Центри біологічного різноманіття

12. Ятранський регіональний центр біологічного різноманіття гідробіологічного типу знаходиться у південній частині Новоархангельського району. Він є середного розміру, має суцільну внутрішню структуру та овальні обриси і відмежовує ділянку місцевості, яка за своїми ландшафтними показниками різко вирізняється серед угідь, що її оточують, перш за все своєю мальовничістю.

Головним природним обєктом, що складає основу даного центру є місце злиття двох найбільших довколишніх рік Синюхи і Ятрані. На берегах цих рік, а також на прируслових терасах зростають лісові, субгідроморфні лучні і мезоморфні степові ценози з багатим флористичним і фауністичним складом. Рельєф місцевості має підвищену, як для даного району розчленованість, де грунтовий покрив нерідко має значний рівень еродованості. Тут подекуди зустрічаються ділянки з виходами на денну поверхню підстилаючи грунтотвірних порід, позбавлених природної рослинності.

В межах даного регіонального центру біологічного різноманіття знаходиться обєкт природно-заповідного фонду області – ландшафтний заказник загальнодержавного значення “Когутівка” площею 120 га.

Екологічними коридорами Ятранський регіональний центр біолоічного різноманіття сполучається з відповідними елементами регіональної екомережі. Так, з Лебединським центром, який розташований на заході за допомогою екокоридору, що базується на річковій долині Ятрані. З Федорівським, який розташований на південному сході, - за допомогою екокоридору, природною основою якого є р. Синюха з прилеглими до її річища прирусловими терасами. З журавлинським центром біорізноманіття він сполучається порівняно коротким екокоридором, природною основою якого є мала річка Чумата, що впадає до Синюхи з правого берега.

Територія природного розвитку розташована у північно західній частині Новоархангельського району на межі з Черкаською областю. Її природною основою є лісове ур. “Товста дубина” загальною площею 322 га. Віднесення даного природного обєкта до категорії території природного розвитку визначається тим, що він має відокремлене і віддалене від інших подібних біоценозів розміщення, оточений значними просторами орних земель, де відсутні природні умови для існування і ефективно функціонування екологічних коридорів. Разом з тим, площа і природна структура даного біоценозу (лісове насадження) дає підстави вважати, що перебуваючи у відокремленому стані даний природний обєкт зможе успішно протидіяти зовнішнім, як природним, так і антропогенним впливам, розвиватись і виконувати свої позитивні екологічні функції.

Особливо важливе значення серед природних обєктів західної частини області має р. Синюха. Вона є природною основою екологічного коридора, що входять до складу регіональної і загальнодержавної екомережі, сполучаючи між собою чималу кількість природних ядер та регіональних центрів біологічного і ландшафтного різноманіття, обєднуючи їх в єдину функціональну систему. Окрім цього, практично на всьому свому руслі р. Синюха створює умови для існування великої кількості організмів самих різних систематичних і екологічних груп, починаючи з найпростіших і закінчуючи ссавцями. На її руслі і по берегах зростає велика кількість гідро - та гідатофільних рослин, екологічне значення яких важко переоцінити. В звязку з цим є всі підстави віднести р. Синюху до категорії ядер гідроекологічного різноманіття.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить