Центри біологічного різноманіття

34. Трепівський регіональний центр біологічного різноманіття біотичного типу розміщений в околицях с. Трепівка Знамянського району. Він має середні розміри, близку до овальної форму зовнішніх контурів та кластерну внутрішню структуру.

Дана територія характеризується досить пересіченим рельєфом, основу якого складають балки і долини невеликих рік і струмків, що густо пронизуюють місцевість. На крутосхилах цих елементів рельєфу збереглося чимало природної степової рослинності, серед якої налічується велика кількість рідкісних і таких, що знаходяться на межі зникнення видів флори і фауни.

Лісові насадження, головним чином байрачного типу, представлені переважно листяними породами і виконуюють важливі водорегулюючі і водозахисні функції. У складі насаджень домінують такі деревні породи як дуб звичайний, ясен високий, вяз граболистий, клен гостролистий. З супутніх порід в насадженнях зростають клен польовий, клен ясенелистий, липа дрібнолиста, горобина звичайна та інші. Серед чагарникових порід найбільш часто зустрічаються ліщина звичайна, бузина чорна, свидина криваво-червона, глід одноматочковий, бруслина бородавчаста, бруслина європейська, жостір проносний, гордовина звичайна тощо.

Рельєф та гідрологічні умови є сприятливими для будівництва водойм, зокрема риборозвідних ставків, які трапляються в різних частинах даного природного ядра і окрім свого господарського призначення виконують важливі екологічні функції з оздоровлення довкілля та стабілізації гідрологічного режиму місцевості.

Своєю східною частиною Трепівський регіональний центр біологічного різноманіття екологічним коридором верхів’я р. Інгулець сполучається з природним ядром загальнодержавного значення, основу якого складає урочище “Чорний ліс”, а також регіональним центром біологічного різноманіття Диківським, що розташований на сході.

В його межах знаходиться обєкт природно – заповідного фонду області памятка природи загальнодержавного значення “ Витоки р. Інгулець”.

У північній частині коротким екологічним коридором він сполучається з Плешківським регіональним центром. Західною частиною Трепівський центр наближається до меж природного ядра загальнодержавного значення, природну основу якого складає урочище “Червоно-Нерубайське”загальною площею біля 4 тис. га. На півдні даний центр сполучається екологічним коридором, природною основою якого є невелика р. Водь з Великосеверинським центром біологічного різноманіття.

Важливу роль у якості складового елемента національної екологічної мережі на даній території відіграє р. Інгулець, котра є природною основою екологічного коридору загальнодержавного значення, завдяки якій складові частини екомережі на великій території області сполучаються між собою, створюючи цілісну структурно - функціональну систему.

Слід підкреслити, що вказаний елемент регіональної екологічної мережі відіграє важливу, проте підпорядковану екологічну роль оскільки поступаються за масштабністю екологічного впливу на довкілля розміщеному неподалік природному ядру загальнодержавного значення, в основі якого лежать великі лісові урочища “Чорний ліс” (7669 га) та “Дмитрівсько-Чутнівський ліс” (6410 га), котрі дають притулок великій кількості видів рослин і тварин, зокрема таким, які є рідкісними і знаходяться під загрозою зникнення.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить