Центри біологічного різноманіття

76. Жовтневий регіональний центр – біологічного різноманіття біотичного типу знаходиться у південно-східній частині області в околицях с. Жовтневе Устинівського району. Він має овальну форму зовнішнього контура, середні розміри і кластерну внутрішню структуру.

Даний центр об’єднує степові, водні, лучні та лісові біогеоценози, на території яких ще збереглося порівняно багате біологічне та ландшафтне різноманіття, що дало підстави для виділення цього природного комплексу, як окремого структурного елемента національної екологічної мережі регіонального значення.

Степові фітоценози на даній місцевості приурочені до схилів річкових долин та балок і включають наступні види травянистої рослинності – тонконіг лучний, тонконіг степовий, тимофіївка степова, келерія гребінчаста, житняк гребінчастий, пирій сизий, пирій повзучий, стоколос прямий, конюшина польова, синяк звичайний, грицики звичайні, талабан польовий, деревій майже справжній, льонок звичайний, коровяк скіпетровидний, цикорій дикий, березка польова, горицвіт весняний, королиця звичайна, мак дикий, нетреба колюча, парило звичайне, пустирник звичайний, полин польовий, полин австрійський, подорожник середній, суховершки звичайні, талабан польовий, фіалка польова та багато інших.

З рідкісних видів рослин тут зустрічаються сон чорніючий, брандушка різнокольорова, астрагал шерстистоквітковий, ковила Лессінга, а з червонокнижних видів тварин – сколія степова, сорокопуд сірий, лунь польовий, лунь степовий, боривітер звичайний, тхір світлий.

Лучні біотопи, які знаходяться у понижених елементах рельєфу, включають чимало видів травянистої рослинності, серед якої переважають злаково-різнотравні фітоценози, до яких входять тонконіг лучний, тимофіївка лучна, лисохвіст лучний, пирій повзучий, конюшина лучна, конюшина повзуча, жовтець їдкий, жовтець повзучий, перстач гусячий, перстач повзучий, кропива жалка, гірчак вузловатий, вовконіг європейський, мишачий горошок, чина лучна тощо.

Лісові насадження мають штучне походження і розташовані на схилах балок і долин, виконуючи важливу водорегулюючу і водозахисну функцію, а також значний оздоровлюючий вплив на прилеглі території сільськогосподарських угідь. Окрім цього, ліси слугують місцями оселення великої кількості рослинних і тваринних організмів, серед яких є види, що потребують ретельної охорони. Зокрема, це бражник мертва голова, жук олень, павиноочко середнє, павиноочко мале та деякі інші.

В межах даного регіонального центру біологічного різноманіття знаходиться обєкт природно-заповідного фонду області - ботанічний заказник місцевого значення “Роза” загальною площею 28,5 га.

Екологічними коридорами даний регіональний центр біологічнеого різноманіття сполучається з іншими елементами регіональної екологічної мережі. З Молодіжним центром, що розташований на півночі та з Устинівським центром на півдні за допомогою екологічного коридора, природною основою якого є р. Березівка, а також з Лозоватським центром, що знаходиться на заході, екокоридором природною основою якого є система малих рік та балкових елементів рельєфу.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить