Центри біологічного різноманіття

25. Бровківський регіональний центр біологічного різноманіття біотичного типу розміщений середній північній частині області в околицях сіл Бровкове і Шпакове Новомиргородського району. Він є середнім за розмірами, має неправильно-овальні обриси зовнішніх контурів та кластерну внутрішню структуру.

Територія розміщення даного центра біорізноманіття вирізняється на загальному тлі агрокультурного ландшафту наявністю низки обєктів, корі збереглися у природному та близькому до нього стані. Передусім це байрачні лісові масиви ур.“Зайцевське”, площею 174 га, ур.”Бравкове 1 і 2” загальною площею площею 174 га, ур.”Шпакове” площею 56 га., які складають природне осереддя даного структурного елемента регіональної схеми національної екологічної мережі. Основу видового складу деревостанів даного центру біорізноманіття складають листяні породи, головними з яких є ясен звичайний, дуб черешковий, вяз гладенький, клен гостролистий та низка інших мезофільних, мезо - та мегатрофних деревних і чагарникових порід.

До складу лісових біоценозів цієї місцевості входить велика кількість безхребетних та хребетних тварин. Окремі з них мають статус рідкісних та таких, що знаходяться під охороною закону. Серед них слід передусім назвати великого дубового вусача західного, сатурнію малу, жука оленя, борсука звичайного, підковоноса малого, сорокопуда сірого, котрі звнесені до Червоної книги України (1994).

На степових ділянках, які збереглися на схилах балок і ярів зростають мезоморфні, мезотрофні рослинні угруповання, у яких домінують злакові травостої з участю келерії стрункої, тимофіївки степової, пирія повзучого, мишія сизого, тонконога степового. Серед різнотравя переважають деревій майже справжний, конюшина польова, полин гіркий, цикорій звичайний, льонок польовий, дивина скіпетровидна, смілка широколиста, смовдь лікарська, грицики звичайні, чебрець український, живокіст звичайний, спориш пташиний, молочай городній, чортополох звичайний, кропива дводомна тощо. Поодинці зростають первоцвіт весняний, барвінок малий, фіалка триколірна, дика морква, адоніс весняний та багато інших травянистих рослин.

З чагарників на схилах балок виявлені поодинокі екземпляри та невеликі зарості глоду одноматочкового, бруслини європейської, шипшини звичайної, шипшини травневої, барбариса звичайного, свидини криваво-червоної, бузини чорної, бірючини звичайної, терена колючого, скумпії шкіряної, аморфи чагарникової та деяких інших.

В межах даного регіонального центру біологічного різноманіття знаходиться обєкт природно-заповідного фонду області - ландшафтний заказник місцевого значення “Витоки р. Інгул” площею 1,0 га.

Трьома екологічними коридорами Бровківський регіональний центр біологічного різноманіття сполучається з аналогічними елементами регіональної схеми національної екологічної мережі. Так, з Каніжським центром, який знаходиться на заході за допомогою екокоридору, природною основою якого є балкова система. З Василівським центром біорізноманіття, який розміщений на північному заході – за допомогою екокоридору, котрий включає балкову систему з невеликими лісовими масивами, а також Верхівя р. Гнилий Ташлик. З Гайовським центром біорізноманіття, який знаходиться на північнічному сході, несуцільним екокоридором, який включає різні типи ценозів, властивих для Бровківського регіонального центра біологічного різноманіття. В межах даного центру бере початок р. Сухий Ташлик, русло якої має північний меридіональний напрямок і виходить на територію сусідньої Черкаської області. У заплаві цієї річки влаштовано декілька водосховищ, які мають досить багатий на видове різноманіття рослинний і тваринний світ. В звязку з цим, є всі підстави на виокремлення пасма даної місцевості у якості екологічного коридору регіонального значення і розглядати його як ланку інтеграції регіональної схеми екомережі Кіровоградщини до регіональної схеми національної екологічноїмережі.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить