Статьи по экологии

Інтеграція регіональної схеми екомережі в межах області у регіональну схему національної екологічної мережі України

Пропонована регіональна схема екологічної мережі на території Кіровоградської області запроектована таким чином, що вона є, з одного боку самодостатньою, тобто внутрішньо повязаною, а з іншого боку вона має тісні звязки з територіями і природними обєктами суміжних регіонів України.

Інтегрованість регіональної екологічної мережі області з регіональною схемою національної екомережі досягається завдяки низці сполучних ланок, а саме регіональних центрів біологічного і ландшафтного різноманіття та регіональних екологічних коридорів, котрі виходять за межі області і потенційно мають великі шанси бути включеними до переліку сполучних ланок регіональних схем екомереж сусідніх з Кіровоградською областей.

До таких ланок входять наступні складові елементи регіональної схеми екологічної мережі області:

1.Бандурівський регіональний центр біологічного різноманіття. Він знаходиться у крайній західній частині області поблизу меж з Вінницькою і Одеською областями. Даний центр сполучається з іншими елементами екомережі пятьма екокоридорами, три з яких виходять за межі області. Так, найбільш вираженим з них, який базується на р. Яланець даний центр сполучається з Савранськими лісами Одещини, котрі поза всяким сумнівом будуть включені до екомережі цієї області. Досить коротким екокоридором яружно-балкового типу Бандурівський регіональний центр сполучається з великим лісовим масивом, частина якого співпадає з межею Кіровоградської і Одеської областей. У західному напрямку також невеликим екокоридором даний центр зєднується з лісовим масивом на території Вінницької області.

2. Екологічний коридор регіонального значення, природною основою якого є р. Вікна. Дана річка бере свій початок на території Черкаської області і потенційно може слугувати ланкою звязку між складовими елементами регіональних екомереж Кіровоградської і Черкаської областей.

3. Вільховський регіональний центр ландшафтного різноманіття, який розміщений на межі з Черкаською областю входить у безпосередній контакт з великим лісовим масивом, котрий безумовно буде включений до екологічної мережі Черкащини.

4. Ятранський регіональний екокоридор, базується на річковій долині р. Ятрань, котра глибоко проникає на території Черкаської області, де бере свій початок і безумовно буде включена в регіональну схему нацональної екологічної мережі в межах Черкащини.

5. Синюшський регіональний екологічний коридор, базується на річковій долині р. Синюха, яка фактично утворюється на межі Кіровоградської і Черкаської областей в місці злиття Великої Висі зі спільним руслом Гірського Тикича і Гнилого Тикича, які розходяться неподалік у різні частини Черкаської області. Поза всяким сумнівою ці дві останні річки будуть включені до регіональної схеми екомережі Черкащини, принаймні тому, що для цього у них є потрібні властивості.

6. Петроострівський регіональний центр гідробіологічного різноманіття розташований у північно-західній частині області безпосередньо прилягаючи до заплави Великої Висі, яка слугує межею з Черкаською областю. До неї з правого берега ( тобто з Черкащини) впадає невелика річка, яка потенційно може бути включена до регіональної схеми екомережі у якості екокоридора.

7. Турійський регіональний центр біологічного різноманіття розташований у середній північній частині області на межі з Черкащиною. Цей центр пронизує р. Гаптурка – права притока Великої Висі, яка бере свій початок на території Черкаської області. Долина цієї річки в межах Кіровоградщини слугує еологічним коридором регіонального значення. У такій якості вона може розглядатись і на території Черкащини, оскільки неподалік її долини розташовані великі лісові масиви, які обовязково будуть включені до екомережі.

8. Оситняжківський регіональний центр біологічного різноманіття розташований у середній північній частині області і впритул прилягає до межі з Черкаською областю. Коротким екологічним коридором яружно-балкового типу даний центр сполучається з великим лісовим масивом, про який вже згадувалося у попередньому прикладі.

9. Сухоташлицький екокоридор регіонального значення відходить від Бровківського регіонального центру біологічного різноманіття у північному напрямку, Природньою основою його служить долина р. Сухий Ташлик, яка бере свій початок в межах вказаного центру. Ця річка має низку таких властивостей, які не можуть бути проігнорованими при виборі елементів регіональної схеми екологічної мережі на територіії Черкащини. Куди ця річка глибоко проникає.

10. Гаївський регіональний центр біологічного різноманіття знаходиться в середній північній частині області неподалік від границі з Черкащиною на території якої досить близько знаходиться великий лісовий масив, який без сумніву буде включений до регіональної схеми екологічної мережі. Гайовський центр біорізноманіття практично прилягає до південно-східних меж даного лісового масиву, тобто має місце безпосередній контакт між природними обєктами двох сусідніх областей.

11. Тясминський регіональний центр біологічного різноманіття знаходиться у північній частині області і своїми північними межами, що співпадають з границею Черкаської області входить у безпосередній контакт з великим лісовим масивом, який не може бути не включеним до екомережі Черкащини.

12. Подорожненський регіональний центр біологічного різноманіття знаходиться у крайній північній частині області. Його північні межі входять у безпосередній контакт з Кременчуцьким водосховищем, яке, на нашу думку, може розглядатись як потужна сполучна ланка між екологічними мережами декількох сусідніх областей – Кіровоградської, Черкаської, Полтавської.

13. Попівський регіональний центр біологічного різноманіття розташований у північно-східній частині області на межі з територією Полтавщини. Він також потенційно може слугувати ланкою звязку між регіональними екомережами двох областей.

14. Куцеволівський регіональний центр біологічного різноманіття знаходиться у північно-східній частині області неподалік від границі з Дніпропетровською областю. Природньо-ландшафтні умови цієї частини Дніпропетровщини вельми привабливі для створення елементів регіональної екомережі з якими Куцеволівський центр біорізноманіття може сполучатися коротким екокоридором ярудно-балкового типу.

15. Інгулецький міжрегіональний екологічний коридор є потужним складовим елементом екологічної мережі області, тому без сумніву він буде включеним до структури екологічної мережі Дніпропетровщини.

16. Регіональний екокоридор, природною основою якого є долина р. Бокова відходить від Гурівського регіонального центра біологічного різноманіття і проникає на територію Дніпропетровської області де в околицях с. Валове впадає в Карачунівське водосховище – потенційний компонент регіональної екомережі Дніпропетровщини.

17. Регіональний екологічний коридор, природною основою якого є долина р. Боковеньки відходить від Олександрівського (Долинського району) регіонального центра біологічного різноманіття і проникає на територію Дніпропетровської області де також впадає у Карачунівське водосховище, яке є досить привабливим для включення до регіональної схеми екологічної мережі цієї області.

18. Інгульський міжрегіональний екологічний коридор є одним з найпотужніших екологічних коридорів на території Кіровоградщини. Поза всякими сумнівами, він у цій же якості може бути включеним до регіональної схеми націрнальної екологічної мережі на території Миколаївської області.

19. Регіональний екологічний коридор, природною основою якого є долина р. Громоклей сполучаючи декілька регіональних центрів біологічного різноманіття південної частини області виходить на територію Миколаївщини, де він потенційно може бути включеним до регіональної схеми екомережі.

20. Регіональний екологічний коридор, природною основою якого слугує долина р. Яланець? сполучаючи між собою Великодрюківський та Маріупольський регіональні центри біологічного різноманіття виходить на територію Миколаївської області, де він може бути включений до складу регіональної схеми екомережі.

21. Регіональний екологічний коридор, природною основою якого є долина р. Мертвовод від зєднуючи між собою Великодрюківський та Дончинський регіональні центри виходить на територію Миколаївської області, де він потенційно може бути включеним до складу регіональної екологічної мережі.

22. Регіональний екологічний коридор, що базується на долині р. Чорний Ташлик є одним з найбільш значущих і потужних у південній частині Кіровоградщини. Він сполучає багато регіональних центрів біологічного різноманіття після чого виходить на територію Миколаївської області, де протікає на захід і знову виходить на територію Кіровоградщини і впадає у р. Синюха. Долина Чорного Ташлика на Миколаївщині може слугувати елементом регіональної схеми екологічної мережі і у якості екокоридора, і у якості центра гідроекологічного різноманіття.

23. Синюшський міжрегіональний екологічний коридор є одним з найбільш вагомих структурних елементів регіональної схеми екологічної мережі на заході області. Він сполучає між собою чимало регіональних центрів біологічного різноманіття і виходить на територію Миколаївщини, де поза всяким сумнівом буде включений до складу екологічної мережі цієї області.

24. Прибузький регіональний центр біологічного різноманіття знаходиться у західній частині області. Своїми південними межами він співпадає з руслом Південного Буга. За руслом цієї річки, котре має ширину близько 100 м вже на території сусідньої Одеської області знаходиться декілька лісових масивів, які потенційно можуть бути включені до регіональної схеми екологічної мережі Одещини. Таким чином, даний центр біорізноманіття може розглядатися як сполучна ланка між регіональними екомережами Кіровоградської і Одеської областей.

З усього, що викладено вище можна зробити висновок, що запроектована регіональна схема екологічної мережі на території Кіровоградської області має достатню кількість структурних елементів, які можуть слугувати ланками звязку з відповідними екомережами на території шести сусідніх областей, тобто у достатній мірі інтегрується до регіональної схеми національної екологічної мережі держави.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить