Центри біологічного різноманіття

24. Каніжський регіональний центр біологічного різноманіття гідробіологічного типу знаходиться у середній північний частині області в околицях сіл Каніж і Панчеве Новомиргородського району. Він має неправильні обриси зовнішнього контуру, середні розміри і кластерну внутрішню структуру.

Його природну основу складають лучні, водні та болотні угіддя, які розміщенні у верхів’ях р. Велика Вись. У широкій заплаві цієї річки збереглися у близькому до природного стані гідро - та гігроморфні місцезростання великої кількості переважно травянистих рослин. На акваторіях зростають густі хащі рогоза вузьколистого, очерета звичайного, лепешняка водяного, підводні луки рдесників плаваючого, блискучого, пронизанолистого, водопериці кільчастої, кушира зануреного, водокраса звичайного тощо. На заболочених ділянках присутні зарості хвоща болотного, різних видів осок, що утворюють купини. Тут також зустрічаються незабудка болотна, ряска менша, гірчак земноводний, череда трироздільна, вахта трилиста, частуха подорожникова тощо.

На заливних луках сформувались густі травостої де переважають конюшина лучна, конюшина повзуча, тимофіївка лучна, тонконіг лучний, перстач гусячий, гірчак почечуйний, калюжниця болотна, щавель кінський та багато інших гігрофільних рослин.

Вказані фітоценози заселені великою кількістю видів тваринного світу, серед яких особливо унікальними є сіра гуска, що гніздиться тут і зупиняється під час весняних та осінніх міграцій, чаплі - руда, сіра та велика біла, крижень, широконіска, чирка більша, кулики – травник, веретенник, бекас, дупель, гаршнеп, турухтан. Серед рідкісних видів птахів, котрі занесені до Червоної книги України (1994) тут періодично зустрічаються поручайник, деркач, сорокопуд сірий, лунь лучний, а з ссавців річкова видра і горностай середньоросійський.

Помітно менше значення в даному центрі біорізноманіття відіграють мезоморфні та мезотрофні степові біоценози, що збереглися на яружно-балковій мережі. Тут зростають травянисті угруповання в яких домінують злакові, передусім пирій повзучий, тонконіг степовий, типчак, мишій сизий, деревій справжний, різні види молочаю. В меншій кількості тут зустрічаються осот жовтий, будяк кучерявий, чортополох звичайний, буркун жовтий, буркун білий, чорнокорінь лікарський.

Пятьма екологічними коридорами, найбільш важливим з яких є верхів’я р. Велика Вись, а також низкою струмкових долин і балковими системами даний регіональний центр біологічного різноманіття з’єднується з сусідніми Бровківським, Камянським, Олексіївським, Дідовобалківським та Аврамівським регіональними центрами біологічного різноманіття.

Досить широкі звязки даного центру з іншими елементами регіональної екомережі роблять його ключовим в плані виконання важливої функції поєднання центрів біологічного різноманіття в межах лісостепової зони Кіровоградської області.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить