Центри біологічного різноманіття

72. Трудолюбівський регіональний центр біологічного різноманіття біотичного типу розміщений у середній частині області в околицях сіл Трудолюбівка, Семенівка, Германівка Компанійського району. Він має овальну форму зовнішнього контура, середні розміри і кластерну внутрішню структуру.

До його складу входять переважно степові, лучні та водні біогеоценози, котрі ще зберегли порівняно високий рівень природності. Вагому екологічну роль в межах даного центру біорізноманіття відіграє р. Саваклей з її водозбірною мережею, що досить густо пронизує місцевість, надаючи її своєрідного вигляду, а також визначаючи умови формування та існування різних рослинних та тваринних угруповань.

Завдяки сприятливим умовам зволоження та мінерального живлення у понижених елементах рельєфу сформувались мезоморфні і мезо-та мегатрофні типи місць зростання, де переважають злаково-різнотравні фітоценози. Головне тло в них складають тонконіг лучний, тимофіївка лучна, вівсяниця лучна, пирій повзучий, лисохвіст лучний, конюшина лучна, конюшина повзуча, подорожник великий, спориш звичайний, перстач гусячий, перстач повзучий, жовтець їдкий, жовтець повзучий, гірчак перцевий, чина лучна, кропива жалка, підбіл звичайний, та деякі інші. Менш поширені тут вовконіг європейський, пижмо звичайне, вербозілля лучне, волошка лучна, оман високий, валеріана лікарська, вязіль барвистий, плакун верболистий, щавель кінський тощо.

Береги рік і ставків вкриті гідрофільною рослинністю, серед якої найбільш поширеними є наступні види – очерет звичайний, лепешняк тростниковий, рогіз вузьколистий, осока здута, осока лисяча, осока гостра, череда трироздільна. Порівняно рідше зустрічаються сусак зонтичний, частуха подорожникова, вахта трилиста, стрілолист звичайний, їжача голівка проста, калюжниця болотна тощо. На водних плесах зростають водокрас звичайний, гірчак земноводний, елодея канадська, рдесник плаваючий, рдесник блискучий, рдесник пронизанолистий, кушир занурений, водопериця кільчаста, сосонка водяна, півники болотні. З рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України на місцевих водоймах зростають латаття біле та глечики жовті, а з червоножнижних виді тварин тут зустрічаються поручайник, чернь білоока, скопа, видра річкова.

Трьома екологічними коридорами Трудолюбівський регіональний центр біологічного різноманіття сполучається з відповідними елементами регіональної екомережі, а саме з Покровсько-Долинівським центром, що розмішений південніше екокоридором природною основою якого є р. Саваклей, з Вільненським центром біорізноманіття, що знаходиться на заході екокоридором, що базується на балкових системах, з Федорівським, що розташований на північному сході екологічним коридором, природною основою якого є балкові системи.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить