Центри біологічного різноманіття

38. Пантазіївський регіональний центр біологічного різноманіття біотичного типу розміщений на північно-східній частині області в околицях с. Пантазіївка Знамянського району. Він має обриси зовнішнього контуру неправильної форми, кластерну внутрішню структуру і є середнім за розмірами.

До складу даного центру біорізноманіття входять, лісові насадження, яружно - балкові системи з характерними флористичними та фауністичними комплексами, ділянки з зрідженою рослинністю, деградовані землі, а також ділянки позбавлені рослинності.

Найбільшими, в межах даного регіонального центру, з лісових біоценозів є урочища “Косьмино-Довжик” (243,0 га) та “Безіменне” (178,0 га). У складі цих насаджень основу складають такі деревні породи як дуб черешковий, ясен звичайний, клен гостролистий, вяз листуватий. У помітно меншій кількості тут зростають клен польовий, черешня, липа дрібнолиста, робінія несправжня акація, айлант високий, горобина звичайна тощо.

На відкритих ділянках узлісся основу травянистого покриву складаютьастрагал солодколистий, бузина травяниста, ожина сиза, гадючник звичайний, гвоздика дельтовидна, герань Роберта, дзвоники скупчені, зеленчук жовтий, лопух справжній, кропива дводомна, первоцвіт весняний, фіалка запашна тощо.

На схилах балок сформувались похідні мезоморфні степові та лучно-степові рослинні угруповання основу яких складають – келерія гребінчаста, пирій повзучий, ячмінь мишачий, тонконіг лучний, деревій майже справжній, костриця степова та інші злаки. Окрім них тут зростаютьгорицвіт весняний, грицики звичайні, дивина скіпетровидна, дурман звичайний, нетреба колюча, калачики непомітні, спориш звичайний, подорожник середній, полин польовий, полин звичайний та багато інших видів.

На деградованих землях зростають зріджені травостани з нетреби звичайної, миколайчиків польових, суріпиці звичайної, цикорію дикого, чортополоха звичайного та деяких інших рослин.

Ділянки, що позбавлені рослинності приурочені до верхівїв та схилів ярів, зсувів та інших порушених земель. На них спостерігаються початкові процеси вторинних сукцесій, де у якості піонерних видів виступають очиток їдкий, пирій повзучий, нетреба колюча, молочай степовий, віскарія звичайна та деякі інші рослини.

Фауна відкритих степових і лучних просторів в межах даного регіонального центру біологічного різноманіття представлена наступними видами хребетних – земноводними: ропухою сірою, ропухою зеленою, часничницею звичайною, - плазунами – ящіркою прудкою, зрідка вужем звичайним. Найбільш чисельними та різноманітними за видовим складом тут є птахи відкритих просторів – насамперед жайворонок польовий, бджолоїдка звичайна, горобець польовий, плиска біла, щеврик польовий, сорокопуд терновий, горихвістка звичайна, вівсянка звичайна, зеленяк, щиглик та деякі інші. З рідкісних видів птахів, котрі занесені до Червоної книги України (1994) в межах даного регіонального центру біологічного різноманіття у різні пори року зустрічаються лунь польовий, лунь степовий, канюк степовий, боривітер степовий, сорокопуд сірий.

Трьома екологічними коридорами даний елемент регіональної екомережі сполучається з іншими аналогічними структурами екомережі. Так з Митрофанівським центром, що розміщений на півдненному заході, екологічним коридором, природною основою якого є частина русла р. Бешка та долини лівої і правої її притоки. З Диківським, який знаходиться на півночі, коротким суходільним екокоридром балкового типу. З Новопразьким, який знаходиться на півдні від даного центру – екокоридором річкової долини р. Бешка та її лівої притоки.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить