Центри біологічного різноманіття

1. Бандурівський регіональний центр біологічного різноманіття біотичного типу знаходиться у західній частині області в околицях с. Бандурове Гайворонського району. Він є великим за розмірами, має кластерну внутрішню структуру, близьку до овальних обрисів форму і витягнутий в меридіональному напрямку.

Підставою для виділення даного елемента регіональної екомережі слугувала низка природних особливостей даної території зокрема – добре виражена розчленованість рельєфу, наявність природних і близьких до такої ділянок лісів, водойм, лук тощо. Всі вони разом створюють досить складні, стійкі до згубного впливу абіотичних, біотичних та інших чинників територіальні природні комплекси, а також ділянки місцевості з дуже мальовничими краєвидами, що робить їх перспективними щодо рекреаційного використання.

Лісові насадження представлені типовими ясеново-грабовими дібровами з переважанням у складі ясена високого, дуба звичайного, клена гостролистого, черешні, граба звичайного та інших деревних порід. Найбільшими за площею, а також за екологічним значенням тут є такі урочища як “Липники”,площею 135 га, “Чагарі”, площею 236 га, а також Бандурівське водосховище площею 140,8 га, на основі якого створено орнітологічний заказник загальнодержавного значення “Бандурівський”. Тут зустрічаються такі види рідкісних і червонокнижних птахів як білоока чернь, деркач, скопа, поручайник, а з ссавців – річкова видра. Окрім цього в межах даного регіонального центру біологічного різноманіття знаходиться ще один обєкт природно-заповідного фонду області гідрографічна памятка природи місцевого значення “Іванкова криниця” загальною площею 2,5 га..

Двома екологічними коридорами даний елемент регіональної екомережі сполучається з відповідними структурними одиницями, як на території району (Долинівський центр біорізноманіття), а також в межах прилеглих Вінницької та Одеської областей.

В цілісну функціональну систему вказані центри біологічного різноманіття поєднуються за допомогою екологічних коридорів. Найбільш важливими з них є Вікнівський та Яланецький екологічні коридори. За своєю структурою вони є неперервними. Так, Вікнівському екокоридору природною основою слугує р. Вікна, котра бере свій початок на території Черкаської області. Він простирається від північних меж району до околиць м. Гайворон де впадає у р. Південний Буг і просувається далі на південь. Згодом цей екокоридор виходить на русло безіменної малої ріки, яка бере свій початок в межах Бандурівського регіонального центру біологічного різноманіття, сполучаючи його з іншими складовими екомережі, які були згадані раніше.

Яланецький екологічний коридор своєю природною основою має русло р. Яланець, котра на невеликому проміжку перетинає крайню південну округу Гайворонського району. Завдяки порівняно високій водності на цій річці в околицях с. Бандурове було споруджено низку великих водосховищ, які в минулому здійснювали і продовжують здійснювати значний екологічний вплив на прилеглі території і передусім на видовий склад і чисельність водоплавних і болотних птахів, котрі використовують даний гідроекологічний елемент екомережі у якості місць відпочинку і живлення під час сезонних міграцій, для розмноження у весняний і літній період тощо.

Важливу екологічну роль на території району виконує екологічний коридор регіонального значення, природною основою якого є мала річка Жакчик. Вона бере свій початок в межах природного ядра загальнодержавного значення ур.”Таранове”. На цій невеликій річці споруджено чимала кількість ставків, які поряд з їх господарським використанням виконують дуже важливі біоценотичні комунікативні функції, створюючи сприятливі умови для існування великої кількості прибережно-водних, болотних, лучних рослинних і тваринних організмів, сприяючи їх розмноженню, розповсюдженню, перебігу сезонних міграцій тощо.

Таким чином, вказані екологічні коридори, які були виявлені, виділені і включені до складу регіональної екологічної мережі за своїми біогеоценотичними якостями можуть вважатися ядрами гідроекологічного різноманіття, доповнюючи і збагачуючи склад регіональної схеми національної екологічної мережі західної округи області.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить