Біорізноманіття природних комплексів та ландшафтів

Класифікація водних об'єктів.

Особливості фізико-географічних, режимних і морфометричних характеристик виділених груп водних об'єктів можуть бути класифіковані за зразком стандарту [ДЕРЖСТАНДАРТ 17.1.1.02-77].

Класифікаційні таблиці (2.1-2.16) служать підставою оцінки умов формування якості вод об'єктів. У них представлена класифікація водних об'єктів за наступними основними характеристиками:

- Фізико - географічні (загальні);

- режимні (водний, льодовий, термічний);

- морфометричні.

Ознаки водного об'єкта характеризуються певним набором характеристик, кожна з яких підрозділяється на категорії, що показують діапазон їхньої мінливості. Кожній категорії з відповідною характеристикою ознаки водного об'єкта присвоюється індекс. Він вказує на значимість даної категорії в природоохоронному аспекті.

Таблиця 2.1

Загальна класифікація водних об'єктів

Група

Тип

Вид

Поверхневі води

Водотік

Ріка, рукав, струмок, канал

 

Водойма

Озеро, ставок, водоймище, лиман, болото

 

Морська акваторія

Пригирлова зона, затока

Таблиця 2.2

Класифікація водотоку за фізико-географічними ознаками

Індекс

Географічна зона

Сезон року

Період дії водотоку

 

Недостатнього

зволоження

Зимовий

Постійний

 

Надлишкового й перемінного зволоження

Літньо-осінній

Постійний

 

Надлишкового й пере -мінного зволоження

Літньо-осінній

Тимчасовий

Сума індексів від 3 до 4 - 1 розряд, від 5 до 7 - 2-ий розряд

Таблиця 2.3

Класифікація водотоків за характеру маловодної фази

Індекс

Тривалість періоду низького стоку

Характер періоду низького стоку

стоку

Тривалість льодоставу

Тривалість відсутності стоку

категорія

значення,

місяць

категорія

категорія

значення, місяць

категорія

значення, місяць

 

Тривала

>2

Стійкий

Тривала

.>5

Тривала

>1

 

Тривала

>2

Стійкий

Середня

від 2 до 5

Тривала

>1

 

Коротка

до 2

Переривчаста

Коротка

до 2

Коротка

до 1

Сума індексів від 2 до 5 - 1 розряд, від 6 до 12-2 розряд

Таблиця 2.4

Класифікація водотоків за гідрологічним режимом

Індекс

Швидкість течії тетечіїплину

Коливання рівня

Температура порівн.рік.

ра порівн. рік.

категорія

значення,

м/з

категорія

значення,

м

категорія

значення,

°З

 

Мала

До 0

Більша

>2

Висока

>15

 

Середня

Від 0.2 до 1.0

Середня

від 1 до 2

Середня

від 10 до 15

 

Більша

>1.0

Мала

до 1

Низька

до 10

Сума індексів від 3 до 4 - 1 розряд, від 5 до 7 - 2-ий розряд, від 8 до 9 - 3 розряд

Таблиця 2.5

Класифікація водотоків за розміром та водністю.

Індекс

Категорія

Площа водозбору, км2

Витрата води, м3/з

 

Більша

>50000

>100

 

Середня

від 20000 до 50000

від 5 до 100

 

Мала

від 200 до 20000

від 2 до 5

 

Дуже мала

до 200

до 2

Суму розрядів визначають додаванням відповідних розрядів таблиць 2-5. Сума індексів від 2 до 3 - 1 розряд, від 4 до 5 - 4 розряд, від 6 до 7 - б-ой розряд.

Гирлову область класифікують за загальними ознаками таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Класифікація гирлових областей рік

Індекс

Характер гирлової ділянки

Характер гирлового узмор'я

Довжина гирлової ділянки ріки

Переважний

режим

по глибині

за ступенем відособленості від моря

категорія

значення,

км

 

Багаторукавна дельта

Глубинне

Відкрите

Більша

Більше 200

Річковий

 

Малорукавна дельта

Мілководне

Напівзакрите

Середня

від 50 до 200

Змішаний

 

Безрукавна гирлова ділянка

Мілководне

Закрите

Мала

Менш 50

Морський

Сума індексів від 5 до б - 1 розряд, від 7 до 10 - 2 розряд, від 11 до 14 - 3 розряд

Таблиця 2.7

Класифікація водотоків гирлової області ріки за гідрологічним режимом

Індекс

Витрати води

Швидкості плину

Коливання рівня

Температура води (середньорічна)

категорія

значення

мЗ/з

категорія

Значення,м/с

категорія

Значення м

категорія

значеня,

 

Більша

>100

Мала

до 0.2

Більша

>1

Висока

>15

 

Середня

від 5 до 10

Середня

від 0.2 до 1

Середня

від0.5 до 1

Середня

От 10 до15

 

Мала

до 5

Більша

>1.0

Мала

до 0.5

Низька

до 10

Сума індексів від 4 до б - 1 розряд, від 7 до 9 - 4 розряд, від 10 до 12 - б розряд. Сума розрядів визначається з використанням табл. 2.2 - 2.8.

Таблиця 2.8

Класи водотоків

 

Сума розрядів

Клас

Підклас

до 5

I

А

6-7

I

Б

8

II

А"

9-10

II

Б

11

III

А

12-13

III

Б

Таблиця 2.9

Класифікація водойм за морфометричними ознаками

Індекс

Площа поверхні

Об'єм

Максимальна глибина

 

категорія

значення, км2

категорія

значення,

кмЗ

категорія

значення,

м

 

Дуже більша

>1000

Дуже більша

>10.0

Більша

>50.0

 

Більша

від 100 до 1000

Більша

від 1.1 до 10.0

Середня

від 11 до 50

 

Середня

від 10 до 100

Середня

від 0.5 до 1.0

Мала

від 5 до 10

 

Мала

до 10

Мала

до 0.5

Дуже мала

до 5

Сума індексів від 3 до 4 - 1 розряд, від 5 до 7 - б розряд, від 8 до 10 - 11 розряд, від 11 до 12 - 15 розряд

Таблиця 2.10.

Класифікація водойм за гідрологічним режимом.

Індекс

Коливання рівня

Максимальна температура води

1льная ра води

Тривалість льодоставу

Категорія

значення,

м

Категорія

значення,

ОС

Категорія

значення, місяць

 

Більша

>20

Висока

>25

Тривала

>5

 

-

-

Середня

від 20 до 25

Середня

від 2 до 5

 

Середня

від 3 до 20

Низька

до 20

Коротка

до 2

 

-

-

-

-

-

-

 

Мала

доз

-

-

-

-

Сума індексів від 2 до 4 - 1 розряд, від 5 до 7 розряд - 2 розряд, від 8 до 11 - 3

Таблиця 2.11.

Класифікація водойм за умовами водообміну.

Індекс

Страти-фікація

Вертикальна циркуляція

Характер водойми

Характер регулювання стоку

Водообмін

категорія

значення, раз у рік

категорія

значення,

у рік

 

Стратифі-кований

заземлена

до 2

Без водотоків

Багато-річне

Уповільне-ний

до 0.1

 

не страти-фікований

помірна

2

З водотоками

сезонне

Помірний

Від 0.1 до5

   

інтенсивна

>2

Проточний

тижневе, добове

інтенсив-

ний

>5.0

Сума індексів від 4 до 5 - 1 розряд, від б до 8 - 2 розряд, від 9 до 11 розряд .

Таблиця 2.12.

Класи водойм.

 

Сума розрядів

Клас

Підклас

до 5

I

А

від 6 до 9

I

Б

від 10 до 11

II

А

від 12 до 14

II

Б

від 15 до 16

III

А

від 17 до 19

III

Б

від 20 до 21

IV

А

від 22 до 23

IV

Б

Таблиця 2.13

Класифікація морських акваторій за гідрологічним режимом

Індекс

Максимальна швидкість течії

Коливання рівня

Максимальна температура

Тривалість льодоставу

Категорія

значення,

см/з

Категорія

Значення, см

Катюгорія

Значення, 0С

Категорія

Значення, місяць

 

Мала

до 30

Мала

до 200

Висока

>20

Тривала

>5

 

-

-

Середня

200-500

Середня

10-20

Середня

від 3 до 5

 

Середня

2- 150

Більша

>500

Низька

до 10

Коротка

До З

 

Більша

>150

-

-

-

-

-

-

Сума індексів від 3 до 5 - 1 розряд, від б до 9 - 2 розряд, від 10 до 13 розряд

Таблиця 2.14

Класифікація морських акваторій за морфологічними ознаками

(вимагає розробки)

Індекс

Категорія

Площа, км2

Об’єм, кмЗ

Максимальна глибина

       

5

Таблиця 2.15

Класифікація морських акваторій за умовами водообміну

Індекс

Водообмін з відкритим морем

Стратифікація

1

Слабкий

Стратифіковано

2

Помірний

Слабко стратифіковано

3

Інтенсивний

-

Сума індексів 2 - 1 розряд, від 3 до 4 - 2 розряд, 5 - 3 розряд

Таблиця 2.16

Класи морських акваторій

Сума розрядів

Клас

Підклас

до 7

I

А

від 8 до 10

I

Б

від 11 до 14

II

А.

від 15 до 17

II

Б

від 18 до 21

III

А

від 22 до 24

III

Б

від 25 до 28

IV

А

від 29 до 31

IV

Б

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить