Методические материалы по экологии

Кафедра “ Екологія та охорона навколишнього середовища ”

“Погоджено” “Затверджую”

Декан факультету Завідуючий кафедрою

__________доц. М.Й. Строєва.. _________ проф. Лисенко В. І.

“ 2008 року «_ _»_ 2008 року

РОБОЧА ПРОГРАМА з дисципліни “ Вступ до спеціальності ” для підготовки фахівців за напрямком

0708Екологія” зі спеціальності 6.070.800 “Екологія та охорона навколишнього середовища

Розподіл навчального часу (год.):

Всього годин -108 Робочу програму розробив:

Лекцій -18,

Семінарських занять - 16 доктор.біол. наук, професор Лисенко В. І.

Самостійних робіт - 74.

Контроль -. залік.

Мелітополь - 2008.

Скачать Robocha programa Vstup do specіal'nostі Ekologіja

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить