Разное по IT

Програма створення презентацій – це електронна програмам підготовки та демонстрації слайдів на екрані комп’ютера (підготовка слайдів на прозорій плівці, папері), коли необхідно подати групі людей інформацію із застосуванням графіки, тексту та діаграм.

Презентація – це мультимедійний продукт, який можна використовувати для створення електронних навчальних посібників, супроводу виступів на конференціях, створення реклами.

В наступний час найбільше розповсюдження отримала програма створення презентацій Power Point з інтегрованого пакету Mіcrosoft Office.

Об’єктом обробки програми Power Point є файл з розширенням *.ppt.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМИ

¨  створення послідовності слайдів;

¨  форматування тексту;

¨  вставлення у слайд тексту, малюнків, відео, звуку;

¨  вставлення гіперпосилань;

¨  вставлення керуючих кнопок;

¨  сортування слайдів;

¨  створення ефектів анімації і 3D-переходів слайдів;

¨  демонстрація презентацій.

ОБ’ЄКТИ В ДОДАНКУ POWER POINT.

Розробку проекту презентації необхідно починати з аналізу її об’єктів. будь-яка презентація може сприйматися як система взаємопов’язаних складних об’єктів, котрі, в свою чергу, складаються з сукупності більш простих і т. под.

У середовищі Power Point типовим великим комп’ютерним об’єктом є слайд.

Слайд – фрагмент презентації, в межах якого здійснюється робота над її об’єктами.

Параметри об’єкту Слайд

Параметр

Призначення параметру

Вид фону

Можна змінювати шляхом встановлення шаблону. Є єдиним для усієї презентації.

Колір фону

Можна змінювати (широка палітра). В межах одного слайду змінювати не можна.

Вид переходу

Характеризує перехід від одного слайду до іншого („по кнопці” або „автоматично”)

Звук

Наявність/відсутність звукового супроводу

Ефекти анімації

Об’єкт може прилітати, з’являтися і т. под.

Слайд можна розглядати як деяку систему, яка складається з більш простих типових комп’ютерних об’єктів: малюнок, текст, кліп, звук.

Структура слайду

Кожен слайд Power Point складається з трьох основних шарів:

¨  Шар оформлення (рівень основи слайду). Визначає фонове графічне зображення, кольорову схему слайду, шрифти тексту та розташування елементів на слайдах. Шар оформлення єдиний для усіх слайдів презентації.

¨  Шар розмітки. Визначається типом утворювального слайд (заголовок, маркірований список, діаграма, таблиця або пустий слайд). Розмітка визначає розташування різнорідних елементів на слайді.

¨  Шар слайду. Застосовується для розміщення змісту слайду. Зміст кожного слайду унікален, тому текст або графічне зображення, які включаються до слайду, з’являються тільки в цьому шарі.

В процесі створення презентації будуть використані надані середовищем Power Point групи інструментів:

ПОЧАТОК РОБОТИ З Power Point.

Створення, відчинення та збереження презентації: у всіх програмах ОС Windows операції по створенню, відчиненню та збереженню документів виконуються однаково.

Ярлик MS Power Point

Способи створення презентації при завантаженні Power Point:

·  Із майстра автозмісту – запрошує вид нової презентації, радить залучити до неї ті чи інші елементи, а потім надає попередньої заданий шаблон оформлення стилю.

·  Із шаблону презентації – попередньо задані розмітки та оформлення презентацій, в які розробник вставляє свій матеріал.

·  Нова презентація – самостійна розробка презентації.

Збереження файлу, створеного у додатку MS Power Point, можна здійснити у декількох форматах (типах файлу), наприклад

Ø  у форматі презентації (*.ppt);

Ø  у форматі демонстрації Power Point (*.pps).

Для зручності роботи з програмою Power Point на екрані повинні бути встановлені наступні панелі (п. меню СервисНастройкиПанели инструментов):

Основні панелі Power Point

Панель

Дія

Стандартна

1.  Дозволяє відчиняти, записувати та створювати презентації

2.  Дає можливість копіювати, вирізати об’єкти

3.  Відправляє презентацію на друк

Форматування

1.  Змінює шрифти (стиль, розмір, вид)

2.  Вирівнює текст

Ефекти анімації

1.  Ефект анімації

2.  Звуковий супровід

Малювання

1.  Створення основних графічних елементів.

2.  Дія (порядок, відображення, групування і т. под.)

3.  Створення тексту у вигляді доданку WordАrt.

4.  Встановлення кольору заливки фону, лінії, тексту і т. под.

Пам’ятайте!

Усі операції та налагодження, які можна зробити з об’єктом (текстом, малюнком, слайдом (фон, ефекти, анімація))

знаходяться в контекстному меню даного об’єкта.

СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 

Етапи створення презентації

пп.

Етап 1.

Постановка проблеми. Визначення зі змістом та типами об’єктів, що будуть використовуватися у презентації.

 

Етап 2.

Визначення з розміткою слайду

2.1

Етап 3.

Створення фону

2.2, 2.3

Етап 4.

Створення тексту, фігурного тексту

2.4, 2,9

Етап 5.

Вставка малюнків

2.6, 2.7, 2.8, 2.10

Етап 6.

Налагодження анімації тексту, малюнків.

3.2, 3.3, 3.4

Налагодження звуку до об’єктів слайду, вставка відеороликів

2.11

Створення гіперпосилань

2.12

Етап 7.

Налагодження презентації

1, 4

Етап 8.

Демонстрація презентації. Друк.

5, 6

1. Режими перегляду презентації

Режими перегляду

Технологія виконання

Режим слайда (основний режим перегляду слайда при редагуванні)

Меню Вид→вказівка Обычный

кнопка вибору режиму перегляду

Режим сортування слайдів (відображає мініатюрні версії зображення слайдів, подаючи загальну структуру презентації)

Меню Вид→вказівка Сортировщик слайдов

кнопка вибору режиму перегляду

Режим сторінок заміток (підготовка заміток доповідача)

Меню Вид→вказівка Страницы заметок

кнопка вибору режиму перегляду

Показ слайдів (слайди на весь екран)

Меню Вид→вказівка Показ слайдов ()

кнопка вибору режиму перегляду - показ з поточного слайду

клавіша F5

Налагодження параметрів перегляду Power Point

Меню Сервис→вказівка Параметры→вкладка Вид

РОБОТА З СОРТУВАЛЬНИКОМ СЛАЙДІВ

У сортувальнику слайдів зручно виконувати операції копіювання, видалення, переміщення, вставки слайдів.

¨  Видалення слайду

1.  Виділити слайд мишкою у вікні Сортувальника слайдів

2.  Натиснути кнопку Delete на клавіатурі або кнопку Вирізати на панелі Стандартна

¨  Копіювання слайду

1.  Виділити слайд мишкою у вікні Сортувальника слайдів

2.  Натиснути кнопку Копіювати на панелі Стандартна

3.  Встановити курсор в необхідному місці Сортувальника слайдів

4.  Натиснути кнопку Вставити з буферу на панелі Стандартна

¨  Переміщення слайду

1.  Захватити слайд мишкою у вікні Сортувальник слайдів (зафіксована ліва клавіша)

2.  Пересунути слайд у необхідне місце

¨  Вставка нового слайду

1. Встановити курсор на місце створення нового слайду (встановити курсор між слайдами)

2. Меню Вставка→вказівка Создать слайд або К/М→ Создать слайд

¨  Налагодження презентації

–  При налагодженні презентації в режим Сортувальника слайдів можна вказати мишкою на будь-якому слайді та включити до нього демонстрацію.

–  Для роботи з окремим слайдом клацнути на ньому два рази мишкою.

–  Для зупинки презентації необхідно натиснути ПКМ і надати вказівку Завершить показ слайдов

 2. Використання графіки та об’єктів

 

Дія

Технологія виконання

2.1

Вибір розмітки слайду

Меню Формат→вказівка Разметка слайда

2.2

Застосування оформлення слайду:

з шаблону

1. Меню Формат→вказівка Оформление слайда

2. На панелі Дизайн слайда обрати оформлення слайду

Кнопка панелі інструментів Стандартна

2.3

Вибір фону:

довільного кольору

1. Меню Формат→вказівка Фон...

2. У частині вікна Фон Заливка фона обрати способи заливки: – Другие цвета...

– Способы заливки...

2а. Обрати колір

2б. Вказати вид залівки6 градієнта, у