4. Шахраї гарно ознайомлені з методами роботи податкових та інших органів державної влади, що в свою чергу робить легким створення такої схеми ухилення від оподаткування (корупція).

Таким чином, можна вивести основні процедури, які необхідно проводити після отримання декларації від компаній:

1. Після отримання декларації необхідно вимагати від компанії податкові накладні;

2. Співставлення вказаних сум в декларації з сумами в податкових накладних;

3. У випадку виявлення шахрайства повідомити податкову міліцію.

Як зупинити шахрайство?

1. Розслідування шахрайства в області відшкодування ПДВ.

2. Конфіскація майна компанії та її засновників.

3. Судове розслідування.

4. Залучення шахраїв до кримінальної відповідальності.

Основна мета розслідування:

· Зупинити організацію шахрайство в області ПДВ.

Додаткова мета розслідування :

· Отримати кошти від незаконної діяльності фіктивних фірм.

У практиці податкової адміністрації Нідерландів існує така процедура відшкодування ПДВ: Поки всі документи які пов’язані з відшкодуванням ПДВ з бюджету не будуть перевірені, відшкодування не буде проводитись, навіть коли ця процедура триває 2 роки.

Для подолання злочинів в сфері оподаткування необхідно мати автоматизовану систему, яка б дала змогу контролювати фінансову діяльність компаній.

Шахрайство у сфері ПДВ має міжнародний характер, тому що ланцюжок всіх країни які використовуються шахраями для особистого збагачення, страждають від втрати належних до сплати податкових зобов’язань підприємств. Тому для руйнування всіх схем ухилень від оподаткування необхідно мати єдину централізовану базу даних всіх європейських країн. Звичайно інформація коштує дорого, але її відсутність ще дорожче. Єдина інформаційна система дозволить за короткий проміжок часу знайти необхідну інформацію про стан будь якого підприємства якщо це буде необхідно.

Для вирішення цього питання необхідно вивчати світову практику побудови та функціонування податкової системи. Необхідно враховувати досвід європейських країн при створенні сприятливого податкового поля в Україні. Це дасть змогу для переходу до партнерських відносин між державою, суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами у будь – який сфері відносин з податковою системою України. Що в свою чергу буде сприяти на добровільну сплату податків.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить