Центри біологічного різноманіття

5. Прибузький регіональний центр біологічного різноманіття природно-ландшафтного типу розташований у західній частині області в околицях с. Сабатинівка Ульянівського району і прилягає до русла р. Південний Буг, що й обумовило його назву. Він має неправильно-овальні обриси контура, кластерну внутрішню структуру і є середній за розмірами. Даний елемент екомережі віддзеркалює найбільш типові для Побужжя ландшафти, а також має на своїй території низку ділянок, що зберегли природний і близький до такого стан - мезоморфних і субмезоморфних рослинних угруповань, що локалізовані на сухих лучних і лучно-степових місцезростаннях.

Окрім цього, в межах даного регіонального центру біологічного різноманіття наявні декілька лісових масивів, котрі окрім виконання важливих протиерозійних функцій дають притулок великій кількості рослинних і тваринних організмів різних систематичних та екологічних груп, а також створюють досить мальовничі краєвиди.

Двома екологічними коридорами Прибузький регіональний центр біологічного різноманіття сполучається з іншими аналгогічними елементами регіональної екомережі. Так, з Кам’янобрідським регіональним центром різноманіття природно-ландшафтного типу, який знаходиться північніше, екокоридором, що базується на річковій долині Синиці. З Калмазівськми центром біорізноманіття, який розташований на сході, за допомогою несуцільного екологічного коридору, природною оснсвою якого є заплава Південного Буга, до його виходу на територію Миколаївської області, а далі різні природні обєкти, переважно яружно-балкові системи з степовими ділянками на схилах.

Важливим гідроекологічним елементом регіональної екомережі на даній території є екологічний коридор, природною основою якого слугує р. Синиця, що з півночі на південь у меридіональному напрямку перетинає всю територію Ульянівського району, поєднуючи в єдину функціональну систему регіональні центри біологічного і ландшафтного різноманіття, які знаходяться, як в межах району, так і поза ними на сусідніх територіях.

Як уже зазначалося русло р. Синиця та її притоків зазнало значного рівня зарегулювання стоку шляхом будівництва водойм різного народногосподарського призначення, що призвело до відповідних змін у природних та близьких до них біоценозах. Зокрема, завдяки підвищенню рівня води по річкових долинах утворились розлогі лучно-болотні та вологі луки з субгігроморфною рослинністю. На водоймах і у прибережно-водних місцезростаннях виникли і розвинулись багаті як у якісному, так і кількісному вимірі гідроморфні і субгідроморфні рослинні угруповання з досить різноманітним і чисельним складом фауни.

Таким чином, утворились похідні природні і напівприродні обєкти, котрі за біогеоценотичними складовими досягли рівня особливоцінних в екологічному плані ділянок, що відзначаються високим рівнем біологічного насичення, тобто стали ядрами гідроекологічного різноманіття.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить